CUNG THIẾU NHI CHIÊU SINH KÌ 1 NĂM 2020

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CUNG THIẾU NHI

 

 

 

***

 

 

CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2020

 

 * Chiêu sinh và thu phí sinh hoạt CLB: Từ ngày 10/12/2019 đến hết ngày 30/02/2020

 * Thời gian: Sáng từ 08h00' -> 11h00'; Chiều và tối từ 14h30' -> 20h00'

 

 

 

(Đơn vị tính: đồng)

TT

CÂU LẠC BỘ/BỘ MÔN

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

 MỨC THU 

GHI CHÚ

KHOA NGHỆ THUẬT & MỸ THUẬT

I

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC PHƯƠNG TÂY

1

Organ

Từ 5 -> 12 tuổi

             1,620,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

2

Piano Tập thể trình độ A

Từ 4 -> 6 tuổi

             1,980,000

Piano Tập thể trình độ B

đã học 2 năm 6 tháng,
8-12 tuổi

             2,070,000

Piano Cá nhân

Từ 8 -> 15 tuổi

             3,600,000

3

Guitar Tập thể

Từ 7 -> 14 tuổi

             1,620,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

4

Trống

 

             3,420,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

II

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

5

Nhạc dân tộc (đàn tranh, đàn bầu)

Từ 7 -> 13 tuổi

             1,350,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

III

CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA

6

Múa chất lượng cao

Từ 4 -> 8 tuổi

             1,800,000

 Tuần 1 buổi/14 buổi

Từ 4 -> 6 tuổi

             2,700,000

 Tuần 2 buổi/36 buổi

7

Múa hiện đại

Từ 8 -> 15 tuổi

             1,620,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

8

Nhảy hiện đại

Từ 6 -> 10 tuổi

             1,620,000

9

Zumba

Từ 8 -> 12 tuổi

             1,620,000

10

Khiêu vũ chất lượng cao

Từ 6 -> 8 tuổi

             2,070,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

IV

CÂU LẠC BỘ CA SỸ NHÍ

11

Thanh nhạc Tập thể

Từ 7 -> 11 tuổi

             1,350,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

             2,700,000

 Tuần 2 buổi/36 buổi

12

Thanh nhạc Cá nhân

Từ 5 -> 15 tuổi

             3,600,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

13

Ca sỹ nhí

Từ 5 -> 12 tuổi

             2,340,000

 Tuần 1 buổi/36 buổi
(Ca đúp)

V

CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

14

Dẫn chương trình (MC)

Từ 7 -> 13 tuổi

             1,350,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

15

Kể chuyện

Từ 5 -> 7 tuổi

             1,800,000

 Tuần 1 buổi/36 buổi
(Ca đúp)

VI

CÂU LẠC BỘ HỘI HỌA

16

Hội họa cơ bản, nâng cao

Từ 5 -> 15 tuổi

                900,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

17

Mỹ thuật sáng tạo

Từ 5 -> 12 tuổi

             1,260,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi
(Chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

18

CLB Năng khiếu

Từ 7 -> 15 tuổi        (Thi tuyển sau tuyển sinh)

             1,980,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi
(Chưa bao gồm 560.000đ họa phẩm)

VI

CÂU LẠC BỘ TRÌNH DIỄN - TẠO MẪU THỜI TRANG

19

Trình diễn thời trang (Cơ bản)

Từ 4 -> 6 tuổi

                990,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

Trình diễn thời trang (Nâng cao)

Từ 4 -> 15 tuổi

             1,440,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

Trình diễn thời trang (Năng khiếu)

             1,440,000

20

Tạo mẫu thời trang (Cơ bản)

Từ 7 -> 15 tuổi

             1,980,000

 Tuần 2 buổi/36 buổi

Tạo mẫu thời trang (Cơ bản)

                990,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

Tạo mẫu thời trang (Nâng cao)

             2,240,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

KHOA NGOẠI NGỮ

I

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

1

Tiếng Anh phổ thông nâng cao - chất lượng cao
    (25% giáo viên nước ngoài)

Từ 8 -> 11 tuổi

 2.745.000
(đã bao gồm 45.000đ kinh phí hoạt động)

Tuần 2 buổi/36 buổi

2

Tiếng Anh phổ thông nâng cao

Từ 7 -> 15 tuổi

 1.485.000
(đã bao gồm 45.000đ kinh phí hoạt động)

3

Tiếng Anh đa phương tiện                  (12.5% giáo viên nước ngoài)

Từ 3-> 5 tuổi

 2.205.000
(đã bao gồm học phẩm 45.000đ)

Tiếng Anh đa phương tiện                  (25% giáo viên nước ngoài)

 5 tuổi

 3.105.000đ
(Đã bao gồm  45,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

5

Tiếng Anh đa phương tiện                  (25% giáo viên nước ngoài)
Khối tiếng Anh tăng cường kỹ năng

Từ 8 -> 9 tuổi

 3.285,000đ
(Đã bao gồm  45,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

7

Tiếng Anh Smart English (SE)
(25% giáo viên nước ngoài)

Từ 5 ->10 tuổi

 2.925.000đ
 (12b ca đúp)         (đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động) 

 

KHOA GIÁO DỤC KỸ NĂNG VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CLB GIÁO DỤC KỸ NĂNG

1

Làm quen chữ cái

Sinh năm 2014

             2,160,000

 Tuần 2 buổi/36 buổi

2

Viết đọc

Sinh năm 2014

             2,160,000

3

Bé lớp 1

Sinh năm 2014

             2,160,000

4


Giao tiếp mẫu giáo

Từ 4 -> 6 tuổi

 1.420.000
(đã bao gồm 250.000 phí dã ngoại)

 Tuần 1 buổi/18 buổi

5

Can thiệp cho trẻ tự kỷ

Từ 2 -> 15 tuổi

 180,000đ/giờ

 Tính theo giờ

6

Nấu ăn

Từ 9 -> 15 tuổi

 720.000
tuyển bổ sung

 Tuần 1 buổi/18 buổi

CLB GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

7

Toán - Tiếng việt

Lên lớp 2;3;4;5

             2,340,000

 Tuần 2 buổi/36 buổi

8

Văn nâng cao

Lên lớp 8

             1,350,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

Văn nâng cao

Lên lớp 6,7, 9,10

             2,700,000

 Tuần 2 buổi/36 buổi

9

Toán nâng cao

Lên lớp 6;7;8;9;10

             2,700,000

 Tuần 2 buổi/36 buổi

10

Hóa

Lên lớp 8;9

             1,170,000

 Tuần 1 buổi/18 buổi

11

Lên lớp 8;9

             1,170,000

12

Đội Nghi lễ măng non (Kèn)

Lớp 6, 7

 Miễn phí 

Liên hệ cô Ngọc: 0987813282

Đội Nghi lễ măng non (Trống)

Lớp 3, 4, 6

CLB CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Tin Văn phòng, Đồ họa

Từ lớp 1 -> 12
(sinh 2013 ->2002)

             1,170,000

Tuần 1 buổi/18 buổi

2

Lập trình Scartch

             1,800,000

Tuần 1 buổi/18 buổi

3

Thuật toán cơ bản, nâng cao

Từ lớp 6 -> 12
(sinh 2008 -> 2002)

             2,250,000

Tuần 1 buổi/18 buổi

4

Lập trình C++ cơ bản

             1,800,000

5

Dựng Videoclip, kỹ xảo điện ảnh

             1,800,000

 

CLB KHOA HỌC SÁNG TẠO

1

MH Máy bay

Từ lớp 4 -> 12
(sinh 2010-2002)

             1,710,000

Tuần 1 buổi/18 buổi

2

Sáng tạo Robot-Huna

Từ 4 - 8 tuổi
(sinh 2015-2011)

 1.710.000
(Chưa bao gồm phí học phẩm 180.000đ/ 18 buổi)
(10.000đ/ 1b)

Tuần 1 buổi/18 buổi

3

Điện - điện tử

Lớp 4 ->10
(sinh 2010-2004)

 1.710.000
Chưa bao gồm phí học phẩm 270.000đ/ 18 buổi
(15.000đ/ 1b)

Tuần 1 buổi/18 buổi

4

Trẻ em sáng tạo

Từ lớp 1->5
(sinh 2009 - 2013)

 1.080.000
Chưa bao gồm phí học phẩm 180.000đ/ 18 buổi
(10.000đ/ 1b)

Tuần 1 buổi/18 buổi

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

1

Võ Taekwondo

Từ 6 -> 15 tuổi

             1,800,000

Tuần 2 buổi/36 buổi

2

Võ Karatedo

             1,800,000

3

Bóng bàn chất lượng cao

Từ 6 -> 15 tuổi

             1,620,000

Tuần 1 buổi/18 buổi

4

Thể dục nhịp điệu

Từ 4 -> 15 tuổi

             1,800,000

Tuần 2 buổi/36 buổi

5

Cờ vua

Từ 6 -> 15 tuổi

                990,000

Tuần 2 buổi/36 buổi

6

Bóng rổ

Từ 6 -> 15 tuổi

             1,800,000

Tuần 2 buổi/36 buổi


Tài liệu đính kèm
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh