Khoa Kỹ thuật Công nghệ chiêu sinh kì I/2018

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

***

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2018

LỊCH CHIÊU SINH KỲ I/2018

( Thời gian học: Từ ngày 8/1/2018 - 27/5/2018 )

Điện thoại liên hệ: 0916925575 - 02439345701

STT

Tên phân đội

Lịch sinh hoạt
Lịch học/Tuần

Phòng

Điều kiện tuyển

Mức thu

Ghi chú

Giờ

Ngày

I. CLB CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

 

 

1

Tin Văn phòng
( Microsoft Words, PowerPoint, Excel)

Tin Đồ hoạ
(Corel Draw, Photoshop)

8h00-9h30

Thứ 7
(Lớp mới)

A112

Từ 6 - 16 tuổi
(sinh 2001 - 2011)

900.000đ
/18 buổi
1.125.000đ
/18 buổi

 

2

Chủ nhật

3

9h30-11h00

Thứ 7

4

Chủ nhật

5

14h30-16h00

Thứ 7

6

Chủ nhật
(lớp mới)

7

16h00-17h30

Thứ 7

8

Chủ nhật

9

17h30-19h00

Thứ 7
(Lớp mới)

10

Thuật toán CB

18h00-19h30

Thứ 5

Từ 11 - 16 tuổi
(sinh 2001-2006)

2.250.000đ
/18 buổi

Lớp Thầy Tùng
(trao đổi với khoa)

11

Thuật toán NC 2

8h00-9h30

Chủ nhật

12

Thuật toán NC 1

9h30-11h00

13

Thiết kế Website, LT php

17h30-19h00

Thứ 7

1.800.000đ
/18 buổi

 

14

Lập trình C++ (Lớp mới)

17h30-19h00

Chủ nhật

 

1.800.000đ
/18 buổi

 

15

Dựng Videoclip,
kỹ xảo điện ảnh

14h30-16h00

Thứ 7

A112

Từ 8 - 16 tuổi
(sinh 2009-2001)

1.800.000đ
/18 buổi

 

16

Lập trình Scartch
 (Sử dụng câu lệnh kéo thả, thiết lập các câu chuyện và trò chơi lập trình, phù hợp với lứa tuổi trẻ nhỏ rèn luyện tư duy lập trình sớm.)

17h30-19h00

Thứ 7

Khám phá lập trình Scratch là bước đầu tiên để các bạn nhỏ làm quen với bộ môn lập trình. Thông qua việc kéo-và-thả các khối lệnh, sử dụng thư viện media và studio nghệ thuật, và mô hình học theo dự án (Project Based Learning) học sinh có thể sáng tạo ra các sản

17

17h30-19h00

Chủ nhật

18

LT trên thiết bị di động
Sử dụng ngôn ngữ "Lua" là một ngôn ngữ Script mạnh mẽ, nhanh, nhẹ và có khả năng "nhúng" vào các ngôn ngữ khác.

16h00-17h30
(lớp mới)

Thứ 7
(Lớp mới)

 

Từ 10 - 16 tuổi
(sinh 2007-2001)

1.800.000đ
/18 buổi

Dễ tiếp cận, dễ tìm hiểu và dễ học.Giúp các em có thể tạo ra các ứng dụng cho người sử dụng dựa trên ý tưởng của mình.
(VD: Game Flappy Bird)

II.

CLB KHOA HỌC SÁNG TẠO

 

 

 

 

 

1

MH Máy bay cơ bản

8h00-9h00

Chủ nhật

A112

Từ 10 -16 tuổi
(sinh 2001-2006)

1.670.000đ
/18 buổi

Chưa bao gồm phí học phẩm 130.000đ/18buổi

2

Trẻ em sáng tạo

8h-9h30

Thứ 7

Từ 5 -10 tuổi
(sinh 2007-2011)

1.035.000đ
/18 buổi

Chưa bao gồm phí học phẩm 100.000đ/18buổi

3

9h30-11h00
(Lớp mới)

Thứ 7

4

Sáng tạo Robot-Huna

8h00-9h30

Chủ nhật

Từ 4 - 8 tuổi
(sinh 2008 -2012)

1.670.000đ
/18 buổi

Chưa bao gồm phí học phẩm 130.000đ/18 buổi

5

9h30-11h00

6

8h-9h30
(Lớp mới)

Thứ 7

7

9h30-11h00

8

15h45-17h15

9

Điện - điện tử
(Chế tạo Robot đơn giản)

18h00-19h30

Thứ 7

A112

Từ 11 - 16 tuổi
(sinh 2001-2006)

1.670.000đ
/18 buổi

10

CLB Robotic

8h-9h30

Thứ 7

Từ 8-13 tuổi
(sinh 2009-2004)

2.520.000đ
/14 buổi

 

11

9h30-11h00

 

TM. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh