Tổ chức “Sân chơi kỹ năng” thành phố Hà Nội lần thứ VII năm 2018

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Cung Thiếu nhi Hà Nội; thực hiện chương trình công tác năm 2018, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức “Sân chơi kỹ năng” dành cho thiếu nhi Thủ đô lần thứ VII năm 2018


Kế hoạch tổ chức “Sân chơi kỹ năng” thành phố Hà Nội 
lần thứ VII năm 2018

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Cung Thiếu nhi Hà Nội; thực hiện chương trình công tác năm 2018, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức “Sân chơi kỹ năng” dành cho thiếu nhi Thủ đô lần thứ VII năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sân chơi, không gian trải nghiệm bổ ích cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giúp các em mở rộng cơ hội giao lưu, kết nối bè bạn, nâng cao sự tự tin trong cuộc sống.

- Là một trong những hoạt động giúp các em thêm hiểu, yêu mến Cung Thiếu nhi Hà Nội, từ đó tích cực tham gia sinh hoạt, học tập tại Cung Thiếu nhi.

2. Yêu cầu: Chương trình tổ chức đảm bảo an toàn, thiết thực, thu hút tham gia đông đủ của thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng: Là thiếu nhi đang sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi, các Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa quận, huyện, thị xã, các CLB kỹ năng trên địa bàn thủ đô.

2. Thời gian: Từ 8h00 đến 16h00 ngày 14/10/2018 (Chủ Nhật).

3. Địa điểm: Sân Cung Thiếu nhi Hà Nội.

(36 Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội)

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

- Các đội trang trí và thuyết minh trại về các chủ đề gia đình, nhà trường các vấn đề xã hội.

- Tham gia “Màn chào hỏi” dưới các hình thức hát, múa, kịch....

- Kỹ năng xử lý các tình huống dưới dạng sân khấu hóa về các chủ đề: phòng tránh tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại tình dục,…

- Trò chơi: Kéo co, Quay vòng lấy bóng, Cướp cờ (có luật chơi chi tiết).

2. Hình thức

- Tập thể, mỗi đơn vị thành lập một đội, số lượng phù hợp với yêu cầu các nội dung tham gia.

- Thời gian cho mỗi màn chào hỏi tối đa 7 phút và phần xử lý tình huống tối đa 10 phút.

- Đội tham gia trò chơi: 10 người (gồm 05 nam và 05 nữ).

Chương trình được tổ chức với mục đích tạo sân chơi, không gian trải nghiệm bổ ích cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giúp các em mở rộng cơ hội giao lưu, kết nối bè bạn, nâng cao sự tự tin trong cuộc sống... Chương trình có sự góp mặt của hơn 300 học sinh đến từ 10 Trường tiểu học, Trung học cơ sở, Câu lạc bộ trên địa bàn Hà Nội (Tiểu học Thành Công B, Tiểu học Lê Ngọc Hân, Tiểu học Chương Dương, Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, TH và THCS Đa Trí Tuệ, THCS Nguyễn Tri Phương, THCS Vĩnh Tuy, CLB Cánh Diều Hồng, Cung Thiếu nhi Hà Nội…)




Tài liệu đính kèm
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh