CHIÊU SINH KỲ HÈ NĂM 2020

CHIÊU SINH KỲ HÈ 2020 

* Chiêu sinh và thu phí sinh hoạt CLB: Từ ngày 16/05/2020 
* Thời gian: Sáng từ 07h30' -> 10h45'; Chiều và tối từ 15h00' -> 20h00'

TT

CÂU LẠC BỘ/BỘ MÔN

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

 MỨC THU 

GHI CHÚ

KHOA NGHỆ THUẬT & MỸ THUẬT

I

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC

1

Organ Tập thể

Từ 5 -> 12 tuổi

                1.080.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

Organ cá nhân

Từ 8 -> 16 tuổi

                2.280.000

2

Piano Tập thể trình độ A

Từ 4 -> 8 tuổi

                1.320.000

Piano Tập thể trình độ B

đã học 2 năm 6 tháng,       8-12 tuổi

                1.380.000

Piano Cá nhân

Từ 8 -> 15 tuổi

                2.400.000

3

Guitar Tập thể

Từ 8 -> 15 tuổi

                1.920.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

Guitar Tập thể

Từ 8 -> 15 tuổi

                1.080.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

Guitar cá nhân

Từ 8 -> 15 tuổi

                2.280.000

4

Trống

Từ 8 -> 15 tuổi

                2.280.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

5

Cảm thụ âm nhạc

Từ 2 -> 3 tuổi

                1.560.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

Từ 4 -> 5 tuổi

                1.440.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

6

Nhạc dân tộc (đàn tranh, đàn bầu)

Từ 7 -> 13 tuổi

                   900.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

II

CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA

1

Múa chất lượng cao

Từ 4 -> 8 tuổi

                1.200.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

Từ 4 -> 6 tuổi

                1.800.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

2

Múa cơ bản

Từ 4 -> 8 tuổi

                   900.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

3

Múa hiện đại

Từ 8 -> 15 tuổi

                1.080.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

4

Nhảy hiện đại

Từ 5 -> 15 tuổi

                1.080.000

5

Zumba

Từ 8 -> 12 tuổi

                1.080.000

6

Khiêu vũ cơ bản

Từ 8 -> 12 tuổi

                1.080.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

7

Khiêu vũ chất lượng cao

Từ 5 -> 2 tuổi

                1.380.000

III

CÂU LẠC BỘ CA SỸ NHÍ

1

Thanh nhạc Cá nhân

Từ 7 -> 16 tuổi

                2.280.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

2

Ca sỹ nhí

Từ 5 -> 12 tuổi

                1.560.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi
(Ca đúp)

IV

CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

1

Dẫn chương trình (MC)

Từ 7 -> 13 tuổi

                   900.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

2

Kể chuyện

Từ 5 -> 7 tuổi

                1.200.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi
(Ca đúp)

V

CÂU LẠC BỘ HỘI HỌA

1

Hội họa cơ bản, nâng cao

Từ 5 -> 15 tuổi

                   600.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

2

CLB Tạo hình

Từ 4 -> 11 tuổi

                1.200.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi
(Chưa tính tiền họa phẩm 240.000đ)

3

Mỹ thuật sáng tạo

Từ 5 -> 9 tuổi

                   840.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi
(Chưa tính tiền họa phẩm 360.000đ)

4

CLB Năng khiếu

Từ 7 -> 15 tuổi     

                1.320.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi
(Chưa tính tiền họa phẩm 480.000đ)

VI

CÂU LẠC BỘ TRÌNH DIỄN - TẠO MẪU THỜI TRANG

1

Trình diễn thời trang (Cơ bản)

Từ 4 -> 15 tuổi

                1.320.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

2

Trình diễn thời trang (Cơ bản)

Từ 4 -> 9 tuổi

                   660.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

3

Trình diễn thời trang (Nâng cao)

Từ 4 -> 15 tuổi

                   960.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

4

Trình diễn thời trang (Năng khiếu)

                   480.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi        (đã giảm 50%)

5

Tạo mẫu thời trang (Cơ bản)

Từ 7 -> 15 tuổi

                1.320.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

6

Tạo mẫu thời trang (Cơ bản)

                   660.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

7

Tạo mẫu thời trang (Nâng cao)

                1.920.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

KHOA NGOẠI NGỮ

I

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

1

Tiếng Anh phổ thông chất lượng cao
    (25% giáo viên nước ngoài)

Từ 8 -> 11 tuổi

 1.800.000
(chưa bao gồm 30.000đ phí hỗ trợ hoạt động)

Tuần 2 buổi/24 buổi

2

Tiếng Anh phổ thông nâng cao

Từ 10 tuổi đến 14 tuổi

 960.000
(chưa bao gồm 30.000đ phí hỗ trợ hoạt động)

3

Tiếng Anh đa phương tiện - Khối mẫu giáo            

3 tuổi

 1.140.000 (chưa bao gồm 60.000đ phí hoạt động)

Tuần 1 buổi/12 buổi

4

Tiếng Anh đa phương tiện                  (12.5% giáo viên nước ngoài)

Từ 4-> 5 tuổi

 1.440.000
(chưa bao gồm phí hỗ trợ hoạt động) 30.000đ)

Tuần 2 buổi/24 buổi

5

Tiếng Anh đa phương tiện - Khối tiền tiểu học                                  (25% giáo viên nước ngoài)

 6 tuổi

 2.040.000đ
(chưa bao gồm phí hỗ trợ hoạt động) 30.000đ)

Tuần 2 buổi/24 buổi

6

Tiếng Anh đa phương tiện                  (25% giáo viên nước ngoài)
Tăng cường kỹ năng giao tiếp

Từ 7 -> 8 tuổi

 2,040,000đ
(chưa bao gồm  30,000đ phí hỗ trợ hoạt động)

Tuần 2 buổi/24 buổi

7

Tiếng Anh đa phương tiện                  (12,5% giáo viên nước ngoài)
 Tăng cường kỹ năng đọc - viết - ngữ pháp

Từ 8 -> 9 tuổi

 1,440,000đ   (chưa bao gồm  30,000đ phí hỗ trợ hoạt động)

Tuần 2 buổi/24 buổi

9

Tiếng Anh KINDY                      (50% giáo viên nước ngoài)

Từ 4 -> 5 tuổi

 3.000.000đ (chưa bao gồm 120.000đ phí hỗ trợ hoạt động

Tuần 2 buổi/ 24 buổi      (học ca đúp 12 buổi)

10

Tiếng Anh Smart English (SE)
(25% giáo viên nước ngoài)

Từ 5 ->10 tuổi

 1.920.000đ    (chưa bao gồm  30,000đ phí hỗ trợ hoạt động) 

Tuần 2 buổi/ 24 buổi   

II

CÂU LẠC BỘ TIẾNG NHẬT

 

 

 

28

Tiếng Nhật (hs đã biết tiếng nhật)

Từ 9 -> 15 tuổi

 720.000đ/12b (chưa bao gồm 180.000đ phí hỗ trợ hoạt động)

 Tuần 1 buổi/12 buổi

KHOA GIÁO DỤC KỸ NĂNG VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

I

CLB GIÁO DỤC KỸ NĂNG

 

 

 

1

Làm quen chữ cái

Sinh năm 2015

                   720.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

2

Viết đọc

Sinh năm 2014

                1.440.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

3

Luyện chữ

Sinh năm 2012,2013

                1.440.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

4

Bé lớp 1

Sinh năm 2014

                2.160.000

 Tuần 3 buổi/36 buổi

5


Giao tiếp mẫu giáo

Sinh năm 2014,2015

 780,000 (chưa bao gồm 250.000 phí dã ngoại)

 Tuần 1 buổi/12 buổi

6

Kỹ năng sống tiểu học

sinh năm 2010 đến 2013

 780,000 (chưa bao gồm 250,000 phí dã ngoại)

7

Kỹ năng sống THCS

Sinh năm 2007 - 2008

 780,000 (chưa bao gồm 250.000 phí dã ngoại)

8

Can thiệp cho trẻ tự kỷ

Từ 2 -> 15 tuổi

 180,000đ/giờ

 Tính theo giờ

9

Nấu ăn cơ bản, nấu ăn nâng cao,    làm bánh

Từ 9 -> 15 tuổi

                   840.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

Từ 9 -> 15 tuổi

                   480.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

10

Yoga Kids cơ bản

Từ 4 -> 15 tuổi

2.250.000

Tuần 2 buổi/24 buổi

Yoga Bầu

Thai từ tuần 22 trở lên

                2.700.000

 Tuần 3 buổi/36 buổi

11

Gấp giấy

Từ 5 -> 8 tuổi

                   720.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

                   420.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

12

Đất nặn

Từ 04 -> 15 tuổi

                   720.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

                   420.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

13

Bóng bay nghệ thuật

Từ 6 ->15 tuổi

                   420.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

II

CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 

 

14

Toán - Tiếng việt

Lên lớp 2;3

                1.560.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

15

Văn nâng cao

Lớp 4,5

                1.800.000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

16

Toán nâng cao

Lớp 4,5

17

Kèm học sinh các môn GD tiểu học

Liên hệ khoa ĐT: 02439387648

18

Văn nâng cao

Lên lớp 6,7,8, 9,10

                1.800.000

     Tuần 2 buổi/24 buổi     (ca đúp)

19

Toán nâng cao

Lên lớp 6;7;8;9;10

                1.800.000

     Tuần 2 buổi/24 buổi     (ca đúp)

20

Hóa

Lên lớp 9,10

                   780.000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

21

Lên lớp 9,10

                   780.000

22

Ôn tập cấp tốc các lớp theo gói thi cuối năm

Ghi danh và thỏa thuận thời khóa biểu với phụ huynh khi đủ lớp

2,400,000/12 buổi

 

1,200,000/6 buổi

23

Đội Nghi lễ măng non (Kèn)

Lớp 6, 7

 Miễn phí 

Liên hệ cô Ngọc: 0987813282

Đội Nghi lễ măng non (Trống)

Lớp 3, 4, 6

III

CLB CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

1

Tin Văn phòng, Đồ họa

Từ lớp 1 đến lớp 12

                   780.000

Tuần 1 buổi/12 buổi

2

Tin IC3

Từ lớp 1 đến lớp 5

                1.200.000

3

Thuật toán

Từ lớp 6 đến lớp 12

                1.500.000

4

Thiết kế website

                1.200.000

5

Lập trình C++ cơ bản

                1.200.000

6

Dựng Videoclip, kỹ xảo điện ảnh

Từ lớp 3 đến lớp 12

                1.200.000

7

Thiết kế video hoạt hình

                1.200.000

8

Lập trình Scartch

Từ lớp 1 đến lớp 10

                1.200.000

9

Lập trình Adruino

Từ lớp 4 đến lớp 12

                1.800.000

Chưa bao gồm phí học phẩm 180.000đ/12 buổi (15.000đ/1buổi)

IV

CLB KHOA HỌC SÁNG TẠO

 

 

 

1

Dự án chuyên sâu STEM

Từ lớp 1 -> 5

                1.600.000

Tuần 1 buổi/12 buổi

2

Trải nghiệm STEM

 220,000/1 buổi

Chưa bao gồm phí học phẩm 15.000đ/1buổi

3

MH Máy bay

Từ lớp 4 -> 12

                1.200.000

Chưa bao gồm phí học phẩm 180.000đ/12 buổi (15.000đ/1buổi)

4

Sáng tạo Robot-Huna

Từ 4 - 8 tuổi

 1.200.000
 

Chưa bao gồm phí học phẩm 120.000đ/12 buổi (10.000đ/1buổi)

5

Thi nghiệm vật lý

Từ lớp 6 đến lớp 8

                1.200.000

Chưa bao gồm phí học phẩm 120.000đ/12 buổi (10.000đ/1buổi)

6

Điện - điện tử

Lớp 4 ->10
(sinh 2010-2004)

 1.200.000
 

Chưa bao gồm phí học phẩm 180.000đ/12 buổi (15.000đ/1buổi)

7

Trẻ em sáng tạo

Từ lớp 1->5
(sinh 2009 - 2013)

 780.000
 

Chưa bao gồm phí học phẩm 120.000đ/12 buổi (10.000đ/1buổi)

8

CLB Khoa học kỳ thú

Từ 4-> 6 tuổi

                2.000.000

Tuần 1 buổi/10 buổi

Từ 7 -> 12 tuổi

                1.200.000

Tuần 1 buổi/6 buổi                    (Học theo từng chủ điểm)

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

1

Võ Taekwondo

Từ 6 -> 15 tuổi

                1.200.000

Tuần 2 buổi/24 buổi

2

Võ Karatedo

                1.200.000

3

Bóng bàn

Từ 6 ->15 tuổi

                1.200.000

Tuần 2 buổi/24 buổi

4

Bóng bàn chất lượng cao

Từ 6 -> 15 tuổi

                1.080.000

Tuần 1 buổi/12 buổi

5

Thể dục nhịp điệu

Từ 4 -> 14 tuổi

                1.200.000

Tuần 2 buổi/24 buổi (chưa bao gồm 250,000đ hoạt động ngoại khóa)

Từ 4 -> 14 tuổi

                   660.000

Tuần 1 buổi/12 buổi (chưa bao gồm 250,000đ hoạt động ngoại khóa)

6

Cờ vua

Từ 6 -> 15 tuổi

                1.200.000

Tuần 2 buổi/24 buổi

                   660.000

Tuần 1 buổi/12 buổi

7

Bóng rổ

Từ 6 -> 15 tuổi

                1.200.000

Tuần 2 buổi/24 buổi (chưa bao gồm 250,000đ hoạt động ngoại khóa

8

CLB Recsports Kids

Từ 4 -> 14 tuổi

                   900.000

Tuần 2 buổi/18 buổi (chưa bao gồm 250,000đ hoạt động ngoại khóa)

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh