CUỘC THI VẼ TRANH "CUỘC SỐNG QUANH EM"

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Cung Thiếu nhi Hà Nội và căn cứ thực tế hoạt động của khoa Mỹ thuật, Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức cuộc thi vẽ và triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề “Cuộc sống quanh em năm 2016”

        THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

CUNG THIẾU NHI

***

Số :         ĐA/CTN-MT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2016


ĐỀ ÁN

Tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi:

“Cuộc sống quanh em năm 2016 ”

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Cung Thiếu nhi Hà Nội và căn cứ thực tế hoạt động của khoa Mỹ thuật, Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức cuộc thi vẽ và triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề “Cuộc sống quanh em năm 2016” với các nội dung sau.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tạo sân chơi mỹ thuật bổ ích và ý nghĩa cho các em học sinh đang học tập tại Thủ đô Hà Nội. Qua đó, góp phần phát triển phong trào mỹ thuật và khích lệ tài năng nghệ thuật của thiếu nhi Thủ đô.

Khơi dậy và chắp cánh những ước mơ, đam mê nghệ thuật, sự sáng tạo cũng như tăng cường kỹ năng quan sát, sự hiểu biết của các em về các hoạt động diễn ra xung quanh cuộc sống hàng ngày.

II. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Phát động cuộc thi từ ngày 20/10/2016

Tổng kết trao giải: Ngày 15/1/2017

2. Địa điểm: Cung Thiếu nhi Hà Nội

(36 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội)

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các em thiếu nhi từ 5 đến 15 tuổi đang theo học tại các Cung, Nhà Thiếu nhi các trường và Trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

IV. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Nội dung:

Chủ đề tự do. Các em có thể vẽ về gia đình, sinh hoạt, về cuộc sống con người và cảnh quan, về lễ hội, về những đổi mới của Thủ đô về những gì các em quan tâm và yêu thích…

2. Hình thức dự thi:

- Tranh vẽ trên giấy khổ A3 (30x42cm)

- Tranh được thể hiện bằng chất liệu tự chọn (màu sáp, màu goát, màu dạ, màu nước, xé dán, in khắc...)

3. Tiến độ thực hiện.

- Từ ngày 20/10/2016 phát động cuộc thi.

- Thời gian tiếp nhận tranh dự thi từ ngày 16/12/2016 đến 30/12/2016

- Địa điểm nhận tranh: Văn phòng khoa Mỹ thuật - Phòng B301 khoa Mỹ thuật - Cung Thiếu nhi Hà Nội

- Từ 2/1/2017 đến 7/1/2017 tiến hành chấm tranh.

- 8/1/2017 đến 15/1/2017 chuẩn bị điều kiện tổng kết.

- 15/1/2017 (Chủ nhật) tổ chức tổng kết trao giải và triển lãm tranh của cuộc thi.

- Địa điểm tổng kết trao giải thưởng: Hội trường tầng 2 – Cung Thiếu nhi Hà Nội.

- Địa điểm triển lãm: Sảnh Vầng Trăng – Tầng 2 - Cung Thiếu nhi Hà Nội.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Giải A: 15 giải

- Giải B: 35 giải

- Giải C: 60 giải

- Giải Tập thể: 05 giải

VI. BAN GIÁM KHẢO

Là các hoạ sỹ có uy tín trong nghề và gắn bó lâu năm với phong trào mỹ thuật của thiếu nhi Thủ đô.

VII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Khoa Mỹ thuật:

- Là đơn vị thường trực triển khai cuộc thi.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi.

- Tham mưu phân công nhiệm vụ, phát động cuộc thi, thu nhận tranh, tham mưu, mời ban giám khảo, điều hành tổ chức chấm thi, thông báo cho thí sinh đạt giải.

- Chuẩn bị giải thưởng bằng tiền mặt.

- Thực hiện trang trí lễ tổng kết trao giải, thiết kế và in giấy chứng nhận đạt giải

- Thi công triển lãm các tác phẩm đạt giải.

2. Phòng Tổ chức hành chính:

- Tham mưu đồng chí Giám đốc ra quyết định thành lập BTC, BGK. Lên danh sách và mời đại biểu đến dự.

3. Phòng Tài vụ:

- Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán và tham mưu cho Ban Giám đốc nguồn kinh phí thực hiện.

-Bố trí cán bộ chi chế độ đại biểu

4. Phòng An ninh phục vụ: Phối hợp với khoa Mỹ thuật phục vụ lễ tổng kết và trao giải.

5. Trung tâm dịch vụ: Vận động xin tài trợ cho cuộc thi.

6. Khoa Nghệ thuật: Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho lễ tổng kết trao giải cuộc thi.

Trên đây là đề án tổ chức cuộc thi“Cuộc sống quanh em năm 2016” BGĐ đề nghị các khoa, phòng, trung tâm khẩn trương triển khai để cuộc thi được thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- BGĐ (để b/c);

- Các Khoa, phòng, Trung tâm (để t/h);

- Lưu: PTCHC.

          KT.GIÁM ĐỐC

           PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

            Trần Minh Tuấn

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh