NỘI DUNG CHIÊU SINH KÌ I/2016 KHOA GIÁO DỤC TỔNG HỢP

TT

BỘ MÔN

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

 

KHOA GIÁO DỤC TỔNG HỢP

1

Kỹ năng sống mẫu giáo

Sinhnăm 2010 -> 2011

1,245,000

Tuần1buổi(Đãcộngtiềndãngoại)

2

Kỹ năng sống tiểu học

Sinhnăm 2005 -> 2009

 

3

Can thiệpchotrẻtựkỷ

Từ 2 ->15tuổi

180,000/giờ

Liên hệ thầy Huynh

0972176719

Tham vấn tâm lý

Từ6 -> 15tuổi

Miễnphí

4

Làm quen chữ cái

Sinh năm 2011

765,000

Tuần 1buổi

 

5

Viết đọc

 

Sinhnăm 2010

765,000

Tuần 1buổi

1,440,000

Tuần 2buổi

 

6

Bélớp 1

 

Sinhnăm 2010

1,350,000

Tuần 2buổi

7

Toán 5

Lớp 5

1,530,000

Tuần 2buổi

8

Toánnângcao

Lớp2 ->9

1,710,000

Tuần 1 buổi

9

Toán 10

Lớp 10

2,340,000

Tuần 1buổi

10

Hóa 8,9

Lớp 8,9

765,000

Tuần 1buổi

11

Hóa 10

Lớp 10 (ghi danh)

1,485,000

Tuần 1buổi

12

Lý 8,9

Lớp 8,9

765,000

Tuần 1 buổi

13

Lý 10

Lớp 10

1,485,000

Tuần 1 buổi

14

Văn năng khiếu

Lớp 2,3

1,710,000

Tuần 2 buổi

Lớp 4,5

Ca đúp

Lớp 9

Tuần 1 buổi

16

Nấu ăn cơ bản

 

Từ 7 đến 15

450,000

Tuần 1 buổi

 

 

17

Gấp giấy Nhật Bản( từ origami)

Từ 5 đến 15

 

405,000

Tuần 1 buổi

18

Đất nặn Hàn Quốc

Từ 4 đến 15

585,000

Tuần 1 buổi

Ngoài ra, Khoa vẫn tuyển bổ sung một số lớp: Bộ môn Viết-Đọc và Kỹ năng sống

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh