KHOA THỂ DỤC THỂ THAO CHIÊU SINH KỲ HÈ NĂM 2019

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

CUNG THIẾU NHI

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Hè 2019

--------------------------

Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo việc tổ chức chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Hè 2019 dành cho thiếu nhi Thủ đô, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019

- Buổi sáng:            Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối:     Từ 14h00 đến 20h00

2. Thời gian khai giảng: Ngày 03/6/2019

- Thời gian sinh hoạt:

+ 12 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần

+ 24 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần

+ Các nhu cầu khác liên hệ trực tiếp với phòng Giáo vụ.

3. Thủ tục đăng ký

3.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt

Đề nghị nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019 tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ chậm nhất trước ngày 18/6/2019.

3.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt

- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn được niêm yết tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhihanoi.vn

- Đăng ký và nhận Phiếu xếp bộ môn sinh hoạt các Câu lạc bộ từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019, tại khu vực tuyển sinh tầng 1 nhà B. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:

+ Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ (được tính theo buổi) - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB (tính tại thời điểm phụ huynh đăng ký).

+ Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

+ Việc giảm trừ không áp dụng với bạn đọc thư viện.

- Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.

* LƯU Ý

- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và các quy định về bảo lưu, rút phí.

- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác – Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).

- Miễn phí sinh hoạt Câu lạc bộ áp dụng cho thiếu nhi là con liệt sỹ; thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Có xác nhận của chính quyển địa phương và kết quả kiểm tra của phòng Giáo vụ); thiếu nhi tham gia Câu lạc bộ Nghi lễ măng non. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Giảm 50% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng cho con thương binh, con người có công với cách mạng; con gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn mới; các CLB đội chuyên, đội tuyển, tài năng (tính theo mức phí sinh hoạt CLB nâng cao, chất lượng cao). Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 30% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với thiếu nhi nam tham gia sinh hoạt các CLB thanh nhạc, múa, khiêu vũ, trình diễn thời trang; Con cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung Thiếu nhi. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 05 - 20% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với các trường hợp Thiếu nhi đăng ký sinh hoạt tại Cung thiếu nhi (tính trong 01 năm và thời gian 01 khóa học tối thiểu 03 tháng) thì từ môn thứ 6, 7 được giảm trực tiếp 05% kinh phí của môn 6, 7. Từ môn thứ 8, 9 được giảm trực tiếp 10% kinh phí của môn 8, 9. Từ môn thứ 10, 11 được giảm trực tiếp 15% kinh phí của môn 10, 11. Từ môn thứ 12 trở đi được giảm trực tiếp 20% kinh phí của từng môn.

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại: 024. 39393014 và 024.39387277.

 

 

HƯỚNG DẪN

Đăng ký chiêu sinh kỳ Hè 2019

---------------------

1. Đối tượng chiêu sinh: Là thiếu nhi từ 05 đến 16 tuổi (một số bộ môn có thể từ 04 tuổi).

2. Quy định về thời gian và các ca sinh hoạt

- Thời gian khai giảng: ngày 03/6/2019

- Thời gian sinh hoạt:

+12 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần.

+ 24 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần.

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần.

+ Các nhu cầu khác liên hệ trực tiếp với phòng Giáo vụ.

3. Thời gian, địa điểm chiêu sinh, thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ

3.1. Thời gian: Từ ngày 18/5/2019 đến 18/6/2019, cụ thể:

Buổi sáng: Từ 08h00’ > 11h00’         Buổi chiều, tối: Từ 14h00’ > 20h00’

3.2. Địa điểm

- Chiêu sinh: Tại khu vực chiêu sinh Cung – Tầng 01 nhà B.

- Tuyển sinh: Đối với các CLB năng khiếu, đội chuyên, đội tuyển..., tuyển sinh trực tiếp tại các khoa chuyên môn.

- Thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ: Tại phòng Tài vụ.

4. Quy trình chiêu sinh

4.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019” tại Khoa.

- Bước 1: Từ ngày 18/5/2019 các khoa phát “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019” đến thiếu nhi đang sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi.

- Bước 2: Phụ huynh, thiếu nhi đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019. Phòng Tài vụ thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ, xuất hóa đơn cho phụ huynh, thiếu nhi và thu lại “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019”.

- Bước 3: Phụ huynh, thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

4.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt tại Cung

- Bước 1: Phụ huynh xem nội dung chiêu sinh, nhận“Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè 2019” và đăng ký bộ môn tại bàn tư vấn chiêu sinh.

- Bước 2: Nộp “Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè 2019” và đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ tại phòng Tài vụ, giữ lại hóa đơn thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ. Phòng Tài vụ xuất hóa đơn và thu lại “Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè năm 2019” của phụ huynh, thiếu nhi.

- Bước 3: Thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

5. Quy trình tuyển sinh: Tại các khoa chuyên môn (có quy định cụ thể).

 

BAN GIÁM ĐỐC


KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

 

 

CHIÊU SINH KỲ HÈ 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: đồng

TT

BỘ MÔN

 MIN/
MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO

Bộ môn Taekwondo

1

Tae NKA

10

15h30-16h45     9h00-10h15

T3+6+
CN

Tầng 6

Tuyển bổ sung

900.000/36b

Đội tuyển đối kháng
(Do HLV tuyển chọn)

2

Tae NKB

10

15h30-16h45     9h00-10h15

Tầng 6

Tuyển bổ sung

900.000/36b

Đội tuyển đối kháng
(Do HLV tuyển chọn)

3

Tae QA

10

19h15-20h30 7h45-9h00

T2+6+
CN

Tầng 6

Tuyển bổ sung

900.000/36b

Đội tuyển quyền
(Do HLV tuyển chọn)

4

Tae QB

10

19h15-20h30 7h45-9h00

Tầng 6

Tuyển bổ sung

900.000/36b

Đội tuyển quyền
(Do HLV tuyển chọn)

5

Tae 1

15->18

18h00-19h15

T2+T6

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai đỏ cũ
Tuyển bổ sung

6

Tae 2

15->18

18h00-19h15

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai vàng cũ
Tuyển bổ sung

7

Tae 3

15->18

18h00-19h15

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai xanh cũ
Tuyển bổ sung

8

Tae 4

15->18

19h15-20h30

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai xanh cũ
Tuyển bổ sung

9

Tae 5

15->18

18h00-19h15

T4+T7

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai đỏ cũ
Tuyển bổ sung

10

Tae 6

15->18

18h00-19h16

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai xanh cũ
Tuyển bổ sung

11

Tae 7

15->18

18h00-19h15

T4+T7

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai vàng cũ
Tuyển bổ sung

12

Tae 8

15->18

19h15-20h30

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai xanh cũ
Tuyển bổ sung

13

Tae 9

15->18

7h45-9h

T7+CN

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai vàng cũ
Tuyển bổ sung

14

Tae 10

15->18

9h30-10h45

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai xanh cũ
Tuyển bổ sung

15

Tae 11

15->18

14h30-15h45

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai xanh cũ
Tuyển bổ sung

16

Tae 12

15->18

16h15-17h30

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai vàng cũ
Tuyển bổ sung

17

Tae 13

 15->18

7h45-9h

T2+T6

Tầng 6

5–>10 tuổi

1.200.000/24b

Đai trắng mới

18

Tae 14

 15->18

7h45-9h

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

19

Tae 15

 15->18

9h30-10h45

Tầng 6

5–>10 tuổi

1.200.000/24b

20

Tae 16

 15->18

9h30-10h45

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

21

Tae 17

 15->18

16h15-17h30

Tầng 6

5–>10 tuổi

1.200.000/24b

22

Tae 18

 15->18

16h15-17h30

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

23

Tae 19

 15->18

18h00-19h15

Tầng 6

5–>10 tuổi

1.200.000/24b

24

Tae 20

 15->18

18h00-19h15

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

25

Tae 21

 15->18

19h15-20h30

Tầng 6

5–>10 tuổi

1.200.000/24b

26

Tae 22

 15->18

19h15-20h30

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

27

Tae 23

 15->18

7h45-9h

T4+T7

Tầng 6

5–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai trắng mới

28

Tae 24

 15->18

9h30-10h45

Tầng 6

5–>15 tuổi

1.200.000/24b

29

Tae 25

 15->18

16h15-17h30

Tầng 6

5–>15 tuổi

1.200.000/24b

30

Tae 26

 15->18

18h00-19h15

Tầng 6

5–>10 tuổi

1.200.000/24b

31

Tae 27

 15->18

18h00-19h15

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

32

Tae 28

 15->18

19h15-20h30

Tầng 6

5–>10 tuổi

1.200.000/24b

33

Tae 29

 15->18

19h15-20h30

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

34

Tae 30

 15->18

7h45-9h

T7+CN

Tầng 6

5–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai trắng mới

35

Tae 31

 15->18

9h30-10h45

Tầng 6

5–>15 tuổi

1.200.000/24b

36

Tae 32

 15->18

14h30-15h45

Tầng 6

5–>15 tuổi

1.200.000/24b

37

Tae 33

 15->18

16h15-17h30

Tầng 6

5–>15 tuổi

1.200.000/24b

Bộ môn Karatedo

1

Kar 1

15->18

18h00-19h15

T3+T5

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai xanh cũ
Tuyển bổ sung

2

Kar 2

15->18

18h00-19h15

Tầng 6

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Đai vàng cũ
Tuyển bổ sung

3

Kar 3

 15->18

7h45-9h

Tầng 6

5–>10 tuổi

1.200.000/24b

Đai trắng mới

4

Kar 4

 15->18

7h45-9h

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

5

Kar 5

 15->18

9h30-10h45

Tầng 6

5–>10 tuổi

1.200.000/24b

6

Kar 6

 15->18

9h30-10h45

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

7

Kar 7

 15->18

16h15-17h30

Tầng 6

5–>10 tuổi

1.200.000/24b

8

Kar 8

 15->18

16h15-17h30

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

9

Kar 9

 15->18

18h00-19h15

Tầng 6

5–>10 tuổi

1.200.000/24b

10

Kar 10

 15->18

18h00-19h15

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

11

Kar 11

 15->18

19h15-20h30

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

12

Kar 12

 15->18

19h15-20h30

Tầng 6

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

Bộ môn Bóng rổ

1

Bro 1

15->18

18h00-19h15

T2+T6

Sân

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển bổ sung
Đã biết đánh bóng rổ

2

Bro 2

15->18

18h00-19h15

T3+T5

Sân

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển bổ sung
Đã biết đánh bóng rổ

3

Bro 3

15->18

18h00-19h15

T4+T7

Sân

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển bổ sung
Đã biết đánh bóng rổ

4

Bro 4

15->18

7h45-9h00

T7+CN

Sân

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển bổ sung
Đã biết đánh bóng rổ

5

Bro 5

15->18

16h30-17h30

 

Sân

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển bổ sung
Đã biết đánh bóng rổ

6

Bro 6

 15->18

7h45-9h00

T2+T6

Sân

6–>10 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

7

Bro 7

 15->18

7h45-9h00

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

8

Bro 8

 15->18

16h30-17h45

6–>10 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

9

Bro 9

 15->18

16h30-17h45

T2+T6

Sân

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

10

Bro 10

 15->18

18h00-19h15

6–>10 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

11

Bro 11

 15->18

18h00-19h15

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

12

Bro 12

 15->18

7h45-9h00

T3+T5

Sân

6–>10 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

13

Bro 13

 15->18

7h45-9h00

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

14

Bro 14

 15->18

16h30-17h45

6–>10 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

15

Bro 15

 15->18

16h30-17h45

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

16

Bro 16

 15->18

18h00-19h15

6–>10 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

17

Bro 17

 15->18

18h00-19h15

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

18

Bro 18

 15->18

7h45-9h00

T4+T7

Sân

6–>10 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

19

Bro 19

 15->18

7h45-9h00

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

20

Bro 20

 15->18

16h30-17h45

6–>10 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

21

Bro 21

 15->18

16h30-17h45

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

22

Bro 22

 15->18

18h00-19h15

6–>10 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

23

Bro 23

 15->18

18h00-19h15

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

24

Bro 24

 15->18

7h45-9h00

T7+CN

Sân

6–>10 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

25

Bro 25

 15->18

7h45-9h00

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

26

Bro 26

 15->18

16h30-17h45

6–>10 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

27

Bro 27

 15->18

16h30-17h45

10–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

28

Bro 28

 15->18

18h00-19h15

6–>15 tuổi

1.200.000/24b

Tuyển mới

Bộ môn Cầu lông

1

CL 1

 15->18

7h45-9h00

T2+T6

Sân

6–>10 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

2

CL 2

 15->18

7h45-9h00

11–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

3

CL 3

 15->18

16h15-17h30

6–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

4

CL 4

 15->18

18h00-19h15

6–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

5

CL 5

 15->18

18h00-19h15

10–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

6

CL 6

 15->18

7h45-9h00

T3+T5

Sân

6–>10 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

7

CL 7

 15->18

7h45-9h00

11–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

8

CL 8

 15->18

16h15-17h30

6–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

9

CL 9

 15->18

18h00-19h15

6–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

10

CL 10

 15->18

18h00-19h15

10–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

Bộ môn Bóng bàn

1

BB CB1

 15->18

7h45-9h00

T2+T6

B205

10–>13 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

2

BB CB2

 15->18

16h15-17h30

T2+T6

B205

6–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

3

BB CB3

 15->18

18h00-19h15

T2+T6

B205

6–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

4

BB CB4

 15->18

18h00-19h15

T2+T6

B205

10–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

5

BB CB5

 15->18

7h45-9h00

T3+T5

B205

10–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

6

BB CB6

 15->18

9h30-10h45

T3+T5

B205

6–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

7

BB CB7

 15->18

18h00-19h15

T3+T5

B205

6–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

8

BB CB8

 15->18

7h45-9h00

T4+T7

B205

6–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

9

BB CB9

 15->18

14h30-15h45

T4+T7

B205

6–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

10

BB CLC1

 7->10

9h30-10h45

T2+T6

B205

6–>9 tuổi

 1.920.000/24b

Tuyển mới

11

BB CLC2

 7->10

9h30-10h45

10–>13 tuổi

 1.920.000/24b

Tuyển mới

12

BB CLC3

 7->10

16h15-17h30

T3+T5

B205

6–>9 tuổi

 1.920.000/24b

Tuyển mới

13

BB CLC4

 7->10

16h15-17h30

10–>15 tuổi

 1.920.000/24b

Tuyển mới

14

BB CLC5

 7->10

9h30-10h45

T4+T7

B205

6–>9 tuổi

 1.920.000/24b

Tuyển mới

15

BB CLC6

 7->10

16h15-17h30

6–>9 tuổi

 1.920.000/24b

Tuyển mới

16

BB CLC7

 7->10

16h15-17h30

10–>15 tuổi

 1.920.000/24b

Tuyển mới

17

BBNC2

 15->18

18h00-19h15

T3 + T5

 

 1.200.000/24b

Tuyển bổ sung

18

BB CLC8

 7->10

9h30-10h45

T7

 

 1.080.000/12b

Tuyển bổ sung

19

BB CLC9

 7->10

9h30-10h45

CN

 

 1.080.000/12b

Tuyển bổ sung

20

ĐT 1,2

 10->10

18h00-19h15
19h15-20h30

T4+T7+
T7

 

900.000/36b

Liên hệ trực tiếp Cô Dương: 0984537456

Bộ môn Aerobic

1

AE1

 15->18

7h45-9h00

T2+T6

B105

10–>12 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

2

AE2

 15->18

7h45-9h00

13–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

3

AE3

 15->18

9h30-10h45

4–>6 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

4

AE4

 15->18

9h30-10h45

7–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

5

AE5

 15->18

14h30-15h45

10–>12 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

6

AE6

 15->18

14h30-15h45

13–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

7

AE7

 15->18

16h15-17h30

4–>6 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

8

AE8

 15->18

16h15-17h30

7–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

9

AE9

 15->18

18h00-19h15

7–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

10

AE10

 15->18

7h45-9h00

T3+T5

B105

10–>12 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

11

AE11

 15->18

7h45-9h00

13–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

12

AE12

 15->18

9h30-10h45

4–>6 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

13

AE13

 15->18

9h30-10h45

7–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

14

AE14

 15->18

14h30-15h45

10–>12 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

15

AE15

 15->18

14h30-15h45

13–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

16

AE16

 15->18

16h15-17h30

4–>6 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

17

AE17

 15->18

16h15-17h30

7–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

18

AE18

 15->18

18h00-19h15

10–>12 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

19

AE19

 15->18

18h00-19h15

T3+T5

B105

7–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

20

AE20

 15->18

7h45-9h00

T4

B105

10–>12 tuổi

 660.000/12b

Tuyển mới

21

AE21

 15->18

7h45-9h00

13–>15 tuổi

 660.000/12b

Tuyển mới

22

AE22

 15->18

9h30-10h45

4–>6 tuổi

 660.000/12b

Tuyển mới

23

AE23

 15->18

9h30-10h45

7–>9 tuổi

 660.000/12b

Tuyển mới

24

AE24

 15->18

14h30-15h45

10–>12 tuổi

 660.000/12b

Tuyển mới

25

AE25

 15->18

14h30-15h45

13–>15 tuổi

 660.000/12b

Tuyển mới

26

AE26

 15->18

16h15-17h30

T4

B105

4–>6 tuổi

 660.000/12b

Tuyển mới

27

AE27

 15->18

16h15-17h30

7–>9 tuổi

 660.000/12b

Tuyển mới

28

AE28

 15->18

18h00-19h15

10–>12 tuổi

 660.000/12b

Tuyển mới

29

AE29

 15->18

18h00-19h15

7–>9 tuổi

 660.000/12b

Tuyển mới

30

AE30

 15->18

7h45-9h00

T7+CN

B105

10–>12 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

31

AE31

 15->18

7h45-9h00

13–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

32

AE32

 15->18

9h30-10h45

4–>6 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

33

AE33

 15->18

9h30-10h45

7–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

34

AE34

 15->18

14h30-15h45

10–>12 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

35

AE35

 15->18

14h30-15h45

13–>15 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

36

AE36

 15->18

16h15-17h30

4–>6 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

37

AE37

 15->18

16h15-17h30

7–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

38

AE38

 15->18

18h00-19h15

10–>12 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

39

AE39

 15->18

18h00-19h15

7–>9 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

40

AE 40

 

18h00-19h15

T2+6

 

 1.200.000/24b

Tuyển bổ sung

41

AE 41

 

16h15-17h30

T7+CN

 

 1.200.000/24b

Tuyển bổ sung

42

ĐT 1,2

 

19H15-20H30

T2+6+
CN

 

900.000/36b

Liên hệ trực tiếp Cô Dương: 0984537456

Bộ môn Cờ vua

1

CV 1

 15->18

8h00-9h15

T2 + T6

B204

5->8 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

2

CV 2

 15->18

9h30-10h45

 8->10 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

3

CV 3

 15->18

16h15-17h30

5->8 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

4

CV 4

 15->18

18h00-19h15

 8->10 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

5

CV 5

 15->18

8h00-9h15

T3 + T5

 5->8 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

6

CV 6

 15->18

9h30-10h45

8->10 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

7

CV 7

 15->18

16h15-17h30

5->8 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

8

CV 8

 15->18

18h00-19h15

8->10 tuổi

 1.200.000/24b

Tuyển mới

9

CV 9

 15->18

16h15-17h30

T4

 8->15 tuổi

660.000/12b

Tuyển mới

10

CV 10

 15->18

9h30-10h45

T7

B204

5->8 tuổi

660.000/12b

Tuyển mới

11

CV 11

 15->18

8h00-9h15

CN

5->8 tuổi

660.000/12b

Tuyển mới

12

CV 12

 15->18

9h30-10h45

CN

 8->15 tuổi

660.000/12b

Tuyển mới

13

CV NC1

 

8h-9h15

T7

 

660.000/12b

Tuyển bổ sung
Đã biết đánh bóng rổ

14

CV NC2

 

16h15-17h30

T7

B204

 

660.000/12b

Tuyển bổ sung

15

CV ĐT1,2

 

18h00-19h15
14h30-15h45

T4+7
CN

 

900.000/36b

Liên hệ trực tiếp thầy Minh: 0983666466

Bộ môn cờ tướng

1

CT 1

 15->18

8h00-9h15

T4

B204

5->8 tuổi

660.000/12b

Tuyển mới

2

CT 2

 15->18

9h30-10h45

T4

8->15 tuổi

660.000/12b

Tuyển mới

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh