Thông báo về việc chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ II/ 2020

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ II/ 2020

Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo việc tổ chức chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ II/2020 dành cho thiếu nhi Thủ đô, cụ thể như sau:  
1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 16/05/2020
- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 10h45
- Buổi chiều, tối: Từ 15h00 đến 20h00
2. Thời gian khai giảng: Ngày 02/06/2020
- Thời gian sinh hoạt:
+ 12 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần.
+ 24 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần.        
3. Thủ tục đăng ký
3.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt
Đề nghị nhận “Thông báo thu phí” tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ chậm nhất trước ngày 22/05/2020.
3.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt
- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhihanoi.vn
- Đăng ký và nhận Phiếu đăng ký sinh hoạt các Câu lạc bộ từ ngày 16/05/2020  tại khu vực tuyển sinh. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:
Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB
(Được tính theo buổi tại thời điểm phụ huynh đăng ký).
- Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.    
Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

* LƯU Ý
- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và các quy định về bảo lưu, rút phí.
- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác. Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).
- Miễn phí sinh hoạt Câu lạc bộ (không quá 4môn/kỳ) áp dụng các trường hợp:
+ Con liệt sỹ
+ Con thường trực Thành đoàn.
+ Con cán bộ cơ quan
(có xác nhận của đơn vị, giấy khai sinh của thiếu nhi)
+ Thiếu nhi tham gia Câu lạc bộ Nghi lễ măng
- Mức giảm 50% phí sinh hoạt Câu lạc bộ (không quá 2 môn/kỳ) áp dụng với các trường hợp:
+ Con thương binh, con người có công với cách mạng
+ Thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
+  Con gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn mới
+  Đoàn nghệ thuật măng non và các đội tuyển được duyệt.
(có xác nhận của chính quyền địa phương, giấy khai sinh của thiếu nhi)
  - Mức giảm 30% phí sinh hoạt Câu lạc bộ (không quá 2 môn/kỳ) bộ áp dụng với các trường hợp:
+ Con các đồng chí lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp Thành đoàn; Con cán bộ Thành đoàn
+ Con Cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung Thiêu nhi Hà Nội
(có xác nhận của đơn vị, giấy khai sinh của thiếu nhi)
- Mức giảm  20% phí sinh hoạt Câu lạc bộ áp dụng đối với các trường hợp:
+  Thiếu nhi là con cán bộ đang công tác tại Thành ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
+ Con các đối tác hỗ trợ, tài trợ có hiệu quả trong các hoạt động Cung Thiếu nhi.
(có xác nhận của cơ quan, giấy khai sinh của thiếu nhi)
- Mức giảm 10% đối với các ca học được Ban Giám đốc phê duyệt.
Trường hợp đặc biệt do Giám đốc cơ quan quyết định (Ghi rõ lí do miễn để báo cáo tổng hợp vào cuối các kỳ trước hội nghị giao ban cơ quan)
(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại:
024. 39393014 và 024.39387277).
    

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh