Căn cứ công văn số 572/UBND – KGVX cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh  COVID - 19 trên địa bàn Thành phố, căn cứ đề xuất của liên Sở GDĐT – Y tế tại Tờ trình liên...
27/02/2021, Xem tiếp
THÔNG BÁO
V/v Tiếp tục nghỉ học do dịch Covid - 19
-----------------------
19/02/2021, Xem tiếp
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/1/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Công văn 336/UBND - KGVX ngày 31/1/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch CoVid-19,...
31/01/2021, Xem tiếp
Cung Thiếu nhi Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu đối với các hoạt động đội, lớp như sau:
Thời gian học sinh bắt đầu nghỉ từ ngày 08/02 (tức ngày 27/12/2020 âm lịch) đến hết ngày 21/02/2021 (tức ngày 10/1/2021...
27/01/2021, Xem tiếp
Cung Thiếu nhi Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch đối với các hoạt động đội, lớp như sau:
Thời gian học sinh bắt đầu nghỉ từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 02/01/2021.
18/12/2020, Xem tiếp
THÔNG BÁO  về việc chiêu sinh các Câu Lạc bộ kỳ I/2021
19/08/2020, Xem tiếp

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh