KHOA NGHỆ THUẬT VÀ MỸ THUẬT CHIÊU SINH KỲ HÈ NĂM 2019

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

CUNG THIẾU NHI

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Hè 2019

--------------------------

Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo việc tổ chức chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Hè 2019 dành cho thiếu nhi Thủ đô, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019

- Buổi sáng:            Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối:     Từ 14h00 đến 20h00

2. Thời gian khai giảng: Ngày 03/6/2019

- Thời gian sinh hoạt:

+ 12 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần

+ 24 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần

+ Các nhu cầu khác liên hệ trực tiếp với phòng Giáo vụ.

3. Thủ tục đăng ký

3.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt

Đề nghị nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019 tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ chậm nhất trước ngày 18/6/2019.

3.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt

- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn được niêm yết tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhihanoi.vn

- Đăng ký và nhận Phiếu xếp bộ môn sinh hoạt các Câu lạc bộ từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019, tại khu vực tuyển sinh tầng 1 nhà B. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:

+ Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ (được tính theo buổi) - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB (tính tại thời điểm phụ huynh đăng ký).

+ Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

+ Việc giảm trừ không áp dụng với bạn đọc thư viện.

- Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.

* LƯU Ý

- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và các quy định về bảo lưu, rút phí.

- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác – Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).

- Miễn phí sinh hoạt Câu lạc bộ áp dụng cho thiếu nhi là con liệt sỹ; thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Có xác nhận của chính quyển địa phương và kết quả kiểm tra của phòng Giáo vụ); thiếu nhi tham gia Câu lạc bộ Nghi lễ măng non. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Giảm 50% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng cho con thương binh, con người có công với cách mạng; con gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn mới; các CLB đội chuyên, đội tuyển, tài năng (tính theo mức phí sinh hoạt CLB nâng cao, chất lượng cao). Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 30% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với thiếu nhi nam tham gia sinh hoạt các CLB thanh nhạc, múa, khiêu vũ, trình diễn thời trang; Con cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung Thiếu nhi. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 05 - 20% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với các trường hợp Thiếu nhi đăng ký sinh hoạt tại Cung thiếu nhi (tính trong 01 năm và thời gian 01 khóa học tối thiểu 03 tháng) thì từ môn thứ 6, 7 được giảm trực tiếp 05% kinh phí của môn 6, 7. Từ môn thứ 8, 9 được giảm trực tiếp 10% kinh phí của môn 8, 9. Từ môn thứ 10, 11 được giảm trực tiếp 15% kinh phí của môn 10, 11. Từ môn thứ 12 trở đi được giảm trực tiếp 20% kinh phí của từng môn.

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại: 024. 39393014 và 024.39387277.

 HƯỚNG DẪN

Đăng ký chiêu sinh kỳ Hè 2019

---------------------

1. Đối tượng chiêu sinh: Là thiếu nhi từ 05 đến 16 tuổi (một số bộ môn có thể từ 04 tuổi).

2. Quy định về thời gian và các ca sinh hoạt

- Thời gian khai giảng: ngày 03/6/2019

- Thời gian sinh hoạt:

+12 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần.

+ 24 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần.

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần.

+ Các nhu cầu khác liên hệ trực tiếp với phòng Giáo vụ.

3. Thời gian, địa điểm chiêu sinh, thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ

3.1. Thời gian: Từ ngày 18/5/2019 đến 18/6/2019, cụ thể:

Buổi sáng: Từ 08h00’ > 11h00’         Buổi chiều, tối: Từ 14h00’ > 20h00’

3.2. Địa điểm

- Chiêu sinh: Tại khu vực chiêu sinh Cung – Tầng 01 nhà B.

- Tuyển sinh: Đối với các CLB năng khiếu, đội chuyên, đội tuyển..., tuyển sinh trực tiếp tại các khoa chuyên môn.

- Thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ: Tại phòng Tài vụ.

4. Quy trình chiêu sinh

4.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019” tại Khoa.

- Bước 1: Từ ngày 18/5/2019 các khoa phát “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019” đến thiếu nhi đang sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi.

- Bước 2: Phụ huynh, thiếu nhi đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019. Phòng Tài vụ thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ, xuất hóa đơn cho phụ huynh, thiếu nhi và thu lại “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019”.

- Bước 3: Phụ huynh, thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

4.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt tại Cung

- Bước 1: Phụ huynh xem nội dung chiêu sinh, nhận“Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè 2019” và đăng ký bộ môn tại bàn tư vấn chiêu sinh.

- Bước 2: Nộp “Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè 2019” và đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ tại phòng Tài vụ, giữ lại hóa đơn thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ. Phòng Tài vụ xuất hóa đơn và thu lại “Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè năm 2019” của phụ huynh, thiếu nhi.

- Bước 3: Thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

5. Quy trình tuyển sinh: Tại các khoa chuyên môn (có quy định cụ thể).

 

BAN GIÁM ĐỐC


KHOA NGHỆ THUẬT & MỸ THUẬT

 

 

 

 

Bộ phận: Nghệ thuật

CHIÊU SINH KỲ HÈ 2019

Đơn vị: đồng

TT

BỘ MÔN

MIN/MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

I

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC PHƯƠNG TÂY

ORGAN                                                                                                                                

1

ORGAN 1

7-10

8h00–>9h30

T3+T5

410

5 - 12 tuổi

 1,920,000/24 buổi

 tuyển mới

2

ORGAN 2

9h30–>11h00

 tuyển mới

3

ORGAN 3

8h00–>9h30

T4+ T7

 tuyển mới

4

ORGAN 4

9h30–>11h00

 tuyển mới

5

ORGAN 6

17h00–>18h30

T3

 1,080,000/12 buổi

 Bổ sung 2 hs

6

ORGAN 7

18h00–>19h30

T4

 Bổ sung 2 hs

7

ORGAN 8

17h00–>18h30

T5

 Tuyển mới

8

ORGAN 9

17h00–>18h30

T6

 Lớp cũ bsung 2 hs

9

ORGAN 10

18h30 -> 20h00

 Bổ sung 2 hs

10

ORGAN 11

8h00–>9h30

T7

412

 Bổ sung 2 hs

11

ORGAN 12

9h30–>11h00

 Tuyển mới

12

ORGAN 13

14h30 -> 16h00

410

 Tuyển mới

13

ORGAN 14

16h00–>17h30

 Tuyển mới

14

ORGAN 15

17h30 ->19h00

7 - 12 tuổi

 Lớp cũ
ko tuyển

15

ORGAN 16

8h00–>9h30

Chủ nhật

 Bổ sung 2 hs 

16

ORGAN 17

9h30–>11h00

 Bổ sung 2 hs

17

ORGAN 18

14h30 -> 16h00

 Tuyển mới

18

ORGAN 19

16h15–>17h45

 Tuyển mới

19

ORGAN 20

18h00–>19h30

5 - 12 tuổi

 Tuyển mới

20

ORGAN 21

18h00–>19h30

 Tuyển mới

ORGAN CHẤT LƯỢNG CAO

1

ORGAN CLC 1

2

18h30 -19h15

T3

410

5 - 12 tuổi

 2,280,000/12 buổi

 Tuyển mới

2

ORGAN CLC 2

16h45 - 17h30

T4

 tuyển mới 

4

ORGAN CLC 3

2

18h30 -19h15

T5

410

5 - 12 tuổi

 2,280,000/12 buổi

 tuyển mới 

5

ORGAN CLC 4

14h30 - 15h15

T7

 tuyển mới 

6

ORGAN CLC 5

15h15 - 16h00

 tuyển mới 

7

ORGAN CLC 6

16h00 - 16h45

 tuyển mới 

8

ORGAN CLC 7

16h45 -17h30

 Bổ sung 1hs 

9

ORGAN CLC 8

8h00 - 8h45

Chủ nhật

412

 tuyển mới 

10

ORGAN CLC 9

8h45 -9h30

 tuyển mới 

11

ORGAN CLC 10

9h30 -10h15

 tuyển mới 

12

ORGAN CLC 11

10h15 -11h00

 tuyển mới 

13

ORGAN CLC 12

14h30 - 15h15

 tuyển mới 

14

ORGAN CLC 13

15h15 - 16h00

 tuyển mới 

15

ORGAN CLC 14

16h00 -16h45h

 tuyển mới 

16

ORGAN CLC 15

16h45 -17h30

 tuyển mới 

17

ORGAN CLC 16

17h30 -18h15

 tuyển mới 

18

ORGAN CLC 17

18h15 -19h00

 tuyển mới 

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A1 (Bắt đầu)

1

Piano Tập thể A1.1

10-12

8h30 - 9h30

T2+6

403

4 - 6 tuổi

 2.640,000/24 buổi

 Tuyển mới

2

Piano Tập thể A1.2

8h30 - 9h30

T3+5

 Tuyển mới

3

Piano Tập thể A1.3

15h00-16h00

 Tuyển mới

4

Piano Tập thể A1.4

9h30 - 10h30

T2

6 -7 tuổi

 1,320,000/12 buổi

 Tuyển mới

5

Piano Tập thể A1.5

9h30 -10h30

T3

 Tuyển mới

6

Piano Tập thể A1.6

17h30 -18h30

T4

4 - 6 tuổi

 Tuyển mới

7

Piano Tập thể A1.7

9h30 - 10h30

T5

 Tuyển mới

8

Piano Tập thể A1.8

17h30 -18h30

 Tuyển mới

9

Piano Tập thể A1.9

9h30 - 10h30

T6

6 -7 tuổi

 Tuyển mới

10

Piano Tập thể A1.10

17h30 -18h30

4 - 6 tuổi

 Tuyển mới

11

Piano Tập thể A1.13

9h30 -10h30

CN

 Tuyển mới

12

Piano Tập thể A1.14

14h30-15h30

 Tuyển mới

13

Piano Tập thể A1.14

15h30-16h30

 Tuyển mới

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A2 (Đã học 6 tháng)

1

Piano Tập thể A2.1

10-12

16h30 -17h30

CN

403

5 - 6 tuổi

 1,320,000/12 buổi

 Tuyển mới

2

Piano Tập thể A2.2

17h30 -18h30

6 -  7 tuổi

 Tuyển mới

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A3 (Đã học 1 năm)

1

Piano Tập thể A3.1

10-12

17h30 -18h30

T3

403

5 - 7 tuổi

 1,320,000/12 buổi

Bổ sung 4 hs

2

Piano Tập thể A3.2

18h30 -19h30

7 - 9 tuổi

Bổ sung 3 hs

3

Piano Tập thể A3.3

9h30 -10h30

T7

5 - 7 tuổi

Bổ sung 3 hs

4

Piano Tập thể A3.3

8h30 -9h30

CN

Bổ sung 2 hs

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ A4 (Đã học 1,5 năm)

1

Piano Tập thể A4.1

10-12

18h30 -19h30

T4

403

8 - 12 tuổi

 1,320,000/12 buổi

Bổ sung 4 hs

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ B1 (Đã học 2 năm)

1

Piano Tập thể B1.1

10-12

18h30 -19h30

T6

403

6 - 9 tuổi

 1,380,000/12 buổi

Bổ sung 2 hs

2

Piano Tập thể B1.2

8h30 - 9h30

T7

Bổ sung 2 hs

PIANO TẬP THỂ TRÌNH ĐỘ B2 (Đã học 2,5 năm)

1

Piano Tập thể B2.1

10-12

18h30 -19h30

T5

403

8 - 12 tuổi

 1,380,000/12 buổi

Bổ sung 3 hs

2

Piano Tập thể B2.2

17h00 -18h00

T7

Bổ sung 2 hs

3

Piano Tập thể B2.3

18h00 -19h00

Bổ sung 2 hs

PIANO CÁ NHÂN

1

Piano cá nhân 1

2

8h00 - 8h45

T2

408

8 - 15t

 2.400.000/12buổi

 tuyển mới 

2

Piano cá nhân 2

8h45 - 9h30

 tuyển mới 

3

Piano cá nhân 3

9h30 -10h15

 tuyển mới 

4

Piano cá nhân 4

 10h15 - 11h

 tuyển mới 

5

Piano cá nhân 5

14h15- 15h00

 tuyển mới 

6

Piano cá nhân 6

15h00 15h45

 tuyển mới 

7

Piano cá nhân 7

17h00 -18h15

T4

 tuyển mới 

8

Piano cá nhân 8

18h15-19h00

 tuyển mới 

9

Piano cá nhân 9

17h00 -18h15

T5

 tuyển mới

10

Piano cá nhân 10

18h15-19h00

 tuyển mới 

11

Piano cá nhân 11

17h00 - 8h15

T6

 tuyển mới 

12

Piano cá nhân 12

2

8h00 -8h45

T7

408

8 - 15t

 2.400.000/12buổi

 tuyển mới 

13

Piano cá nhân 13

8h45 -9h30

Lớp cũ
Ko tuyển

14

Piano cá nhân 14

9h30 - 10h15

Lớp cũ
Ko tuyển

15

Piano cá nhân 15

 10h15 - 11h

 tuyển mới 

16

Piano cá nhân 16

14h15-15h00

 tuyển mới 

17

Piano cá nhân 17

15h00-15h45

Lớp cũ
Ko tuyển

18

Piano cá nhân 18

15h45-16h30

 tuyển mới 2hs

19

Piano cá nhân 19

16h30 -17h15

 tuyển mới 2hs

20

Piano cá nhân 20

17h15-18h00

 tuyển mới 2hs

21

Piano cá nhân 21

18h00 -18h45

Lớp cũ
Ko tuyển

22

Piano cá nhân 22

8h00 -8h45

CN

 tuyển mới 2hs

23

Piano cá nhân 23

8h45 -9h30

Lớp cũ
Ko tuyển

24

Piano cá nhân 24

9h30 - 10h15

 tuyển mới 

25

Piano cá nhân 25

 10h15 -11h00

 tuyển mới 

26

Piano cá nhân 26

14h45 -15h30

Lớp cũ
Ko tuyển

27

Piano cá nhân 27

15h45- 16h30

Lớp cũ
Ko tuyển

28

Piano cá nhân 28

16h30 -17h15

 tuyển mới 

29

Piano cá nhân 29

17h15 -18h00

 tuyển mới 

30

Piano cá nhân 30

18h00 -18h45

 tuyển mới 

GUITAR TẬP THỂ

1

Guitar TT 1

7 - 10

8h00 – 9h30

T2 + T6

414

8 - 15 tuổi

 1,920,000/24 buổi

 Tuyển mới

2

Guitar TT 2

9h30 - 11h

 Tuyển mới

3

Guitar TT 3

16h15 - 17h45

 Tuyển mới

4

Guitar TT 4

18h - 19h30

 Tuyển mới

5

Guitar TT 5

8h00 -9h30

T3 + T5

 Tuyển mới

6

Guitar TT 6

9h30 - 11h00

 Tuyển mới

7

Guitar TT 7

16h15 - 17h45

 Tuyển mới

8

Guitar TT 8

18h00 - 19h30

 Tuyển mới

9

Guitar TT 9

8h00 –  9h30

T4 + T7

 Tuyển mới

10

Guitar TT 10

7-10

9h30 -  11h

T4 + T7

414

8 - 15 tuổi

 1,920,000/24 buổi

 Tuyển mới

11

Guitar TT 11

16h15 - 17h45

 Tuyển mới

12

Guitar TT 12

18h00 - 19h30

 Tuyển mới

13

Guitar TT 13

8h00 - 9h30

Chủ nhật

 1,080,000/12 buổi

 Bsung 4 em

14

Guitar TT 14

9h30 - 11h

 tuyển mới

15

Guitar TT 15

16h15 - 17h45

 Bsung 4 em

16

Guitar TT 16

18h -19h30

 Bsung 4 em

GUITAR CÁ NHÂN

1

Guitar CN 1

2

14h30 - 15h15

T7

414

8 - 15 tuổi

 2,280,000/12 buổi

 tuyển mới

2

Guitar CN 2

15h15 - 16h00

 tuyển mới

3

Guitar CN 3

14h30 -15h15

Chủ nhật

 tuyển mới 

4

Guitar CN 4

15h15 - 16h00

 tuyển mới 

TRỐNG

1

Trống 1

2

14h30 -15h15

Chủ Nhật

402

8 - 15 tuổi

 2,280,000/12 buổi

 tuyển mới

2

Trống 2

15h15 -16h

 tuyển mới 

3

Trống 3

16h15 17h

 tuyển mới 

4

Trống 4

17h - 17h45

 tuyển mới 

II

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

 

 

 

 

1

Đàn Bầu 1

 5 - 7

16h15 -17h45

T3

416

7–>13 tuổi

900,000/12 buổi

Tuyển mới

2

Đàn Bầu 2

18h00- 19h30

Tuyển mới

3

Đàn Bầu 4

18h00- 19h30

T7

Bx 1 hs

4

Đàn Bầu 5

7h45 - 9h15

T4

Tuyển mới

5

Đàn Tranh 1

18h00 - 19h30

T6

Tuyển mới

6

Đàn Tranh 2

7h45 - 9h15

T7

Tuyển mới

7

Đàn Tranh 3

9h30 - 11h00

Bsung 2 hs

8

Đàn Tranh 4

7h45 - 9h15

Chủ nhật

Tuyển mới

9

Đàn Tranh 5

9h30 - 11h00

Tuyển mới

10

Đàn  nhị

18h00 -19h30

T4

Tuyển mới

11

Đàn Tranh 6

16h15 -17h45

402

Bsung 2 hs

12

DN dân tộc 2

18h00 -19h30

Ko tuyển

III

CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

KỂ CHUYỆN                                                                                        

1

Kể chuyện 1

15 - 20

7h45 - 9h15

T4 + T7

405

5–>7 tuổi

 1,200,000/24 buổi

Bsung 5hs

2

Kể chuyện 2

9h30 - 11h00

Tuyển mới

3

Kể chuyện 3

16h15- 17h45

T2 + T6

Tuyển mới

4

Kể chuyện 4

18h00 -19h30

Tuyển mới

5

Kể chuyện 5

7h45 - 9h15

T3 + T5

402

5–>7 tuổi

 1,200,000/24 buổi

Tuyển mới

6

Kể chuyện 6

9h30 - 11h00

Tuyển mới

7

Kể chuyện 7

14h30-17h15

Chủ nhật

405

Bsung 7hs

DẪN CHƯƠNG TRÌNH - MC

 

 

 

 

 

 

 

 

1

MC 1

10 -15

7h45 - 9h15

T2 + T6

405

7–>9 tuổi

1,680,000/24 buổi

Tuyển mới

2

MC 2

9h30 - 11h00

10–>13 tuổi

Tuyển mới

3

MC 3

7h45 - 9h15

T3 + T5

7–>9 tuổi

Tuyển mới

4

MC 4

9h30 - 11h00

10–>13 tuổi

Tuyển mới

5

MC 5

16h15 -17h45

T3

7–>9 tuổi

900,000/12 buổi

Tuyển mới

6

MC 6

18h -19h30

10–>13 tuổi

Tuyển mới

7

MC 7

16h15 -17h45

T5

7–>9 tuổi

Tuyển mới

8

MC 8

18h00 -19h30

10–>13 tuổi

Bsung 3 hs

IV

CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA

MÚA

1

Múa chất lượng cao 1

15-20

8h00-9h15

T7

202

4 – 6 Tuổi

1,200,000/12b

Tuyển mới

2

Múa chất lượng cao 2

9h15 - 10h30

6 - 8 Tuổi

Bx 10hs

3

Múa chất lượng cao 3

20-25

8h00- 9h15

401

4 – 6 Tuổi

Tuyển mới

4

Múa chất lượng cao 4

9h00- 10h15

6 – 8 Tuổi

Bsung 10hs

5

Múa chất lượng cao 5

8h00- 9h15

CN

4 – 6 Tuổi

Tuyển mới

6

Múa chất lượng cao 6

9h00- 10h15

6 – 8 Tuổi

Ko tuyển

7

Múa chất lượng cao 7

18h15- 19h30

Ko tuyển

8

Múa chất lượng cao 8

18h15- 19h30

T5

202

4 – 6 Tuổi

Tuyển mới

9

Múa chất lượng cao 9

17h00- 18h15

T2

401

Tuyển mới

10

Múa chất lượng cao 10

20-25

18h15-19h30

T2

401

4 - 6 Tuổi

1,200,000/12b

Bx 10hs

11

Múa chất lượng cao 11

8h00 – 9h15

T2+ 6

4 – 6 Tuổi

1,800,000/24b

Tuyển mới

12

Múa chất lượng cao 12

9h15 - 10h30

6 – 8 Tuổi

Tuyển mới

13

Múa chất lượng cao 14

15-20

17h00-18h15

T3+ 6

202

Tuyển mới

14

Múa chất lượng cao 15

18h15- 19h30

4 – 6 Tuổi

Tuyển mới

15

Múa chất lượng cao 16

20-25

17h00- 18h15’

T 4+7

401

6 – 8 Tuổi

Bsung 10hs

16

Múa chất lượng cao 17

18h15’-19h30’

Ko tuyển

17

Múa Cơ Bản 1

14h30-15h45

T7

900,000/12b

Tuyển mới

18

Múa Cơ Bản 2

 15h45-17h00

4 - 6 Tuổi

Bsung 10hs

MÚA HIỆN ĐẠI

1

Múa hiện đại 1

15-20

8h00 – 9h15

T3

401

8 - 15 tuổi

 1,080,000/12b

Tuyển mới

2

Múa hiện đại 2

9h15 - 10h30

401

Tuyển mới

3

Múa hiện đại 3

17h00’- 18h15’

CN

401

Bsung 10hs

NHẢY HIỆN ĐẠI

1

Nhảy hiện đại 1

15-20

17h00-18h15

T5

407

5-7 Tuổi

 1,080,000/12b

Bsung 10hs

2

Nhảy hiện đại 2

8h00 - 9h15

T7

10- 15 Tuổi

Tuyển mới

3

Nhảy hiện đại 2

9h15 - 10h30

10- 15 Tuổi

Bsung 10hs

4

Nhảy hiện đại 3

15h45 - 17h00’

CN

401

10- 15 Tuổi

Tuyển mới

5

Nhảy hiện đại 4

17h00-18h15

202

8- 10 Tuổi

Tuyển mới

6

Nhảy hiện đại 5

18h15- 19h30

12 -15 tuổi

Tuyển mới

7

Nhảy Zumba 1

8h00 - 9h15

6-8 Tuổi

Tuyển mới

8

Nhảy Zumba 2

9h15 - 10h30

12 -15 tuổi

Tuyển mới

KHIÊU VŨ

1

Khiêu vũ cơ bản 1 

12-15

8h00 - 9h15

T5

402

8 - 12 tuổi

 1,080,000/12b

Tuyển mới

2

Khiêu vũ cơ bản 2

17h00 -18.15

T7

407

6 - 8tuổi

Tuyển mới

3

Khiêu vũ CLC 1

8-10

9h15 - 10h30

T5

402

5 - 7 tuổi

 1,380,000/12b

Tuyển mới

4

Khiêu vũ CLC 2

18h15 -19.30

T7

407

8 - 12tuổi

Tuyển mới

5

Khiêu vũ CLC 3

17h00 -18h15

T7

202

12 -15 tuổi

Bsung 5hs

V

CÂU LẠC BỘ CA SỸ NHÍ

THANH NHẠC

1

Thanh nhạc TT 1

20 - 25

7h45 - 9h15

T2 + T6

405

7 -11 tuổi

1,680,000/24 buổi

Tuyển mới

2

Thanh nhạc TT 2

9h30 - 11h

Tuyển mới

3

Thanh nhạc TT 4

7h45 - 9h15

T7

 900,000/12 buổi

Tuyển mới

4

Thanh nhạc TT 4

9h30 - 11h

Tuyển mới

5

Thanh nhạc Cá Nhân 1

2-2

7h45 - 8h30

T4

402

5 -15 tuổi

 2,400,000/12 buổi

Tuyển mới

6

Thanh nhạc Cá Nhân 2

8h45 - 9h30

Tuyển mới

7

Thanh nhạc Cá Nhân 3

7h45 - 8h30

T6

Tuyển mới

8

Thanh nhạc Cá Nhân 4

8h45-  9h30

Tuyển mới

9

Thanh nhạc Cá Nhân 5

14h30 - 15h15

T7

 Bsung 1hs

10

Thanh nhạc Cá Nhân 6

15h15 - 16h00

Tuyển mới

11

Thanh nhạc Cá Nhân 7

14h30 -15h15

Chủ nhật

Tuyển mới

12

Thanh nhạc Cá Nhân 8

15h15 -> 16h

Tuyển mới

CA SỸ NHÍ

1

Ca sỹ nhí 1

17 - 22

16h15 - 17h45

T7

405

5 - 7 tuổi

 1,560,000/24 buổi

Tuyển mới

18h - 19h30

407

2

Ca sỹ nhí 2

16h15 - 17h45

T7

407

8 - 12 tuổi

 1,560,000/24 buổi

Tuyển mới

18h - 19h30

405

3

Ca sỹ nhí 3

7h45 - 9h15

Chủ nhật

405

5 - 7 tuổi

 1,560,000/24 buổi

Tuyển mới

9h30 -11h00

407

4

Ca sỹ nhí 4

7h45 - 9h15

Chủ nhật

407

8 - 12 tuổi

 1,560,000/24 buổi

Tuyển mới

9h30 -11h00

405

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh