THÔNG BÁO Về việc nghỉ học do dịch CoVid-19

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/1/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Công văn 336/UBND - KGVX ngày 31/1/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch CoVid-19, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn thành phố.
Cung Thiếu nhi Hà Nội thông báo tới Quý phụ huynh, các em Thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ tại Cung nghỉ từ ngày:
01/2/2021 (tức ngày 20/12 năm Canh Tý) cho đến hết ngày 21/2/2021 (tức ngày 10/1 năm Tân Sửu).
Từ ngày 22/02/2021 ( tức ngày 11/1 năm Tân Sửu) học sinh trở lại sinh hoạt bình thường.
Trân trọng!
BAN GIÁM ĐỐC
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh