Tiếp tục nghỉ học do dịch Covid - 19

THÔNG BÁO
V/v Tiếp tục nghỉ học do dịch Covid - 19
-----------------------
Căn cứ công văn số 460/UBND-KGVX của UBND Thành phố Hà Nội ngày 15/02/2021 về việc học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn thành phố. Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội thông báo tới Quý phụ huynh, các em Thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ tại Cung tiếp tục nghỉ đến hết ngày 28/02/2021 và thực hiện tốt Thông điệp 5K trong phòng chống đại dịch Covid – 19 của sở Y tế.
Trân trọng thông báo!
BAN GIÁM ĐỐC
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh