KHOA THỂ DỤC THỂ THAO CHIÊU SINH KÌ III.2018

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA TDTT

***

CHIÊU SINH KỲ III 2018 (HỌC SINH CŨ)

Đơn vị: đồng

TT

PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

CTV

GIỜ

NGÀY

VÕ TAEKWONDO

 

1

Tae NKA

19h15-20h30   8h-9h15

T3+5+CN

B105

Đội tuyển

1.050.000/42b

Ly

2

Tae NKB

19h15-20h30   8h-9h15

T3+5+CN

Đội tuyển

1.050.000/42b

Thu

3

Tae QA

19h15-20h30 8h-9h15

T2+6+CN

 

Đội tuyển

1.050.000/42b

Huệ Anh

4

Tae QB

19h15-20h3 08h-9h15

T2+6+CN

Tầng 6

Đội tuyển

1.050.000/42b

Minh

5

Tae 1

18h00-19h15

T2+6

Đai đỏ cũ

 1.400.000/28b

Nga

6

Tae 2

18h00-19h15

T2+6

Đai xanh cũ

 1.400.000/28b

Sơn

7

Tae 3

18h00-19h15

T2+6

Đai vàng cũ

 1.400.000/28b

Đức

8

Tae 4

18h00-19h15

T2+6

Đai trắng lên vàng (hè)

 1.400.000/28b

Hiếu

9

Tae 5

19h15-20h30

T2+6

Đai xanh cũ

 1.400.000/28b

Nga

10

Tae 6

19h15-20h30

T2+6

Đai trắng lên vàng (hè)

 1.400.000/28b

Sơn

11

Tae 7

18h00-19h15

T4+7

Tầng 6

Đai đỏ cũ

 1.400.000/28b

Chính

12

Tae 8

18h00-19h15

T4+7

Đai xanh cũ

 1.400.000/28b

Nga

13

Tae 9

18h00-19h15

T4+7

Đai vàng cũ

 1.400.000/28b

Hiếu

14

Tae 10

18h00-19h15

T4+7

Đai trắng lên vàng (hè)

 1.400.000/28b

Huy

15

Tae 11

19h15-20h30

T4+7

Đai xanh cũ

 1.400.000/28b

Chính

16

Tae 12

19h15-20h30

T4+7

Đai trắng lên vàng (hè)

 1.400.000/28b

Huy

17

Tae 13

8h-9h15

T7+CN

Tầng 6

Đai xanh cũ

 1.400.000/28b

Toàn

18

Tae 14

8h-9h15

T7+CN

Đai trắng lên vàng (hè)

 1.400.000/28b

Hiếu

19

Tae 15

9h45-11h

T7+CN

Đai đỏ cũ

 1.400.000/28b

Toàn

20

Tae 16

9h45-11h

T7+CN

Đai xanh cũ

 1.400.000/28b

Hiếu

21

Tae 17

9h45-11h

T7+CN

Đai trắng lên vàng (hè)

 1.400.000/28b

Sơn

22

Tae 18

14h00-15h15

T7+CN

Đai xanh cũ

 1.400.000/28b

Toàn

23

Tae 19

14h00-15h15

T7+CN

Đai trắng lên vàng (hè)

 1.400.000/28b

Thịnh

24

Tae 20

15h45-17h00

T7+CN

Đai xanh cũ

 1.400.000/28b

Toàn

25

Tae 21

15h45-17h00

T7+CN

Đai trắng lên vàng (hè)

 1.400.000/28b

Thịnh

TT

PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

 

GIỜ

NGÀY

VÕ KARATEDO

 

1

Kar 1

18h00-19h15

T3 + T5

Tầng 6

Đai nâu cũ

 1.400.000/28b

Toàn

2

Kar 2

18h00-19h15

T3 + T5

Tầng 6

Đai trắng lên vàng (hè)

 1.400.000/28b

Sơn

3

Kar 3

19h15-20h30

T3 + T6

Tầng 6

Đai trắng lên vàng (hè)

 1.400.000/28b

Đạt

CỜ VUA

 

1

CV 9

8h00-9h15

T7+CN

B204

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

2

CV 10

9h30-10h45

T7+CN

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

3

CV NC2

16h15-17h30

T7

Tuyển bổ xung

770.000/14b

 

4

CV NC3

16h15-17h30

CN

Tuyển bổ xung

770.000/14b

 

5

CV 12

18h00-19h15

CN

Tuyển bổ xung

770.000/14b

 

6

CV ĐT1,2

18h00-19h15
14h30-15h45

T4+7
CN

Đội tuyển

1.050.000/42b

 

AEROBIC

 

1

AE 4

18h00-19h15

T2+6

B105

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

2

AE 8

18h00-19h15

T3+5

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

3

AE 9

8h00-9h15

T7+CN

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

4

AE 10

9h30-10h45

T7+CN

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

5

AE 12

18h00-19h15

T7+CN

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

6

AE ĐT 1,2

19h15-20h30

T2+6+CN

Đội tuyển

1.050.000/42b

 

BÓNG RỔ

 

1

BR 1

18h00-19h15

T2+6

Sân

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

2

BR 2

18h00-19h15

T3+5

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

3

BR 3

18h00-19h15

T4+7

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

4

BR 4

8h00-9h15

T7+CN

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

5

BR 5

9h30-10h45

T7+CN

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

6

BR 6

16h15-17h30

T7+CN

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

BÓNG BÀN

 

1

NC1

18h00-19h15

T2+6

B205

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

2

NC2

18h00-19h15

T3+5

Tuyển bổ xung

 1.400.000/28b

 

3

CLCNC1

8h00-9h15

T7

Tuyển bổ xung

 1.260.000/14b

 

4

CLCNC2

9h30-10h45

T7

Tuyển bổ xung

 1.260.000/14b

 

5

CLCNC3

8h00-9h15

CN

Tuyển bổ xung

 1.260.000/14b

 

6

CLCNC4

9h30-10h45

CN

Tuyển bổ xung

 1.260.000/14b

 

CẦU LÔNG

 

1

CLogNC1

8h00-9h15

T7+CN

Sân

Tuyển mới 6 ->15 tuổi

 1.400.000/28b

 

2

CLogNC2

16h15-17h30

T7+CN

Tuyển mới 6 ->15 tuổi

 1.400.000/28b

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh