Thông báo nghỉ lễ

THÔNG BÁO 
V/v Nghỉ lễ Tết Âm lịch 2019 của Cung Thiếu nhi Hà Nội 
------------------  
Cung Thiếu nhi Hà Nội thông báo lịch nghỉ lễ Tết Âm lịch 2019, nghỉ chiêu sinh và hoạt động các Câu lạc bộ kỳ I/2019, cụ thể như sau: 
1. Cơ quan nghỉ lễ Tết Âm lịch: 
Từ ngày 02/02/2019 đến hết 10/02/2019 
2. Nghỉ chiêu sinh: Từ ngày 01/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019. 
* Từ ngày 11/02/2019 (thứ Hai), Cung Thiếu nhi Hà Nội tiếp tục chiêu sinh kỳ I /2019. 
3. Hoạt động các Câu lạc bộ: Nghỉ từ ngày 31/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019.
 * Ngày 11/02/2019 (thứ Hai) các Câu lạc bộ trở lại sinh hoạt bình thường. 
Vậy, xin thông báo để Quý Phụ huynh, thiếu nhi được biết và thực hiện. 
Kính chúc gia đình năm mới AN KHANG – THỊNH VƯỢNG! 
Trân trọng thông báo! 
TL.GIÁM ĐỐC 
TRƯỞNG PHÒNG 
(đã ký) 
 Trần Thị Hương Giang
Tài liệu đính kèm
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh