2. Địa điểm chiêu sinh: Sảnh tầng 1 nhà 6 tầng – Cung Thiếu nhi Hà Nội – 36 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội.
29/08/2022, Xem tiếp
CHIÊU SINH KỲ 3 KHOA NGHỆ THUẬT MỸ THUẬT 2. Địa điểm chiêu sinh: Sảnh tầng 1 nhà 6 tầng – Cung Thiếu nhi Hà Nội – 36 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội.
27/08/2022, Xem tiếp
2. Địa điểm chiêu sinh: Sảnh tầng 1 nhà 6 tầng – Cung Thiếu nhi Hà Nội – 36 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội.
13/08/2022, Xem tiếp
CHIÊU SINH KỲ 3 KHOA TDTT
12/08/2022, Xem tiếp
CHIÊU SINH KỲ 3 KHOA NGOẠI NGỮ
12/08/2022, Xem tiếp
1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 04/05/2022 - Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00 - Buổi chiều, tối: Từ 14h00 đến 20h00
05/05/2022, Xem tiếp

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh