Thực hiện Chỉ thị 17/CT – UBND ngày 23/7/2021 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao về việc phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức các hoạt động bổ trợ Văn, Thể, Mỹ, Vui chơi...
27/09/2021, Xem tiếp
Cuộc thi tìm kiếm gương mặt
CHỊ HẰNG – CHÚ CUỘI
  
30/08/2021, Xem tiếp
Thực hiện Chỉ thị 17/CT – UBND ngày 23/7/2021 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; nhằm giúp trẻ tăng cường hoạt động, sinh hoạt, có kiến thức nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của gia đình, của các em thiếu nhi hiện đang theo...
05/08/2021, Xem tiếp
1. Thủ tục bảo lưu phí sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB)
1.1. Thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi do nguyên nhân khách quan từ phía Cung Thiếu nhi (không tổ chức được CLB, chuyển đổi ca, ngày giờ sinh hoạt so với lịch...
19/08/2020, Xem tiếp

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh