Cung Thiếu nhi Hà nội tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi “Sắc màu tuổi thơ năm 2016”

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Cung Thiếu nhi Hà Nội và căn cứ thực tế hoạt động của khoa Mỹ thuật, Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi “Sắc màu tuổi thơ” năm 2016

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

CUNG THIẾU NHI

***

Số:         ĐA/CTN-MT

              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016


ĐỀ ÁN

Tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi

“Sắc màu tuổi thơ năm 2016”

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Cung Thiếu nhi Hà Nội và căn cứ thực tế hoạt động của khoa Mỹ thuật, Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi “Sắc màu tuổi thơ” năm 2016 với các nội dung sau.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để góp phần thúc đẩy phong trào Mỹ thuật của thiếu nhi Thủ đô và khuyến khích tài năng nghệ thuật của các em.

Thông qua triển lãm, giáo dục tình cảm, nhận thức của các em với cuộc sống. Qua đó, góp phần phát triển năng khiếu mỹ thuật và khích lệ tài năng nghệ thuật của thiếu nhi Thủ đô.

Khơi dậy và chắp cánh những ước mơ, đam mê nghệ thuật, sự sáng tạo cũng như tăng cường kỹ năng quan sát, sự hiểu biết của các em về các hoạt động diễn ra xung quanh cuộc sống hàng ngày.

II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Triển lãm từ ngày 10/11/2016 đến ngày 13/11/2016

2. Địa điểm: Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền - Hoàn Kiếm – Hà Nội

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các em thiếu niên, nhi đồng từ 5 đến 15 tuổi đang theo học tại Cung Thiếu nhi Hà Nội

IV. THỂ LỆ

1. Nội dung:

Chủ đề tự do. Các em có thể vẽ về gia đình, sinh hoạt, về cuộc sống con người và cảnh quan, về lễ hội, về những đổi mới của Thủ đô…về những gì các em quan tâm và yêu thích.

2. Hình thức dự thi:

- Tranh vẽ trên giấy khổ A3 (30x42cm)

- Tranh được thể hiện bằng chất liệu tự chọn (màu sáp, màu goát, màu dạ, màu nước, xé dán, in khắc...)

3. Tiến độ thực hiện.

- Thu nhận tranh từ ngày 20/6/2016 đến ngày 30/10/2016

- Địa điểm nhận tranh: Văn phòng khoa Mỹ thuật – phòng 301 khoa Mỹ thuật Cung Thiếu nhi Hà Nội

- Từ ngày 25/10/2016 đến ngày 1/11/2016 tiến hành chọn tranh

- Từ ngày 2/11/2016 đến ngày 8/11/2016 chuẩn bị điều kiện thực hiện triển lãm tranh

- Ngày 10/11/2016 khai mạc triển lãm tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Khoa Mỹ thuật:

- Là đơn vị thường trực triển khai cuộc triển lãm.

- Xây dụng đề án và lập dự toán kinh phí tổ chức cuộc triển lãm.

- Tham mưu phân công nhiệm vụ, thu nhận tranh, tham mưu, điều hành, thông báo cho các học sinh được treo tranh triển lãm.

- Liên hệ với sở Văn hóa Thể thao– Nhà Triển lãm

- Thi công triển lãm các tác phẩm được chọn.

2. Trung tâm dịch vụ: Vận động xin tài trợ cho cuộc triển lãm.

3. Khoa Nghệ thuật: Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ lễ khai mạc cuộc triển lãm.

4. Phòng An ninh phục vụ: Chuẩn bị âm thanh ánh sáng cho các tiết mục văn nghệ trong ngày khai mạc triển lãm.

5. Chi đoàn: Phục vụ cho lễ khai mạc triển lãm.

Trên đây là đề án tổ chức cuộc triển lãm tranh thiếu nhi “Sắc màu tuổi thơ” năm 2016 tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền. BGĐ đề nghị các khoa, phòng, trung tâm nghiêm túc triển khai để cuộc triển lãm được thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- BGĐ (để b/c);

- Các Khoa, Phòng, Trung tâm (để t/h);

- Lưu: P.TCHC

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Minh Tuấn

 

 

 

Sau đây là những tác phẩm tiêu biểu của các em Thiếu nhi đang sinh hoạt tại CLB Mỹ thuật - Cung Thiếu nhi Hà nội tham gia triển lãm:
img003.jpg

img004.jpg

img012.jpg

img099.jpg

img053.jpg


Chia sẻ


 Các tin liên quan

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh