Liên hoan Hát tiếng Anh thành phố Hà Nội do Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức là sân chơi nghệ thuật thường niên dành cho học sinh Trung học cơ sở và Tiểu học. Qua 19 lần tổ chức, Liên hoan đã trở thành hoạt động truyền thống thu hút đông...
14/12/2018, Xem tiếp
Thực hiện chương trình công tác năm 2018; được sự chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2018, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thành đoàn – Cung Thiếu nhi Hà Nội đã tổ chức thành công ngày hội “Khoa học kỹ thuật sáng tạo trong...
27/11/2018, Xem tiếp
Thực hiện chương trình công tác năm 2018; nhằm đẩy mạnh niềm đam mê sáng tạo trong thanh thiếu nhi thủ đô; được sự chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2018, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thành đoàn – Cung Thiếu nhi Hà Nội...
25/11/2018, Xem tiếp
Ngày 14/10/2018, Cung thiếu nhi Hà Nội đã tổ chức thành công “Sân chơi kỹ năng Thành phố Hà Nội lần thứ VII năm 2018”.
15/10/2018, Xem tiếp
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Cung Thiếu nhi Hà Nội; thực hiện chương trình công tác năm 2018, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức “Sân chơi kỹ năng” dành cho thiếu nhi Thủ đô lần thứ VII năm 2018
13/10/2018, Xem tiếp
Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương, Thường trực Thành đoàn và Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội; căn cứ chương trình công tác năm 2018, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Chương trình Vui tết Trung thu - Đêm hội trăng rằm...
21/09/2018, Xem tiếp

Tin tức

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh