Khoa Giáo dục Tổng hợp chiêu sinh kì I/2018

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC TỔNG HỢP

*****

CHIÊU SINH KỲ I.2018

STT

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

Giờ học

Ngày

I. CLB Kỹ năng sống (Min 14 - Max 20)

1

GTMG (cũ)

9hh45 - 11h15

Chủ nhật

A204

Năm sinh 2011- 2012

1.335.000 đ (đã bao gồm 210.000đ phí dã ngoại)

2

9h45 - 11h15

A101

 

Can thiệp trẻ đặc biệt (Trẻ tự kỷ)

 

A101

Từ 2 đến 15 tuổi

180.000đ/1 giờ

II. CLB Văn học

 

Bộ môn Bé tự tin vào lớp 1 (Min 12 - Max 16)

1

Viết đọc-3 (cũ)

15h45 - 17h15

T7+CN

A204

Năm sinh 2012

1.800.000 đ/36 buổi

2

LQCC- K3 (cũ)

CN

A206a

900.000 đ/18 buổi

3

LQCC- K2 (cũ)

A207a

4

Viết đọc-1 (mới)

8h00-11h15

T7

A206A

1.800.000 đ/36 buổi

5

Viết đọc-2 (mới)

A207a

6

BL1A (mói)

A207b

 

Bộ môn Văn học (CB: Min 8-Max 15; NC: Min 8-Max 12)

1

Văn NC 3

15h45 - 17h15

T7+CN

A206b

Học sinh lớp 3

2.700.000/36 buổi

2

Văn NC 4

14h00 - 15h30

T7+CN

A206b

Học sinh lớp 4

3

Văn NC 5

15h45 - 17h15

T7+CN

B203b

Học sinh lớp 5

4

Văn NC 6

17h30 - 19h00

CN

TTA

Học sinh lớp 6

1.350.000/36 buổi

5

Văn NC 7

15h45 - 17h15

CN

TTB

Học sinh lớp 7

6

Văn NC 8

17h30 - 19h00

T7

A204

Học sinh lớp 8

7

Văn NC 9

19h15-20h45

T7

A204

Học sinh lớp 9

III. Câu lạc bộ  Khoa học tự nhiên (CB: Min 8-Max 15; NC: Min 8-Max 12)

1

Toán 5

8h00 - 11h15

CN

A207b

Học sinh lớp 5

2.250.000/36 buổi

2

Toán NC3

14h00 - 15h30

T7 + CN

A207a

Học sinh lớp 3

2.700.000/36 buổi                 

3

Toán NC4

15h45 - 17h15

T7 + CN

A206b

Học sinh lớp 4

4

Toán NC5

14h00 - 15h30

T7 + CN

A204

Học sinh lớp 5

5

Toán NC6

14h00 - 17h15

CN
(ca đúp)

A206

Học sinh lớp 6

6

Toán NC7

8h00-11h15

CN
(ca đúp)

A207b

Học sinh lớp 7

7

Toán NC8

14h00 - 17h15

Thứ 7
(ca đúp)

A202

Học sinh lớp 8

8

Toán NC9

15h45 - 19h00

CN
(ca đúp)

A207a

Học sinh lớp 9

9

Toán 10

Liên hệ cô Yến

 

 

Học sinh lớp 10

2.925.000/36 buổi

10

Toán 11

 

 

Học sinh lớp 11

11

Toán 12

17h30-19h30

T7 + CN

A202

Học sinh lớp 12

12

Lý 8

9h45 - 11h15

Chủ nhật

TTB

Học sinh lớp 8

1.125.000/18 buổi

13

Hóa 8

8h00- 9h30

A204

14

Lý 9

9h45-11h15

TTB

Học sinh lớp 9

15

Hóa 9

8h00-11h15

A204

IV. CLB Bé khéo tay (Min 14-Max 20)

 

Bộ môn Nấu ăn

1

Nấu ăn

15h45-17h15

Chủ nhật

A111

Từ 9 ->15 tuổi

675.000/18 buổi

 

Bộ môn Gấp giấy NB

 

 

 

 

1

Gấp giấy - 1 (cũ)

9h45-11h15

Thứ 7

B203b

Từ 5 -> 8 tuổi

585.000/18 buổi

2

Gấp giấy - 2 (cũ)

9h45-11h15

CN

B203b

V. CLB Đội Nghi lễ Măng non

1

Trống CB-1

14h00 - 15h30

Thứ 7

A109

Lớp 3,4,6

Miễn phí: Đăng ký trực tiếp liên hệ đ/c Ngọc.                        ĐT: 0987813282

2

Trống CB-2

14h00 - 15h30

CN

A109

Lớp 3,4,6

3

Kèn CB-1

14h00 - 15h30

Thứ 7

A111

Lớp 6,7

4

Kèn CB-2

14h00 - 15h30

CN

A111

Lớp 6,7

5

Trống - Đội tuyển

15h45- 17h15

CN

A109

Lớp 6,7

6

Kèn - Đội tuyển

15h45- 17h15

CN

A101

Lớp 6,7

Lưu ý: Ghi danh học sinh đăng ký ôn luyện vào lớp 10  Văn và Toán. Liên hệ cô Yến, ĐT 0986692873

LÃNH ĐẠO KHOA

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh