KHOA GIÁO DỤC TỔNG HỢP CHIÊU SINH KÌ III.2018

               CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

               ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

         KHOA GIÁO DỤC TỔNG HỢP

***

CHIÊU SINH KỲ III.2018

TT

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ HỌC

NGÀY

I

CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG SỐNG (Min 12 - Max 18)

 

Giao tiếp mẫu giáo

1

GTMG-1

9h45 - 11h15

Thứ 7

C301

Năm sinh
 2012-2013

1.160.000đ/14 buổi (Bao gồm: 250,000 tiền thăm quan)

2

GTMG-2

8h00 - 9h30

Chủ nhật

 

Kỹ năng sống Tiểu học

1

KNS - TH A

9h45 - 11h15

Chủ nhật

C301

Năm sinh 2010-2011

1.160.000 đ/14 buổi (Bao gồm: 250,000 tiền thăm quan)

2

KNS - TH B

8h00 - 9h30

Thứ 7

C301

Năm sinh 2008-2009

 

CLB Từng bước nhỏ (Can thiệp trẻ đặc biệt)

1

Can thiệp trẻ đặc biệt

 

 

Từ 2 đến 15 tuổi

180.000đ/1h can thiệp

II

CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC

 

Làm quen chữ cái  - Khóa 2 (Min 10 - Max 14)

Ko tuyển

LQCC - K2

9h45 - 11h15

Thứ 7,CN

C302

Năm sinh 2013

1,400,000/28 buổi

 

Bé tự tin vào lớp 1 (mới)

1

BL1 - A

8h00 - 9h30

Thứ 7,CN

C303

Năm sinh 2013

1,400,000/28 buổi

2

BL1 - B

9h45 - 11h15

3

BL1 - C

15h45 - 17h15

4

BL1 - D

17h30 - 19h00

 

Viết đọc (mới) (Min 10 - Max 14)

1

VĐ - 1

8h00 - 9h30

Thứ 7,CN

C302

Năm sinh 2013

1,400,000/28 buổi

2

VĐ - 2

14h00 - 15h30

3

VĐ - 3

15h45 - 17h15

4

VĐ - 4

17h30 - 19h00

 

Văn học (CB: Min 8 - Max 15; NC: Min 8 - Max 12)

1

Văn cơ bản 2

9h45 - 11h15

Thứ 7

C304

Học sinh lớp 2

910,000/14 buổi

2

Văn nâng cao 3

8h00 - 11h15

Thứ 7 (Ca đúp)

C204

Học sinh lớp 3

2,100,000/28 buổi

3

Văn nâng cao 4

14h00 - 15h30

Thứ 7, CN

C301

Học sinh lớp 4

4

Văn nâng cao 5

14h00 - 15h30

C304

Học sinh lớp 5

5

Văn nâng cao 6

15h45 - 17h15

C305

Học sinh lớp 6

6

Văn nâng cao 7

8h00 - 11h15

CN (Ca đúp)

A204

Học sinh lớp 7

7

Văn nâng cao 8

15h45- 17h15

Thứ 7,CN

A204

Học sinh lớp 8

8

Văn nâng cao 9

17h30 - 19h00

C304

Học sinh lớp 9

III

CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC TỰ NHIÊN (CB: Min 8 - Max 15; NC: Min 8 - Max 12)

1

Toán cơ bản 2

8h00 - 9h30

Thứ 7

C304

Học sinh lớp 2

910,000/14 buổi

2

Toán cơ bản 4

14h00 - 17h15

CN (Ca đúp)

A206

Học sinh lớp 4

1,820,000/28 buổi

3

Toán cơ bản 5

8h00 - 11h15

Thứ 7 (Ca đúp)

A207

Học sinh lớp 5

4

Toán nâng cao 3

8h00 - 11h15

CN (Ca đúp)

C204

Học sinh lớp 3

2,100,000/28 buổi

5

Toán nâng cao 4A

15h45 - 17h15

Thứ 7, CN

C301

Học sinh lớp 4

6

Toán nâng cao 5A

15h45 - 17h15

C304

Học sinh lớp 5

7

Toán nâng cao 6A

17h30 - 19h00

C204

Học sinh lớp 6

8

Toán nâng cao 7A

17h30 - 20h30

Thứ 7 (Ca đúp)

C306

Học sinh lớp 7

9

Toán nâng cao 8A

14h00 – 15h30

Thứ 7,CN

C204

Học sinh lớp 8

10

Toán nâng cao 9A

15h45 - 17h15

Học sinh lớp 9

11

Toán 10

17h30 - 19h00

Thứ 7,CN

C305

Học sinh lớp 10

2,380,000/28 buổi

12

Toán 11

8h00 -> 11h15

CN (Ca đúp)

C306

Học sinh lớp 11

 

Lý, Hóa

 

 

 

 

 

1

Hóa 8A

8h00 - 9h30

CN

A206

Học sinh lớp 8

910,000/14 buổi

2

Lý 8A

9h45 - 11h15

CN

A206

3

Lý 9A

8h00 -9h30

CN

A207

Học sinh lớp  9

4

Hóa 9A

9h45 - 11h15

CN

A207

5

Hóa 8,9 B

17h30 - 19h00

Thứ 3

C303

Học sinh 8,9 mới

6

Lý 8,9B

17h30 - 19h00

Thứ 5

C303

Học sinh 8,9 mới

7

Hóa 10

17h30 - 19h00

Thứ 3

C303

Học sinh lớp 10

1,190,000/14 buổi

8

Lý 10

17h30 - 19h00

Thứ 5

C303

Học sinh lớp 10

*

Kèm học sinh

Liên hệ trực tiếp cô Yến-ĐT 0986692873 (lớp từ 2 đến 4 hs)

4,760,000/28 buổi

IV

CÂU LẠC BỘ BÉ KHÉO TAY (Min 12 - Max 18)

 

Gấp giấy Nhật bản

1

Gấp giấy Nhật Bản

17h30 - 19h00

Thứ 3

C302

Từ 5 --> 15 tuổi

490,000/14 buổi

2

Gấp giấy Nhật Bản

17h30 - 19h00

Thứ 7

C301

 

Đất nặn Hàn Quốc

1

Đất nặn Hàn Quốc

17h30 - 19h00

Thứ 5

C302

Từ 5--> 15 tuổi

490,000/14 buổi

2

Đất nặn Hàn Quốc

17h30 - 19h00

CN

C301

V

CÂU LẠC BỘ NGHI LỄ MĂNG NON

1

trống-cb-1

14h - 15h30

T7

A109

 

Miễn phí (Đăng ký trực tiếp: đ/c Ngọc: 0987813282)

2

trống-cb-2

15h30 - 17h00

 

3

kèn-cb-1

14h - 15h30

A206

 

4

kèn-cb-2

15h30 - 17h00

 

5

Trống cb3

14h - 15h30

CN

A109

 

6

Trống Chuyên

15h30 - 17h00

 

7

Kèn cb3

14h - 15h30

A206

 

8

kèn-chuyên

15h30 - 17h00

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh