KHOA NGOẠI NGỮ CHIÊU SINH KỲ HÈ NĂM 2019

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

CUNG THIẾU NHI

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Hè 2019

--------------------------

Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo việc tổ chức chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Hè 2019 dành cho thiếu nhi Thủ đô, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019

- Buổi sáng:            Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối:     Từ 14h00 đến 20h00

2. Thời gian khai giảng: Ngày 03/6/2019

- Thời gian sinh hoạt:

+ 12 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần

+ 24 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần

+ Các nhu cầu khác liên hệ trực tiếp với phòng Giáo vụ.

3. Thủ tục đăng ký

3.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt

Đề nghị nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019 tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ chậm nhất trước ngày 18/6/2019.

3.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt

- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn được niêm yết tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhihanoi.vn

- Đăng ký và nhận Phiếu xếp bộ môn sinh hoạt các Câu lạc bộ từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019, tại khu vực tuyển sinh tầng 1 nhà B. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:

+ Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ (được tính theo buổi) - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB (tính tại thời điểm phụ huynh đăng ký).

+ Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

+ Việc giảm trừ không áp dụng với bạn đọc thư viện.

- Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.

* LƯU Ý

- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và các quy định về bảo lưu, rút phí.

- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác – Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).

- Miễn phí sinh hoạt Câu lạc bộ áp dụng cho thiếu nhi là con liệt sỹ; thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Có xác nhận của chính quyển địa phương và kết quả kiểm tra của phòng Giáo vụ); thiếu nhi tham gia Câu lạc bộ Nghi lễ măng non. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Giảm 50% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng cho con thương binh, con người có công với cách mạng; con gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn mới; các CLB đội chuyên, đội tuyển, tài năng (tính theo mức phí sinh hoạt CLB nâng cao, chất lượng cao). Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 30% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với thiếu nhi nam tham gia sinh hoạt các CLB thanh nhạc, múa, khiêu vũ, trình diễn thời trang; Con cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung Thiếu nhi. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 05 - 20% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với các trường hợp Thiếu nhi đăng ký sinh hoạt tại Cung thiếu nhi (tính trong 01 năm và thời gian 01 khóa học tối thiểu 03 tháng) thì từ môn thứ 6, 7 được giảm trực tiếp 05% kinh phí của môn 6, 7. Từ môn thứ 8, 9 được giảm trực tiếp 10% kinh phí của môn 8, 9. Từ môn thứ 10, 11 được giảm trực tiếp 15% kinh phí của môn 10, 11. Từ môn thứ 12 trở đi được giảm trực tiếp 20% kinh phí của từng môn.

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại: 024. 39393014 và 024.39387277.


 

HƯỚNG DẪN

Đăng ký chiêu sinh kỳ Hè 2019

---------------------

1. Đối tượng chiêu sinh: Là thiếu nhi từ 05 đến 16 tuổi (một số bộ môn có thể từ 04 tuổi).

2. Quy định về thời gian và các ca sinh hoạt

- Thời gian khai giảng: ngày 03/6/2019

- Thời gian sinh hoạt:

+12 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần.

+ 24 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần.

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần.

+ Các nhu cầu khác liên hệ trực tiếp với phòng Giáo vụ.

3. Thời gian, địa điểm chiêu sinh, thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ

3.1. Thời gian: Từ ngày 18/5/2019 đến 18/6/2019, cụ thể:

Buổi sáng: Từ 08h00’ > 11h00’         Buổi chiều, tối: Từ 14h00’ > 20h00’

3.2. Địa điểm

- Chiêu sinh: Tại khu vực chiêu sinh Cung – Tầng 01 nhà B.

- Tuyển sinh: Đối với các CLB năng khiếu, đội chuyên, đội tuyển..., tuyển sinh trực tiếp tại các khoa chuyên môn.

- Thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ: Tại phòng Tài vụ.

4. Quy trình chiêu sinh

4.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019” tại Khoa.

- Bước 1: Từ ngày 18/5/2019 các khoa phát “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019” đến thiếu nhi đang sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi.

- Bước 2: Phụ huynh, thiếu nhi đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019. Phòng Tài vụ thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ, xuất hóa đơn cho phụ huynh, thiếu nhi và thu lại “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019”.

- Bước 3: Phụ huynh, thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

4.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt tại Cung

- Bước 1: Phụ huynh xem nội dung chiêu sinh, nhận“Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè 2019” và đăng ký bộ môn tại bàn tư vấn chiêu sinh.

- Bước 2: Nộp “Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè 2019” và đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ tại phòng Tài vụ, giữ lại hóa đơn thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ. Phòng Tài vụ xuất hóa đơn và thu lại “Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè năm 2019” của phụ huynh, thiếu nhi.

- Bước 3: Thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

5. Quy trình tuyển sinh: Tại các khoa chuyên môn (có quy định cụ thể).

 

BAN GIÁM ĐỐC


KHOA NGOẠI NGỮ

 

 

 

 

 

 

 CHIÊU SINH KỲ HÈ 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

TÊN PHÂN ĐỘI

MIN-MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

(24Buổi)

NGÀY

GIỜ

I. CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

 

1. BỘ MÔN: TIẾNG ANH TRẺ EM SMART ENGLISH (SE): 25% GVNN 

Tuyển bổ sung vào các lớp đã học tại Khoa Ngoại ngữ Tầng 5                                      

 

TIẾNG ANH MẪU GIÁO (Kindergarten) : 25%GVNN

 

Miễn phí kiểm tra đầu vào

1

Kind1(không kiểm tra đầu vào)

12-18

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

508

Sinh năm 2013-2014

1,950,000đ/24b

(12b ca đúp)

(đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)                   

2

Kind2

T5(Ca đúp)

07h45 -11h00

502

3

Kind3

Thứ 4+7

18h00 -19h30

508

4

Kind4

Thứ 7+CN

07h45 - 09h15

508

TIẾNG ANH TIỂU HỌC (Primary): 25%GVNN                        

 

Miễn phí kiểm tra đầu vào

1

Pri1  (không kiểm tra đầu vào)

12-18

Thứ 3+5

 09h30-11h00

506

Sinh năm 2011-2012

1,950,000đ/24b 

(đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)                   

2

Pri2

Thứ 7+CN

07h45 - 9h15

511

3

Pri3

Thứ 5+7

18h00 +14h30

508

4

Pri4 (không kiểm tra đầu vào)

Thứ 3

 (Ca đúp)

07h45 -11h00

502

Sinh năm 2009-2010

5

Pri5

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

509

6

Pri6

Thứ 2+6

18h00 -19h30

509

TIẾNG ANH THCS (Secondary): 25%GVNN                        

 

Miễn phí kiểm tra đầu vào

1

Sec1

12-18

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

510

Sinh năm 2008-2007

1,950,000đ/24b    (đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

Sec2

Thứ 4+CN

19h35+18h00

503

Sinh năm 2007-2006

3

Sec3

Thứ 6+CN

19h35+14h30

507

Sinh năm 2005-2004

TIẾNG ANH LUYỆN THI (Miễn phí kiểm tra đầu vào)

 

*Luyện thi TOEFL Primary- 12,5% GVNN

 

1

TP1

12-18

Thứ 6+CN

19h35+09h30

507

Sinh năm 2011-2010

2,430,000đ/24b (đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

TP2

Thứ 3+5

09h30+14h30

510

Sinh năm 2010-2009

*Luyện thi Starters/Movers/Flyers - 12,5% GVNN

 

1

Star1

12-18

T4+7

19h35+18h00

507

Sinh năm 2012

2,430,000đ/24b (đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

Move1

Thứ 6+CN

19h35+14h30

508

Sinh năm 2011-2010

3

Fly1

Thứ 5+CN

18h00+14h30

506

Sinh năm 2010-2009

*Luyện ngữ pháp - Luyện thi chuyển cấp

 

1

Gram6

12-18

T4+7

18h00 -19h30

506

Sinh năm 2008

2,430,000đ/24b (đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

Gram7

Thứ 6+CN

19h35+14h30

507

Sinh năm 2007

3

Gram8

Thứ 7+CN

 09h30-11h00

509

Sinh năm 2006

4

Gram9

T7(Ca đúp)

14h30-17h45

511

Sinh năm 2005

2. BỘ MÔN: TIẾNG ANH PHỔ THÔNG - NÂNG CAO

 

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG NÂNG CAO

1

2A

12-20

T7(Ca đúp)

14h30 - 17h45

507

Sinh năm 2012

 990,000đ /24b ( 12b ca đúp) (Đã bao gồm 30.000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

2B3

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

506

3

3A

Thứ 7+CN

07h45 +14h30

506

Sinh năm 2011

4

3C2

Thứ 7+CN

14h30 - 16h00

506

5

3B3

Thứ 3+5

16h15 - 17h45

507

6

4A3

Thứ 2+6

16h15 - 17h45

506

Sinh năm 2010

7

4C (Tuyển bổ sung)

Thứ 7+CN

07h45 - 09h15

506

8

5A3

Thứ 2+6

16h15 - 17h45

507

Sinh năm 2009

9

5C1(Tuyển bổ sung)

Thứ 7+CN

09h30 - 11h00

506

10

6C4(Tuyển bổ sung)

Thứ 7+CN

18h00 - 19h30

506

Sinh năm 2008

11

7B4(Tuyển bổ sung)

Thứ 3+5

18h00 - 19h30

506

Sinh năm 2007

12

7A

Thứ 4+CN

18h00 +16h15

506

13

8A4(Tuyển bổ sung)

Thứ 2+6

18h00 - 19h30

507

Sinh năm 2006

14

8C4

Thứ 7+CN

18h00 - 19h30

507

15

9A

Thứ 6+CN

18h00+16h15

507

Sinh năm 2005

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG - CHẤT  LƯỢNG CAO : 25% GVNN

 

1

3D - CLC

12-18

Thứ 2+7

18h00+09h30

506

Sinh năm 2011

 1,830,000/24b   (Đã bao gồm 30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

4D- CLC

Thứ 5+7

18h00+16h15

507/506

Sinh năm 2010

3

5D-CLC

Thứ 4+CN

18h00+09h30

507

Sinh năm 2009

4

6D-CLC                (Tuyển bổ sung)

Thứ 3+CN

18h00+07h45

507

Sinh năm 2008

3. BỘ MÔN TIẾNG ANH ĐA PHƯƠNG TIỆN

 

TIẾNG ANH ĐA PHƯƠNG TIỆN: 12,5% GVNN

1

K1A

12-16

T6(Ca đúp)

18h00-20h15

504

Sinh năm 2015

1,470,000đ /24b (12b ca đúp)  (Đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

K1B

Thứ 5+CN

18h00+16h15

504/502

3

K1D

CN(ca đúp)

15h30-17h45

504

4

K1S

Thứ 3+5

07H45-09h00

504

5

K1P

Thứ 3+5

16h30-17h45

504

6

K2S

 

Thứ 3+5

07H45-09h00

504

Sinh năm 2015

1,470,000đ /24b (12b ca đúp) (Đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

7

K2D

12-16

Thứ 7+CN

18h00-19h15

503

Sinh năm 2014

8

K2B(Tuyển bổ sung)

Thứ 3+7

18h00+07h45

504

9

D1A

T2+7

18h00-19h15

504

Sinh năm 2013

10

D1C(Tuyển bổ sung)

T4+CN

18h00+09h30

502/504

11

D1B

Thứ 3+5

18h00-19h15

502

Sinh năm 2012

12

D1D(Tuyển bổ sung)

Thứ 2+6

18h00-19h15

503

13

D1E(Tuyển bổ sung)

T7(Ca đúp)

15h30-17h45

503

Sinh năm 2011

14

D2A(Tuyển bổ sung)

T4(Ca đúp)

18h-20h15

504

Sinh năm 2008-2009

15

D2B(Tuyển bổ sung)

CN(ca đúp)

15h30-17h45

504

16

D3A(Tuyển bổ sung)

T4(Ca đúp)

18h-20h15

503

Sinh năm 2007

TIẾNG ANH ĐA PHƯƠNG TIỆN: 25% GVNN

 

1

K1C

12-16

Thứ 7+CN

09h30+07h45

504

Sinh năm 2015

2,070,000đ /24b 12b(ca đúp)  (Đã bao gồm 30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

K2A

Thứ 2+7

18h00+16h15

502

Sinh năm 2014

3

K2F

Thứ 7+CN

18h00-19h15

504

Sinh năm 2013

4

D1F

T7(Ca đúp)

15h30-17h45

504

Sinh năm 2012

5

SP1(Giao tiếp, thuyết trình 25%GVNN)

T7(Ca đúp)

07h45-10h45

502/503

Sinh năm 2011-2008

2,190,000đ /12b (Đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

6

SU1                    (4 kỹ năng:Nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp +24 tiết GVNN)

Thứ 7+CN

07h45-10h45

503

Sinh năm 2011-2012

4,350,000đ /24b ca đúp  (Đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

 TIẾNG ANH MẪU GIÁO NHÍ - 3 TUỔI

 

1

PL2

10-16

Chủ nhật

18h00-19h15

502

Sinh năm 2016

1,200,000đ/12b  (Đã bao gồm  60,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

II.CÂU LẠC BỘ TIẾNG NHẬT

 

BỘ MÔN TIẾNG NHẬT

900.000đ/12b (Đã bao gồm  180,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

1

Nhật A

10-16

Chủ nhật

07h45-09h15

502

Sinh năm 2008-2011 (Chưa học tiếng Nhật)

2

Nhật B          (Tuyển bổ sung)

09h30-11h00

Sinh năm 2005-2006 (Đã học tiếng Nhật)

3

Nhật C

14h30-16h00

Sinh năm 2007-2005  (Chưa học tiếng Nhật)

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh