Chịu trách nhiệm đào tạo các môn học và câu lạc bộ thuộc lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ. Với hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo các thế hệ học sinh có kiến thức về Công nghệ thông tin, học sinh của khoa đã đạt được thành...
19/03/2016, Xem tiếp
Bộ môn: Lập trình Java, xây dựng phần mềm  Điều kiện tuyển: Lớp 1 -> lớp 12   Ghi chú: Tuần 1 buổi
14/01/2016, Xem tiếp
Bộ môn: CLB lắp ráp Robot (Robotic)
Điều kiện tuyển: Từ 6 ->12 tuổi

Ghi chú: Tuần 1 buổi
17/08/2015, Xem tiếp

Tuyển sinh

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh