THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC CÂU LẠC BỘ KỲ HÈ NĂM 2019

Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo việc tổ chức chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Hè 2019 dành cho thiếu nhi Thủ đô, cụ thể như sau: 
 1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019 
- Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00 
- Buổi chiều, tối: Từ 14h00 đến 20h00 
2. Thời gian khai giảng: Ngày 03/6/2019 
- Thời gian sinh hoạt: 
+ 12 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần 
+ 24 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần 
+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần 
+ Các nhu cầu khác liên hệ trực tiếp với phòng Giáo vụ. 
3. Thủ tục đăng ký 
3.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt 
Đề nghị nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019” tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ chậm nhất trước ngày 18/6/2019. 
3.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt 
- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn được niêm yết tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhihanoi.vn 
- Đăng ký và nhận Phiếu xếp bộ môn sinh hoạt các Câu lạc bộ từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019, tại khu vực tuyển sinh tầng 1 nhà B. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:  
+ Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ (được tính theo buổi) - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB (tính tại thời điểm phụ huynh đăng ký).  
+ Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.  
+ Việc giảm trừ không áp dụng với bạn đọc thư viện. - Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ. 
* LƯU Ý
- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và các quy định về bảo lưu, rút phí. 
- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác – Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).
- Miễn phí sinh hoạt Câu lạc bộ áp dụng cho thiếu nhi là con liệt sỹ; thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Có xác nhận của chính quyển địa phương và kết quả kiểm tra của phòng Giáo vụ); thiếu nhi tham gia Câu lạc bộ Nghi lễ măng non. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.  
- Giảm 50% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng cho con thương binh, con người có công với cách mạng; con gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn mới; các CLB đội chuyên, đội tuyển, tài năng (tính theo mức phí sinh hoạt CLB nâng cao, chất lượng cao). Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định. 
- Mức giảm 30% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với thiếu nhi nam tham gia sinh hoạt các CLB thanh nhạc, múa, khiêu vũ, trình diễn thời trang; Con cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung Thiếu nhi. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định. 
- Mức giảm 05 - 20% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với các trường hợp Thiếu nhi đăng ký sinh hoạt tại Cung thiếu nhi (tính trong 01 năm và thời gian 01 khóa học tối thiểu 03 tháng) thì từ môn thứ 6, 7 được giảm trực tiếp 05% kinh phí của môn 6, 7. Từ môn thứ 8, 9 được giảm trực tiếp 10% kinh phí của môn 8, 9. Từ môn thứ 10, 11 được giảm trực tiếp 15% kinh phí của môn 10, 11. Từ môn thứ 12 trở đi được giảm trực tiếp 20% kinh phí của từng môn. 
(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại: 024. 39393014024.39387277. 
 BAN GIÁM ĐỐC
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh