KHOA NGOẠI NGỮ CHIÊU SINH KÌ III.2018

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

KHOA NGOẠI NGỮ

 

 

 

 

 

 CHIÊU SINH KỲ III.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

TÊN PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU (28 Buổi)

 

NGÀY

GIỜ

 

I. CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

 

1. BỘ MÔN : TIẾNG ANH TRẺ EM - EFC : 25% GVNN

 

1

LB2

Thứ 5+7

17h45+17h30

509+507

Sinh năm 2012

2,275,000đ/28b (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ hoạt động  35,000đ)                    Học sinh tự mua SGK

20/9 học

2

LG2E

Thứ 2+6

17H45

507

Sinh năm 2011-2010

17/9 học

3

FP2(Tuyển BS)

Thứ 4+CN

17h45+17h30

509+506

Sinh năm 2013

19/9 học

4

LB5(Tuyển BS)

Thứ 5+7

17h45+08h00

508

Sinh năm 2012

20/9 học

5

LG1D(Tuyển BS)

Thứ 4+7

17h45+09h45

508

Sinh năm 2011

19/9 học

6

LG1A(Tuyển BS)

Thứ 7

08h00-11h15

510

Sinh năm 2011

22/9 học

2. BỘ MÔN : TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU : 25% GVNN

 

1

NKSD

Thứ 2+7

17h45+17h30

509+510

Sinh năm 2012

2,135,000đ/28b (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ hoạt động  35,000đ)             Học sinh tự mua        SGK

17/9 học

2

NK1D

Thứ 4+7

19h20+09h45

507

Sinh năm 2011

19/9 học

3

NK2D

Thứ 6+CN

19h20+08h00

507+508

Sinh năm 2010-2009

21/9 học

4

NK2C(Tuyển BS)

Thứ 3+7

17h45+09h45

509+508

Sinh năm 2010-2009

18/9 học

5

NK5H(Tuyển BS)

Thứ 5+CN

19h20+14h00

502+510

Sinh năm 2008-2007

20/9 học

6

NK3E(Tuyển BS)

Thứ 5+CN

17h45+17h30

510

Sinh năm 2009-2008

20/9 học

7

NK3F(Tuyển BS)

Thứ 6+CN

17h45+15h45

508

Sinh năm 2009

21/9 học

3. TIẾNG ANH ĐA PHƯƠNG TIỆN: 12,5% GVNN

 

1

KI-7

Thứ 3+CN

17h45+17h30

502

Sinh năm 2014-2013

1,715,000đ/28b (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ hoạt động  35,000đ)   

18/9 học

2

KI-8

Thứ 7+CN

16h00-17h15

504

22/9 học

3

BR-5

Thứ 7+CN

17h30-18h45

504

Sinh năm 2012-2011

22/9 học

4

BR-3 (Tuyển BS)

Thứ 7+CN

08h00-09h15

503

22/9 học

4. BỘ MÔN: TIẾNG ANH PHỔ THÔNG - NÂNG CAO

 

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG NÂNG CAO

 

1

2C2

Thứ 7(Ca đúp)

14H30-17H30

506

Sinh năm 2011

1,155,000đ/28b (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ hoạt động  35,000đ)   

22/9 học

2

2D(Tuyển BS)

Thứ 4+7

17h45+08h00

506

19/9 học

3

10D

Thứ 2+7

17H45+17H30

506

Sinh năm 2003

17/9 học

4

3C(Tuyển BS)

Thứ 7+CN

08h00-09h30

507+506

Sinh năm 2010

22/9 học

5

4C1(Tuyển BS)

Thứ 7+CN

09h45-11h15

506

Sinh năm 2009

22/9 học

6

5C1(Tuyển BS)

Thứ 7+CN

09h45-11h15

502

Sinh năm 2008

22/9 học

7

6B4(Tuyển BS)

Thứ 3+5

17h45-19h15

506

Sinh năm 2007

18/9 học

8

7A4(Tuyển BS)

Thứ 2+6

17h45-19h15

502

Sinh năm 2006

17/9 học

9

7C2(Tuyển BS)

Thứ 7+CN

14h00-15h30

507+502

22/9 học

10

8C4(Tuyển BS)

Thứ 7+CN

17h30-19h00

507

Sinh năm 2005

22/9 học

11

9C3 (Tuyển BS)

Thứ 7+CN

15h45-17h15

502

Sinh năm 2004

22/9 học

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG NÂNG CAO - CHẤT LƯỢNG CAO: 25% GVNN

 

1

3D-CLC(Tuyển BS)

Thứ 5+7

17h45+08h00

502

Sinh năm 2010

2,135,000đ/28b (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ hoạt động  35,000đ)   

20/9 học

2

4D- CLC(Mới)

Thứ 6+CN

17h45+08h00

506+511

Sinh năm 2009

21/9 học

3

5D-CLC(Tuyển BS)

Thứ 3+CN

17h45+08h00

507

Sinh năm 2008

18/9 học

4

6D-CLC(Tuyển BS)

Thứ 4+CN

17h45+09h45

507

Sinh năm 2007

19/9 học

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh