Khoa Ngoại Ngữ chiêu sinh hè 2018

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA NGOẠI NGỮ

CHIÊU SINH KỲ II.2018

STT

TÊN PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU (24 Buổi)

NGÀY

GIỜ

I. CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH TRẺ EM - EFC

 

 

 

 

 

MIN-MAX

1. BỘ MÔN: TIẾNG ANH TRẺ EM -EFC (Tuyển mới): 25% GVNN                                                                                                    Tuyển bổ sung vào các lớp đã học tại Khoa Ngoại ngữ Tầng 5                                      (Liên hệ : Ms Quỳnh Anh: 0984.298.974)

12-18 hs/lớp

1

FP1    (5T)

Thứ 5+7

18h00+16h15

507

Sinh năm 2013

1,980,000đ/24b   (đã bao gồm học phẩm 30,000đ)                    Học sinh tự mua SGK

2

FP2     (5T)

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

508

3

LB2    (6T)

Thứ 7+CN

09h30 - 11h00

510/509

Sinh năm 2012

4

LB4    (6T)

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

509

5

LG 1B (7-8T)

Thứ 6+CN

19h35+18h00

507

Sinh năm 2011-2010

6

LG 1C  (7-8T)

Thứ 7+CN

18h00 -19h30

509

7

LG2B (8-9T)

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

510

Sinh năm 2010-2009   

2.BỘ MÔN:TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU(Tuyển mới - Kiểm tra đầu vào): 25% GVNN                 Tuyển bổ sung vào các lớp tiếng anh năng khiếu  đã học tại Khoa Ngoại ngữ Tầng5                                         (Liên hệ: Ms Bình: 0913.356.415)

12-18 hs/lớp

1

NKSA

Thứ 2+7

18h00 + 09h30

507

Sinh năm 2012

1,770,000đ/24b    (đã bao gồm học phẩm 30,000đ)      Học sinh tự mua SGK

2

NKSC

Thứ 3+CN

18h00 -19h30

509

3

NK1B

Thứ 4+7

18h00 + 07h45

509

Sinh  2010+2011

4

NK1C

Thứ 5+CN

18h00 + 09h30

511

3. BỘ MÔN: TIẾNG ANH PHỔ THÔNG - NÂNG CAO

 

 

 

 

 

MIN-MAX

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG NÂNG CAO

12-20 hs/lớp

1

2B3

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

506

Sinh năm 2011

 990,000đ /24b       (Đã bao gồm 30.000đ kinh phí hoạt động)

2

2D

Thứ 4+7

18h00+07h45

502

3

3B3

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

502

Sinh năm 2010

4

3C

Thứ 7+CN

07h45 - 09h15

507/502

5

4A3

Thứ 2+6

16h15 - 17h45

506

Sinh năm 2009

6

4C

Thứ 7+CN

07h45 - 09h15

510/511

7

4C1

Thứ 7+CN

09h30 - 11h00

506

8

5A3

Thứ 2+6

16h15 - 17h45

507

Sinh năm 2008

9

5A4

Thứ 2+6

18h00 - 19h30

506

10

5C1

Thứ 7+CN

09h30 - 11h00

502

11

5C2

Thứ 7+CN

14h30 - 16h00

506

12

6A4

Thứ 2+6

18h00 - 19h30

507

Sinh năm 2007

13

6B4

Thứ 3+5

18h00 - 19h30

506

14

6C2

Thứ 7+CN

14h30 - 16h00

507

15

7A4

Thứ 2+6

18h00 - 19h30

502

Sinh năm 2006

16

7C2

Thứ 7+CN

18h00 +14h30

507/502

17

8C3

Thứ 7+CN

16h15 - 17h45

506

Sinh năm 2005

18

8C4

Thứ 7+CN

18h00 - 19h30

507

19

9C3

Thứ 7+CN

16h15 - 17h45

502

Sinh năm 2004

20

10C4

Thứ 7+CN

18h00 - 19h30

506

Sinh năm 2003

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG NÂNG CAO - CHẤT LƯỢNG CAO : 25% GVNN

 

 

 

 

 

12-18 hs/lớp

21

3D - CLC

Thứ 4+7

18h00+07h45

502

Sinh năm 2010

 1,830,000/24b            (Đã bao gồm 30,000đ kinh phí hoạt động)

22

4D- CLC

Thứ 3+CN

18h00+07h45

502/506

Sinh năm 2009

23

5D-CLC

Thứ 3+CN

18h00+07h45

507

Sinh năm 2008

24

6D-CLC

Thứ 4+CN

18h00+09h30

507

Sinh năm 2007

4. TIẾNG ANH ĐA PHƯƠNG TIỆN: 12,5% GVNN

MIN-MAX

KHỐI KI: 12,5% GVNN

12-16 hs/lớp

1

KI-1

Thứ 2+6

18h00-19h15

504

4-5 tuổi                         Sinh năm: 2014-2013

1,380,000đ /24b               (Đã bao gồm học phẩm 30,000đ)

2

KI-2

Thứ 3+5

18h00-19h15

504

3

KI-3

Thứ 4+CN

18h00+09h30

502/503

4

KI-4

Thứ 7+CN

18h00-19h15

504

5

KI-5

CN (ca đúp)

15h30-17h45

504

6

KI-7

Thứ 2+6

09h30-10h45

504

7

KI-8

Thứ 3 (ca đúp)

08h45-11h00

504

8

KI-9

Thứ 2+6

16h30-17h45

504

9

KI-10

Thứ 3+5

16h30-17h45

504

10

KI-A

 CN (ca đúp)

08h45-11h00

504

Sinh năm: 2014-2013                  (Đã học Tiếng Anh)

KHỐI BR: 12,5% GVNN (Tuyển mới + Tuyển bổ sung)

 

 

 

 

 

12-16 hs/lớp

1

BR-6

Thứ 7 (ca đúp)

15h30-17h45

503

6-7 tuổi                       Sinh năm: 2012-2011

1,380,000đ/24b                (Đã bao gồm học phẩm 30,000đ)

2

BR-7

Thứ 2+6

09h30-10h45

503

3

BR-8

Thứ 3 (ca đúp)

08h45-11h00

503

4

BR-1 (Tuyển BS)

Thứ 2+6

18h00-19h15

503

5

BR-2 (Tuyển BS)

Thứ 3+5

18h00-19h15

503

6

BR-3 (Tuyển BS)

Thứ 7+CN

07H45-09h00

503

7

BR-4 (Tuyển BS)

Thứ 7 (ca đúp)

08h45-11h00

504

8

BR-5 (Tuyển BS)

CN (ca đúp)

15h30-17h45

503

KHỐI PE :12,5% GVNN (Tuyển bổ sung)

12-16 hs/lớp

1

PE-2A (Tuyển BS)

Thứ 4 (ca đúp)

18h00-20h15

504

 8->10 tuổi                  Sinh năm 2010->2008

1,380,000đ /24b               (Đã bao gồm học phẩm 30,000đ)

2

PE-2B (Tuyển BS)

Thứ 7+CN

18h00-19h15

502

3

PE-3  (Tuyển BS)

Thứ 4+7

18h00-19h15

503

KHỐI TIẾNG ANH MẪU GIÁO

12-16 hs/lớp

1

KINDY          50% GVNN

Thứ 7 (ca đúp)

15h30-17h45

504

 Sinh năm: 2014-2013

 3,120,000đ/12b           (Đã bao gồm học phẩm 120,000đ)

2

Play to Learn (PL1)

Thứ 7

09h30-10h45

503

Sinh năm: 2015

1,200,000đ/12b          (Đã bao gồm học phẩm 60,000đ)

3

Play to Learn (PL2)

Chủ nhật

18h00-19h15

503

II.CÂU LẠC BỘ TIẾNG NHẬT

10-16 hs/lớp

1.BỘ MÔN TIẾNG NHẬT

900.000đ/12b             (Đã bao gồm      tiền hoạt động 180,000đ)

1

 Nhật C

CN

07h45-09h20

502

Sinh năm 2007-2008

2

 Nhật D

CN

16h15 - 17h45

502

Sinh năm 2009-2010

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh