Dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Đức Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn. Cùng dự Đại hội còn có các đồng chí Lãnh đạo các Chi bộ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội...
24/09/2022, Xem tiếp
2. Địa điểm chiêu sinh: Sảnh tầng 1 nhà 6 tầng – Cung Thiếu nhi Hà Nội – 36 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội.
29/08/2022, Xem tiếp
2. Địa điểm chiêu sinh: Sảnh tầng 1 nhà 6 tầng – Cung Thiếu nhi Hà Nội – 36 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội.
27/08/2022, Xem tiếp
CHIÊU SINH KỲ 3 KHOA GIÁO DỤC KỸ NĂNG VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2. Địa điểm chiêu sinh: Sảnh tầng 1 nhà 6 tầng – Cung Thiếu nhi Hà Nội – 36 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội.
13/08/2022, Xem tiếp

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh