KHOA GIÁO DỤC KỸ NĂNG VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2019

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

CUNG THIẾU NHI

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Thường 2019

--------------------------

Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo việc tổ chức chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Thường 2019 dành cho thiếu nhi Thủ đô, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019

- Buổi sáng:                 Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối:         Từ 14h30 đến 20h00

2. Thời gian khai giảng: Ngày 16/9/2019

- Thời gian sinh hoạt: + 14 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần

+ 28 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần

3. Thủ tục đăng ký

3.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt

Đề nghị nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019 tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ chậm nhất trước ngày 15/10/2019.

3.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt

- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhihanoi.vn

- Đăng ký và nhận Phiếu xếp bộ môn sinh hoạt các Câu lạc bộ từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019, tại khu vực tuyển sinh. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:

Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ (được tính theo buổi) - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB (tính tại thời điểm phụ huynh đăng ký).

Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.

* LƯU Ý

- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và các quy định về bảo lưu, rút phí.

- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác. Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).

- Miễn phí sinh hoạt Câu lạc bộ áp dụng cho thiếu nhi là con liệt sỹ; thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Có xác nhận của chính quyển địa phương và kết quả kiểm tra của phòng Giáo vụ); thiếu nhi tham gia Câu lạc bộ Nghi lễ măng non. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Giảm 50% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng cho con thương binh, con người có công với cách mạng; con gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn mới; các CLB đội chuyên, đội tuyển, tài năng (tính theo mức phí sinh hoạt CLB nâng cao, chất lượng cao). Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 30% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với thiếu nhi nam tham gia sinh hoạt các CLB thanh nhạc, múa, khiêu vũ, trình diễn thời trang; Con cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung Thiếu nhi. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 05 - 20% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với các trường hợp Thiếu nhi đăng ký sinh hoạt tại Cung thiếu nhi (tính trong 01 năm và thời gian 01 khóa học tối thiểu 03 tháng) thì từ môn thứ 6, 7 được giảm trực tiếp 05% kinh phí của môn 6, 7. Từ môn thứ 8, 9 được giảm trực tiếp 10% kinh phí của môn 8, 9. Từ môn thứ 10, 11 được giảm trực tiếp 15% kinh phí của môn 10, 11. Từ môn thứ 12 trở đi được giảm trực tiếp 20% kinh phí của từng môn.

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại: 024. 39393014 và 024.39387277).

 

HƯỚNG DẪN

Đăng ký chiêu sinh kỳ Thường 2019

---------------------

 

1. Đối tượng chiêu sinh: Là thiếu nhi từ 05 đến 16 tuổi (một số bộ môn có thể từ 04 tuổi).

2. Quy định về thời gian và các ca sinh hoạt

- Thời gian khai giảng: Ngày 16/9/2019

- Thời gian sinh hoạt

+ 14 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần.

+ 28 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần.

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần.

3. Thời gian, địa điểm chiêu sinh, thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ

3.1. Thời gian: Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối: Từ 14h30 đến 20h00

3.2. Địa điểm

- Chiêu sinh: Tại khu vực chiêu sinh Cung Thiếu nhi Hà Nội – Tầng 01 nhà B.

- Tuyển sinh: Đối với các CLB năng khiếu, đội chuyên, đội tuyển..., tuyển sinh trực tiếp tại các khoa chuyên môn.

- Thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ: Tại phòng Tài vụ.

4. Quy trình chiêu sinh

4.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019” tại Khoa.

- Bước 1: Từ ngày 10/8/2019 các khoa phát “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019” đến thiếu nhi đang sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi.

- Bước 2: Phụ huynh, thiếu nhi đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019. Phòng Tài vụ thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ, xuất hóa đơn cho phụ huynh, thiếu nhi và thu lại “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019”.

- Bước 3: Phụ huynh, thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

4.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt tại Cung

- Bước 1: Phụ huynh xem nội dung chiêu sinh, nhận“Phiếu xếp bộ môn kỳ Thường 2019” và đăng ký bộ môn tại bàn tư vấn chiêu sinh.

- Bước 2: Nộp “Phiếu xếp bộ môn kỳ Thường 2019” và đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ tại phòng Tài vụ, giữ lại hóa đơn thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ. Phòng Tài vụ xuất hóa đơn và thu lại “Phiếu xếp bộ môn kỳ Thường năm 2019” của phụ huynh, thiếu nhi.

- Bước 3: Thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

5. Quy trình tuyển sinh: Tại các khoa chuyên môn (có quy định cụ thể).

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

KHOA : GDKN & KHCN

 

***

KẾ HOẠCH CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2019

Đơn vị: đồng

TT

CLB/
BỘ MÔN

MIN/
MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

MỨC THU    (Kỳ thường/2019)

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

I- CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC KỸ NĂNG

Bộ môn: Bé tự tin vào lớp 1, viết đọc, làm quen chữ cái, GTMG, Gấp giấy NB, Nấu ăn

1

Bé lớp 1 A

8-10

08h00-09h30

T7+CN

C303

 1.680.000/28b

 Năm sinh 2014

 tuyển mới

2

Bé lớp 1 B

09h45-11h15

T7+CN

C303

 tuyển mới

3

Bé lớp 1 C

14h00-15h30

T7+CN

C302

 tuyển mới

4

Viết đọc 1

08h00-09h30

T7+CN

C302

 tuyển mới

5

Viết đọc 2

15h45-17h15

T7+CN

C303

 tuyển mới

6

Viết đọc 3

17h30-19h00

T7+CN

C302

 tuyển mới

7

LQCC A

15h45-17h15

CN

C303

 840.000/14b

 tuyển mới

8

LQCC B

09h45-11h15

Thứ 7

C304

 tuyển mới

9

GTMG

12-18

9h45-11h15

Thứ 7

C401

 1.160.000/14b (bao gồm 250.000đ tiền dã ngoại)

Năm sinh 2013-2014

 tuyển mới

10

GTMG-K2  (Tuyển bổ sung)

9h45-11h15

CN

C401

 Tuyển bs

11

Gấp Giấy NB

17h30-19h00

Thứ 7

C303

 490.000/14b

5-> 12 tuổi

 tuyển mới

12

Gấp GiấyNB-K2           (Tuyển bổ sung)

15h45-17h15

Thứ 7

C301

 Tuyển bs

13

Nấu ăn 1-K2

12-18

15h45-17h15

 Thứ 7

A111

560.000/14b    

tuyển bổ sung

Từ 9 --> 15 tuổi

 21/9 học

14

Nấu ăn 2-K2

15h45-17h15

 CN

 22/9 học

15

Nấu ăn 3-K2

17h30-19h00

 T7+CN

980.000/28b

 tuyển bổ sung

 21/9 học

II- CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Bộ môn: Toán Tiếng việt, Toán, Văn, Hóa, Lý

1

Toán Tiếng việt 2

8-15

8h00-11h15

 Thứ 7

 C306

1.820.000/28b ca đúp   

tuyển bổ sung

Lớp 1 lên 2

 21/9 học

2

Toán Tiếng việt 3

14h00-17h15

 Thứ 7

 C304

Lớp 2 lên 3

 21/9 học

3

Toán CB5

8h00-11h15

 CN

 C306

1.820.000/28b

tuyển bổ sung

Lớp 4 lên 5

 22/9 học

4

Văn NC5

8-12

8h00-11h15

 T7

 A202

2.100.000/28b

tuyển bổ sung

 21/9 học

5

Văn NC 6

14h00-17h15

CN

C301

 2.100.000/28b ca đúp tuyển bổ sung

Lớp 5 lên 6

 22/9 học

6

Toán NC 6

14h00-17h15

Thứ 7

C301

 21/9 học

7

Văn NC7

14h00-17h15

 Thứ 7

 A202

Lớp 6 lên 7

8

Toán NC7

14h00-17h15

 CN

 C306

 22/9 học

9

VănNC 8

14h00-15h30

CN

 C401

1.050.000/14b tuyển bổ sung

Lớp 7 lên 8

10

ToánNC 8

15h45-19h00                      

CN

C401

 2.100.000/ 28b ca đúp tuyển bổ sung

11

VănNC 9

15h45-19h00                     

CN

C301,C303

Lớp 8 lên 9

12

ToánNC 9

17h30-20h45                  

Thứ 7

C306

 21/9 học

13

Hóa 8A

8-15

8h00-9h30

CN

A202

 910.000/14b tuyển bổ sung

Lớp 7 lên 8

 22/9 học

14

Hóa 8B

8h00-9h30

CN

C401

15

Hóa 9

9h45-11h15

CN

C305

 Lớp 8 lên 9

16

Lý 8

9h45-11h15

CN

A202

 Lớp 7 lên 8

17

Lý 9

8h00-9h30

CN

C305

 Lớp 8 lên 9

III- CLB CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

1

Thuật toán nâng cao

6-9

8h00-9h30

 CN

 C204

 1.750.000/14

Tuyển bổ sung

Lớp 6 đến lớp 12
(sinh 2008--> 2002)

 22/9 học

2

Thuật toán cơ bản 

9h30-11h00

3

Thuật toán cơ bản

18h-19h30

Thứ 4

 18/9 học

4

Lập trình C++

15h45-17h15

CN

C203

 1.400.000/14b

 Tuyển bổ sung

 22/9 học

5

Lập trình C++

17h30-19h00

6

Lập trình Scartch
(Sử dụng câu lệnh kéo thả, thiết lập các câu chuyện và trò chơi lập trình, phù hợp với lứa tuổi trẻ nhỏ rèn luyện tư duy lập trình sớm.)

18h00-19h30

Thứ 5

C204

 1.400.000/14b Tuyển bổ sung

 Lớp 1 đến lớp 8
(sinh 2013   --> 2005)

 19/9 học

7

18h00-19h30

Thứ 6

 20/9 học

8

17h30-19h00

Thứ 7

 21/9 học

9

17h30-19h00

Chủ nhật

 22/9 học

10

Thiết kế Website

17h30-19h00

Thứ 7

C203

 1.400.000/14b Tuyển bổ sung

 Lớp 6 đến lớp 12
(sinh 2008--> 2002)

 21/9 học

Lập trình Java + Php
(Xây dựng app và game trên điện thoại di động)

6-9

11

Videoclip,
Kỹ xảo điện ảnh

18h-19h30

Thứ 4

C203

 18/9 học

12

Tin Văn phòng
( Microsoft Words, PowerPoint, Excel)

Tin Đồ hoạ
(Corel Draw, Photoshop)

6-9

14h - 15h45

Thứ 7

 C204

 910.000/14b Tuyển bổ sung

 Lớp 1 đến lớp 12
(sinh 2013--> 2002)

 21/9 học

13

15h45-17h15

Thứ 7

14

15h45-17h15

Chủ nhật

 C204

 22/9 học

15

8h00-9h30

Thứ 7

 C203

 21/9 học

16

9h45-11h15

Thứ 7

 C204

17

8h00-9h30

Chủ nhật

 C203

 22/9 học

18

9h45-11h15

IV-  CLB KHOA HỌC SÁNG TẠO

 

 

1

Sáng tạo Robot-Huna
(Sáng tạo các con vật, đồ vật bằng các mảnh ghép sắc màu từ bộ robot huna, hình thành cho trẻ kỹ năng làm việc nhóm, tính sáng tạo, tư duy, tỉ mỉ, cần thận trong công việc sau này)

6-10

15h45-17h15

Thứ 7

 C203

 1.330.000/ 14b
Chưa bao gồm phí học phẩm 140.000đ/ 14 buổi
(10.000đ/ 1b)
Tuyển bổ sung

 Từ 4 đến 8 tuổi
(sinh 2015 --> 2011)

 21/9 học

2

18h00-19h30

Thứ 6

C203

 20/9 học

3

8h00-9h30

Thứ 7

C301

 21/9 học

4

9h45-11h15

5

8h00-9h30

Chủ nhật

C301

 22/9 học

6

9h45-11h15

7

17h30-19h

8

14h00-15h30

Chủ nhật

C203

9

Điện - điện tử
(Tìm hiểu nguyên lý mạch điện,động cơ,... tạo ra các mô hình tự hành đơn giản như: Tàu thủy, ô tô, ngọn hải đăng, xe đạp chuyển động,...)

6-10

18h-19h30

Thứ 5

 C203

 1.330.000/14b
Chưa bao gồm phí học phẩm 210.000đ/ 14 buổi
(15.000đ/ 1b)
Tuyển bổ sung

 Lớp 4 đến lớp 10
(sinh 2010   -->2004)

 19/9 học

10

15h45-17h15

Thứ 7

C203

 21/9 học

11

17h30-19h00

12

Trẻ em sáng tạo
(Bằng các giấy bìa, lon bia, trai nước, que kem,ống hút…. đồ dùng cũ không sử dụng, giúp các em sáng tạo biến chúng thành những vật dụng có ý nghĩa. Hình thành thói quen bảo vệ môi trường xung quanh)

6-10

18h00-19h30

Thứ 2

 C203

 840.000đ/
14 buổi
Chưa bao gồm phí học phẩm 140.000đ/ 14 buổi
(10.000đ/ 1b)

Tuyển bổ sung

 Lớp 1 đến lớp 5
(sinh 2013 - 2009)

 16/9 học

13

Mô hình Máy bay

6-10

18h-19h30

Thứ 4

 C301

 1.330.000đ/
14 buổi
Chưa bao gồm phí học phẩm 140.000đ/14 b
(10.000đ/ 1b)
Tuyển bổ sung

Lớp 4 đến lớp 12
(sinh 2010-->2002)

 18/9 học

V- CÂU LẠC BỘ NGHI LỄ MĂNG NON

 

 

Bộ môn: Nghi thức, Trống, Kèn

 

 

1

Trống CB2

 

15h45-17h15

Thứ 7

A206

Miễn phí  Đăng ký trực tiếp: đ/c Ngọc: 0987813282

 

 

2

Kèn CB2

 

15h45-17h15

Thứ 7

A207

3

KènCB1

 

9h45-11h15

Thứ 7

A207

4

Trống CB1

 

9h45-11h15

 Thứ 7

 A206

5

Kèn chuyên

 

15h45-17h15

 CN

 A207

6

Trống chuyên

 

15h45-17h15

 CN

 A206

 

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh