Khoa TDTT chiêu sinh kỳ III/2017


CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA TDTT

***

CHIÊU SINH KỲ III. 2017

Đơn vị: đồng

TT

PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

CTV

GIỜ

NGÀY

VÕ TAEKWONDO

1

Tae NKA

19h15-20h30

T3+5+CN

B105

Đội tuyển

  1,050,000

Ly

2

Tae NKB

19h15-20h30

T3+5+CN

Đội tuyển

  1,050,000

Thu

3

Tae Q

19h15-20h30

T2+6+CN

Tầng 6

Đội tuyển

  1,050,000

Huệ Anh

4

Tae 1

18h00-19h15

T2+6

Đai đỏ cũ

  1,400,000

Nga

5

Tae 2

18h00-19h15

T2+6

Đai trắng-vàng hè cũ

  1,400,000

Sơn

6

Tae 3

18h00-19h15

T2+6

Đai xanh cũ

  1,400,000

Đức

7

Tae 4

18h00-19h15

T2+6

Đai vàng cũ

  1,400,000

HAnh

8

Tae 5

19h15-20h30

T2+6

Đai xanh cũ

  1,400,000

Nga

9

Tae 6

19h15-20h30

T2+6

Đai trắng-vàng hè cũ

  1,400,000

Sơn

10

Tae 7

18h00-19h15

T4+7

Tầng 6

Đai đỏ cũ

  1,400,000

Chính

11

Tae 8

18h00-19h15

T4+7

Đai xanh cũ

  1,400,000

Ly

12

Tae 9

18h00-19h15

T4+7

Đai trắng-vàng hè cũ

  1,400,000

Sơn

13

Tae 10

19h15-20h30

T4+7

Đai xanh cũ

  1,400,000

Chính

14

Tae 11

8h-9h15

T7+CN

Tầng 6

Đai trắng-vàng hè cũ

  1,400,000

Toàn

15

Tae 12

9h45-11h

T7+CN

Đai trắng-vàng hè cũ

  1,400,000

Thịnh

16

Tae 13

9h45-11h

T7+CN

Đai xanh cũ

  1,400,000

Toàn

17

Tae 14

9h45-11h

T7+CN

Đai vàng cũ

  1,400,000

Vinh

18

Tae 15

14h-15h15

T7+CN

Đai trắng-vàng hè cũ

  1,400,000

Thịnh

19

Tae 16

14h-15h15

T7+CN

Đai xanh cũ

  1,400,000

Toàn

20

Tae 17

15h45-17h

T7+CN

Đai trắng-vàng hè cũ

  1,400,000

Đức

21

Tae 18

15h45-17h

T7+CN

Đai vàng cũ

  1,400,000

Vinh

TT

PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

VÕ KARATEDO

1

Kar 1

18h00-19h15

T3 + T5

Tầng 6

Đai nâu cũ

  1,400,000

Toàn

2

Kar 2

18h00-19h15

T3 + T5

Đai trắng-vàng hè cũ

  1,400,000

Sơn

3

Kar 3

18h00-19h15

T3 + T5

Đai xanh cũ

  1,400,000

Đạt

4

Kar 4

19h15-20h30

T3 + T5

Đai trắng-vàng hè cũ

  1,400,000

Đạt

VÕ NAM HỒNG SƠN

1

NHS

18h00-19h15

T3 + T5

Tầng 2

Đai nâu cũ

  1,400,000

Phiền

AEROBIC

1

AE 1

18h00-19h15

T2 + T6

B105

4->10t

  1,400,000

Thu

2

AE 2

18h00-19h15

T3 + T5

4->10t

  1,400,000

Khanh

3

AE 3

18h00-19h15

T4

4->10t

     770,000

Thu

4

AE 4

8h00-9h15

T7+CN

4->10t

  1,400,000

Mai Anh

5

AE 5

9h45-11h00

T7+CN

7->15t

  1,400,000

Mai Anh

6

AE 6

14h00-15h15

T7

7->15t

     770,000

Hòa

7

AE 7

15h45-17h00

T7+CN

4->10t

  1,400,000

Khanh

8

AE 8

18h00-19h15

T7+CN

7->15t

  1,400,000

Khanh

9

AE đội tuyển 1

19h15-20h30
14h00-15h15

T2+T6
CN

6->10t

  1,050,000

Thu

10

AE đội tuyển 2

19h15-20h30
14h00-15h15

T2+T6
CN

11->15t

  1,050,000

Mai Anh

CỜ VUA & CỜ TƯỚNG

 

1

CV Nâng cao 1

14h00-15h15

T7

B204

8->12t

     770,000

Minh

2

CV Nâng cao 2

15h45-17h00

CN

8->12t

     770,000

Phương

3

CV Nâng cao 3

18h00-19h15

CN

8->12t

     770,000

Phương

4

CV Nâng cao 4

8h00-9h15

T7+CN

8->12t

  1,400,000

Minh

5

CV Đội tuyển 1

18h00-19h15
14h00-15h15

T4+T7
CN

6->10t

  1,050,000

Minh

6

CV Đội tuyển 2

18h00-19h15
14h00-15h15

T4+T7
CN

11->15t

  1,050,000

Phương

BÓNG RỔ

1

Bro 1

18h00-19h15

T2+T6

 

Nâng cao

  1,400,000

Dương

2

Bro 2

18h00-19h15

T3+T5

 

Nâng cao

  1,400,000

Tiến

3

Bro 3

18h00-19h15

T4+T7

Sân

Nâng cao

  1,400,000

Hùng Anh

4

Bro 4

8h00-9h15

T7+CN

 

Nâng cao

  1,400,000

5

Bro 5

9h30-10h45

T7+CN

 

Nâng cao

  1,400,000

Dương

6

Bro 6

16h15-17h30

T7+CN

 

Nâng cao

  1,400,000

Tiến

6

Bro 7

18h-19h15

T7+CN

 

Nâng cao

  1,400,000

Tiến

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh