KHOA GIÁO DỤC KỸ NĂNG VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHIÊU SINH KỲ HÈ NĂM 2019

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

CUNG THIẾU NHI

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Hè 2019


Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo việc tổ chức chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Hè 2019 dành cho thiếu nhi Thủ đô, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019

- Buổi sáng:            Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối:     Từ 14h00 đến 20h00

2. Thời gian khai giảng: Ngày 03/6/2019

- Thời gian sinh hoạt:

+ 12 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần

+ 24 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần

+ Các nhu cầu khác liên hệ trực tiếp với phòng Giáo vụ.

3. Thủ tục đăng ký

3.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt

Đề nghị nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019 tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ chậm nhất trước ngày 18/6/2019.

3.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt

- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn được niêm yết tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhihanoi.vn

- Đăng ký và nhận Phiếu xếp bộ môn sinh hoạt các Câu lạc bộ từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019, tại khu vực tuyển sinh tầng 1 nhà B. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:

+ Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ (được tính theo buổi) - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB (tính tại thời điểm phụ huynh đăng ký).

+ Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

+ Việc giảm trừ không áp dụng với bạn đọc thư viện.

- Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.

* LƯU Ý

- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và các quy định về bảo lưu, rút phí.

- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác – Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).

- Miễn phí sinh hoạt Câu lạc bộ áp dụng cho thiếu nhi là con liệt sỹ; thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Có xác nhận của chính quyển địa phương và kết quả kiểm tra của phòng Giáo vụ); thiếu nhi tham gia Câu lạc bộ Nghi lễ măng non. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Giảm 50% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng cho con thương binh, con người có công với cách mạng; con gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn mới; các CLB đội chuyên, đội tuyển, tài năng (tính theo mức phí sinh hoạt CLB nâng cao, chất lượng cao). Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 30% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với thiếu nhi nam tham gia sinh hoạt các CLB thanh nhạc, múa, khiêu vũ, trình diễn thời trang; Con cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung Thiếu nhi. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 05 - 20% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với các trường hợp Thiếu nhi đăng ký sinh hoạt tại Cung thiếu nhi (tính trong 01 năm và thời gian 01 khóa học tối thiểu 03 tháng) thì từ môn thứ 6, 7 được giảm trực tiếp 05% kinh phí của môn 6, 7. Từ môn thứ 8, 9 được giảm trực tiếp 10% kinh phí của môn 8, 9. Từ môn thứ 10, 11 được giảm trực tiếp 15% kinh phí của môn 10, 11. Từ môn thứ 12 trở đi được giảm trực tiếp 20% kinh phí của từng môn.

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại: 024. 39393014 và 024.39387277.

 

HƯỚNG DẪN

Đăng ký chiêu sinh kỳ Hè 2019

---------------------

1. Đối tượng chiêu sinh: Là thiếu nhi từ 05 đến 16 tuổi (một số bộ môn có thể từ 04 tuổi).

2. Quy định về thời gian và các ca sinh hoạt

- Thời gian khai giảng: ngày 03/6/2019

- Thời gian sinh hoạt:

+12 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần.

+ 24 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần.

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần.

+ Các nhu cầu khác liên hệ trực tiếp với phòng Giáo vụ.

3. Thời gian, địa điểm chiêu sinh, thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ

3.1. Thời gian: Từ ngày 18/5/2019 đến 18/6/2019, cụ thể:

Buổi sáng: Từ 08h00’ > 11h00’         Buổi chiều, tối: Từ 14h00’ > 20h00’

3.2. Địa điểm

- Chiêu sinh: Tại khu vực chiêu sinh Cung – Tầng 01 nhà B.

- Tuyển sinh: Đối với các CLB năng khiếu, đội chuyên, đội tuyển..., tuyển sinh trực tiếp tại các khoa chuyên môn.

- Thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ: Tại phòng Tài vụ.

4. Quy trình chiêu sinh

4.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019” tại Khoa.

- Bước 1: Từ ngày 18/5/2019 các khoa phát “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019” đến thiếu nhi đang sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi.

- Bước 2: Phụ huynh, thiếu nhi đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019. Phòng Tài vụ thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ, xuất hóa đơn cho phụ huynh, thiếu nhi và thu lại “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019”.

- Bước 3: Phụ huynh, thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

4.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt tại Cung

- Bước 1: Phụ huynh xem nội dung chiêu sinh, nhận“Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè 2019” và đăng ký bộ môn tại bàn tư vấn chiêu sinh.

- Bước 2: Nộp “Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè 2019” và đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ tại phòng Tài vụ, giữ lại hóa đơn thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ. Phòng Tài vụ xuất hóa đơn và thu lại “Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè năm 2019” của phụ huynh, thiếu nhi.

- Bước 3: Thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

5. Quy trình tuyển sinh: Tại các khoa chuyên môn (có quy định cụ thể).

 

BAN GIÁM ĐỐC

 


 


Khoa GDKN & KHCN

 

 

 

 

CHIÊU SINH KỲ II/2019

Đơn vị: đồng

TT

BỘ MÔN

MIN/
MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

I. CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Các bộ môn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

1

Tin Văn phòng (Microsoft Words, PowerPoint, Excel); Tin Đồ họa (Corel Draw, Photoshop)

6--9

7h45-9h15

Thứ 2

C203

Lớp 1 đến lớp 12
(sinh 2013--> 2002)

780.000đ
/12 buổi

(65.000đ/1b)

03/6 học

9h30-11h00

9h30-11h00

Thứ 3

04/6 học

7h45-9h15

Thứ 4

05/6 học

9h30-11h00

14h30-16h00

Thứ 5

06/6 học

14h30-16h00

Thứ 6

07/6 học

16h15-17h45

7h45-9h15

Chủ nhật

09/6 học

9h30-11h00

14h30-16h00

7h45-9h15

Thứ 7

08/6 học

9h30-11h00

2

Thuật toán
nâng cao

6--9

7h45-9h15

Chủ nhật

C204

Lớp 6 đến lớp 12
(sinh 2008--> 2002)

1.500.000
/12 buổi
(125.000đ/1b)

Lớp Thầy Tùng tuyển bổ sung
(trao đổi với Khoa)

3

Thuật toán
cơ bản + Nâng cao

6--9

9h30-11h00

Chủ nhật

18h-19h30

Thứ 5

4

Lập trình Scartch
(Sử dụng câu lệnh kéo thả, thiết lập các câu chuyện và trò chơi lập trình, phù hợp với lứa tuổi trẻ nhỏ rèn luyện tư duy lập trình sớm.)

 

18h-19h30

Thứ 6

C204

Lớp 1 đến lớp 8
(sinh 2013--> 2005)

1.200.000đ
/12 buổi

(100.00đ/1b)

07/6 học

7h45-9h15

Thứ 5

06/6 học

9h30-11h00

18h-19h30

Thứ 4

05/6 học

18h-19h30 Tuyển bs

Thứ 7

08/6 học

16h15-17h45

Chủ nhật

09/6 học

18h-19h30 Tuyển bs

5

Lập trình C++

6--9

16h15-17h45 Tuyển bs

Chủ nhật

C203

Lớp 6 đến lớp 12
(sinh 2008--> 2002)

1.200.000
/12 buổi

(100.000đ/1b)

09/6 học

Lập trình C++

18h-19h30 Tuyển bs

6

Thiết kế Website

6--9

14h30-16h00

Thứ 7

C204

Lớp 6 đến lớp 12
(sinh 2008--> 2002)

1.200.000
/12 buổi

(100.000đ/1b)

08/6 học

16h15-17h45

7

Lập trình ngôn ngữ  (Java hoặc Php)
(Xây dựng app và game trên điện thoại di động)

6--9

16h15-17h45

Thứ 6

C204

Lớp 6 đến lớp 12
(sinh 2008--> 2002)

1.200.000
/12 buổi

(100.000đ/1b)

07/6 học

8

Dựng Videoclip,
kỹ xảo điện ảnh

6--9

18h-19h30

Thứ 4

C203

Lớp 6 đến lớp 12
(sinh 2008--> 2002)

1.200.000
/12 buổi

(100.000đ/1b)

05/6 học

9h30-11h00

Chủ nhật

09/6 học

Các bộ môn thuộc lĩnh vực khoa học sáng tạo

1

MH Máy bay

6--10

14h30-16h00

Thứ 4

C204

Lớp 4 đến lớp 12
(sinh 2010-->2002)

1.140.000
/12 buổi
(95.000/1b) Chưa bao gồm phí học phẩm 120.000/12 buổi

05/6 học

16h15 - 17h45

2

Sáng tạo Robot-Huna
(Sáng tạo các con vật, đồ vật bằng các mảnh ghép sắc màu từ bộ robot huna, hình thành cho trẻ kỹ năng làm việc nhóm, tính sáng tạo, tư duy, tỉ mỉ,trong công việc sau này)

6--10

7h45 - 9h15

Thứ 2

C203

Từ 4 đến 8 tuổi
(sinh 2015 --> 2011)

1.140.000
/12 buổi

(95.000/1b) Chưa bao gồm phí học phẩm 120.000/12 buổi

03/6 học

9h30-11h00

Thứ 2

18h-19h30

Thứ 3

huỷ

18h-19h30

Thứ 5

C304

06/6 học

18h-19h30

Thứ 6

C303

07/6 học

15h45-17h15

Thứ 6

7h45-9h15 Tuyển bs

Thứ 7

C302

08/6 học

9h30-11h00 Tuyển bs

C401

14h30-16h00

C304

18h00-19h30

C301

huỷ

7h45 - 9h15

Chủ nhật

C401

09/6 học

9h30-11h00 Tuyển bs

Chủ nhật

18h00-19h30

Chủ nhật

C301

3

Thí nghiệm vật lý
(Tự tay thực hành các thí nghiệm giúp các em hiểu kiến thức hơn môn vật lý tại trường)

6--10

7h45-9h15

Thứ 5

C301

Lớp 6 đến lớp 7
( sinh 2007-->2006)

1.140.000
/12 buổi

(95.000/1b) Chưa bao gồm phí học phẩm 120.000/12 buổi

06/6 học

9h30-11h00

4

Điện - điện tử
(Tìm hiểu nguyên lý mạch điện,động cơ,... tạo ra các mô hình tự hành đơn giản như: Tàu thủy, ô tô, ngọn hải đăng, xe đạp chuyển động,...)

6--10

18h-19h30

Thứ 5

C401

Lớp 4 đến lớp 10
(sinh 2010-->2004)

1.140.000
/12 buổi
(95.000/1b) Chưa bao gồm phí học phẩm 180.000/12 buổi

06/6 học

16h15-17h45

Thứ 7

08/6 học

18h-19h30
 Tuyển bs

5

Trẻ em sáng tạo
(Bằng các giấy bìa, lon bia, chai nước….giúp các em sáng tạo chúng thành những vật dụng ý nghĩa

6--10

15h45-17h15

Thứ 2

C301

Lớp 1 đến lớp 5
(sinh 2013 - 2009)

720.000
/12 buổi
(60.000/1b) Chưa bao gồm phí học phẩm 120.000/12 buổi

03/6 học

18h-19h30

6--10

7h45-9h15

Thứ 3

C203

Lớp 1 đến lớp 5
(sinh 2013 - 2009)

04/6 học

9h30-11h00

II. CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC KỸ NĂNG

Bộ môn Giao tiếp mẫu giáo

1

GTMG

12--18

16h15 - 17h45

Thứ  5

C301

2013 - 2014

1,030,000      /12 buổi    (Đã bao gồm 250,000 tiền thăm quan)

06/6 học

2

GTMG

12--18

07h45 - 09h15

Thứ 7

huỷ

3

GTMG

12--18

09h30 - 11h00

08/6 học

4

GTMG

12--18

7h45 - 9h15

Chủ nhật

09/6 học

5

GTMG

12--18

9h30 - 11h00

6

GTMG

12--18

16h15 - 17h45

huỷ

Bộ môn Kỹ năng sống tiểu học

1

KNS - TH A

12--18

16h15 - 17h45

Thứ 3

 C301

Năm sinh
2011-2012

1,030,000      /12 buổi    (Đã bao gồm 250,000 tiền thăm quan)

04/6 học

2

KNS - TH A

12--18

14h30 - 16h00

Thứ 7

huỷ

3

KNS - TH A

12--18

16h15 - 17h45

09/6 học

4

KNS - TH B

12--18

7h45 - 9h15

Chủ nhật

C302

Năm sinh         2009 - 2010

09/6 học

5

KNS - TH B

12--18

09h30 - 11h00

Thứ 7

C302

08/6 học

6

KNS - TH B

12--18

16h15 - 17h45

Thứ 6

C301

07/6 học

Bộ môn Kỹ năng sống THCS

1

KNS - THCS A

12--18

18h00 - 19h30

Thứ  3

C301

Năm sinh         2007 - 2008

1,030,000      /12 buổi    (Đã bao gồm 250,000 tiền thăm quan)

04/6 học

2

KNS - THCS A

12--18

7h45 - 9h15

Chủ nhật

09/6 học

3

KNS - THCS B

12--18

18h00 – 19h30

Thứ 5

C301

Năm sinh
2005 - 2006

huỷ

4

KNS - THCS B

12--18

14h30 - 16h00

Thứ 7

08/6 học

Bộ môn Can thiệp trẻ đặc biệt

1

Can thiệp trẻ đặc biệt

Liên hệ Cô Dung đt: 0983.127.486

C202

Từ 2 đến 15 tuổi

180.000/1h can thiệp

 

Bộ môn Làm quen chữ cái (lớp mới)

1

LQCC - A

8--10

09h30 - 11h00

Chủ nhật

C302

Năm sinh 2014

720.000         /12 buổi

09/6 học

2

LQCC - B

8--10

16h15 - 17h45

Thứ 4

05/6 học

Bộ môn Bé tự tin vào lớp 1 (lớp mới)

1

BL1 - A

8--10

16h15 - 17h45

Thứ 2,4,6

C302

Năm sinh 2013

2.160.000      /36 buổi

03/6 học

2

BL1 - B (chưa tuyển

8--10

18h00 - 19h30

Thứ 2,4,6

Bộ môn Viết đọc (lớp mới)

1

VĐ - 1

8--10

07h45 - 09h15

T3 + T5

C302

Năm sinh 2013

 
1.440.000 /24 buổi

04/6 học

2

VĐ - 2

8--10

18h00 - 19h30

T3 + T5

3

VĐ - 3

8--10

09h30 - 11h00

T2 + T6

03/6 học

4

VĐ - 4

8--10

9h30 - 11h00

T7 + CN

C303

08/6 học

Bộ môn Luyện chữ đẹp lớp 2,3 (lớp mới)

1

LC - 2A

8--10

09h30 - 11h00

T3 + T5

C303

Năm sinh 2012

1.440.000   /24 buổi

04/6 học

2

LC - 3A

8--10

09h30 - 11h00

T2 + T6

Năm sinh 2011

03/6 học

Bộ môn Nấu ăn cơ bản (lớp mới)

1

NACB - 1

12--18

7h45 - 9h15

T2 + T6

A111

Từ 9 --> 15 tuổi

 840,000   /24 buổi

03/6 học

2

NACB - 2

12--18

16h15 - 17h45

3

NACB - 3

12--18

7h45 - 9h15

T3 + T5

04/6 học

huỷ

NACB - 4

12--18

14h30 – 16h00

huỷ

NACB - 5

12--18

7h45 - 9h15

T4 + T7

05/6 học

6

NACB - 6

12--18

16h15 - 17h45

7

NACB - 7

12--18

7h45 - 9h15

CN

480,000  
/12 buổi

09/6 học

8

NANC - 1

12--18

16h15 - 17h45

T3 + T5

A111

Từ 9 --> 15 tuổi

    840,000                  /24 buổi

04/6 học

huỷ

NANC - 2

12--18

14h30 – 16h00

T4 + T7

05/6 học

Bộ môn Gấp giấy Nhật Bản (lớp mới)

1

GG - A1

12--18

18h00 - 19h30

T3 + T5

C303

Từ 5 --> 8 tuổi

     720,000      /24 buổi

04/6 học

2

GG - A2

12--18

16h15 - 17h45

Thứ 4

C306

Từ 9 --> 12 tuổi

     420,000       /12 buổi

05/6 học

Bộ môn Đất nặn Hàn Quốc (lớp mới)

1

ĐN - 1

12--18

7h45 - 9h15

Thứ 7

C304

Từ 5 --> 12 tuổi

420,000       /12 buổi

08/6 học

2

ĐN - 2

12--18

16h15 - 17h45

Thứ 3

C303

04/6 học

Bộ môn Bóng bay nghệ thuật (lớp mới)

1

BBNT - 1

12--18

18h00 - 19h30

T4

C303

Từ 6 --> 15 tuổi

420,000      /12 buổi

05/6 học

2

BBNT - 2

12--18

9h30 - 11h00

T7

C306

08/6 học

III. CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Các bộ môn giáo dục tiểu học

1

Toán Tiếng việt 2A

8--15

7h45 - 9h15

T3 + T5

C304

Lớp 1 lên 2

 1,560,000
/24 buổi

04/6 học

2

Toán Tiếng việt 2B

8--15

9h30 - 11h00

T2 + T6

03/6 học

3

Toán Tiếng việt 3A

8--15

9h30 - 11h00

T3 + T5

Lớp 2 lên 3

 1,560,000
/24 buổi

04/6 học

4

Toán Tiếng việt 3B

8--15

7h45 - 9h15

T2 + T6

03/6 học

5

Văn cơ bản 4

8--15

14h30 - 16h00

T3 + T5

C302

Lớp 3 lên 4

04/6 học

6

Toán cơ bản 4

8--15

16h15 - 17h45

T3 + T5

C306

7

Văn cơ bản 5

8--15

16h15 - 17h45

T7+CN

C305

Lớp 4 lên 5

08/6 học

8

Toán cơ bản 5 Tuyển bs

8--15

14h30 - 16h00

T7 + CN

C303

9

Văn nâng cao 3

8--12

14h30 - 16h00

T3 + T5

C303

Lớp 2 lên 3

   1,800,000/  24 buổi

04/6 học

10

Toán nâng cao 3

8--12

16h15 - 17h45

T3 + T5

C401

11

Văn nâng cao 4

8--12

16h15 - 17h45

T3 + T5

C304

Lớp 3 lên 4

12

Toán nâng cao 4

8--12

14h30 - 16h00

T3 + T5

C304

13

Văn nâng cao 5

8--12

16h15 - 17h45

T3 + T5

C305

Lớp 4 lên 5

14

Toán nâng cao 5

8--12

14h30 - 16h00

T2 + T6

C303

03/6 học

15

Kèm học sinh các môn GD tiểu học

2--4

Liên hệ khoa ĐT: 0243.938.7648

170,000/ 1h

 

Các bộ môn giáo dục Trung học cơ sở

1

Văn nâng cao 6

8--12

14h30 - 16h00

T7 + CN

C302

Lớp 5 lên 6

   1,800,000/  24 buổi

Lớp cũ tuyển bs

2

Toán nâng cao 6

8--12

16h15 - 17h45

T7 + CN

C304

3

Văn nâng cao 7

8--12

16h15 - 17h45

T7 + CN

C303

Lớp 6 lên 7

   1,800,000/  24 buổi

Lớp cũ tuyển bs

4

Toán nâng cao 7

8--12

18h00 - 19h30

T7 + CN

C303

5

Văn nâng cao 8

8--12

16h15 ->19h30                          ca đúp

Thứ 7

C306

Lớp 7 lên 8

900,000/12b

Lớp cũ tuyển bs

6

Toán nâng cao 8

8--12

14h30 - 17h45                          ca đúp

Chủ nhật

C401

1,800,000      /24 buổi

7

Văn nâng cao 9

8--12

18h00 - 19h30

Thứ 7

C302

Lớp 8 lên 9

900,000/12b

8

Toán nâng cao 9

8--12

14h30 - 17h45                          ca đúp

Chủ nhật

C306

1,800,000      /24 buổi

9

Hóa 8

8--15

7h45 - 9h15

Chủ nhật

C305

Lớp 7 lên 8

780,000      /12 buổi

Lớp cũ tuyển bs

10

Hóa 9

8--15

9h30 - 11h00

Chủ nhật

C306

Lớp 8 lên 9

11

Lý 8

8--15

9h30 - 11h00

Chủ nhật

C305

Lớp 7 lên 8

12

Lý 9

8--15

7h45 - 9h15

Chủ nhật

C306

Lớp 8 lên 9

13

Kèm học sinh các môn GD Trung học cơ sở

 

Liên hệ khoa ĐT: 0243.938.7648

170,000/ 1h

 

Thẻ thư viện

1

Thư viện

 

Sáng 8h00->11h00  Chiều:
14h30->17h00

T2 -> T6

A202

Từ 6 --> 15 tuổi

120,000          / 3 tháng

 

IV. CÂU LẠC BỘ NGHI LỄ MĂNG NON

1

Nghi thức 1

 

14h30 - 16h00

T7

A109

 

Miễn phí (Đăng ký trực tiếp: đ/c Ngọc: 0987813282)

 

2

Kèn cơ bản 1

 

14h30 - 16h00

A206

 

 

3

Trống cơ bản 1

 

16h15 - 17h45

A109

 

 

4

Kèn cơ bản 2

 

16h15 - 17h45

A206

 

 

5

Nghi thức 2

 

14h30 - 16h00

CN

A109

 

 

6

Kèn cơ bản 3

 

14h30 - 16h00

A206

 

 

7

Trống chuyên

 

16h15 - 17h45

A109

 

 

8

Kèn chuyên

16h15 - 17h45

A206

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh