KHOA NGOẠI NGỮ CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2019

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

CUNG THIẾU NHI

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Thường 2019

--------------------------

Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo việc tổ chức chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Thường 2019 dành cho thiếu nhi Thủ đô, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019

- Buổi sáng:                 Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối:         Từ 14h30 đến 20h00

2. Thời gian khai giảng: Ngày 16/9/2019

- Thời gian sinh hoạt: + 14 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần

+ 28 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần

3. Thủ tục đăng ký

3.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt

Đề nghị nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019 tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ chậm nhất trước ngày 15/10/2019.

3.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt

- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhihanoi.vn

- Đăng ký và nhận Phiếu xếp bộ môn sinh hoạt các Câu lạc bộ từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019, tại khu vực tuyển sinh. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:

Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ (được tính theo buổi) - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB (tính tại thời điểm phụ huynh đăng ký).

Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.

* LƯU Ý

- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và các quy định về bảo lưu, rút phí.

- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác. Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).

- Miễn phí sinh hoạt Câu lạc bộ áp dụng cho thiếu nhi là con liệt sỹ; thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Có xác nhận của chính quyển địa phương và kết quả kiểm tra của phòng Giáo vụ); thiếu nhi tham gia Câu lạc bộ Nghi lễ măng non. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Giảm 50% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng cho con thương binh, con người có công với cách mạng; con gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn mới; các CLB đội chuyên, đội tuyển, tài năng (tính theo mức phí sinh hoạt CLB nâng cao, chất lượng cao). Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 30% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với thiếu nhi nam tham gia sinh hoạt các CLB thanh nhạc, múa, khiêu vũ, trình diễn thời trang; Con cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung Thiếu nhi. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 05 - 20% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với các trường hợp Thiếu nhi đăng ký sinh hoạt tại Cung thiếu nhi (tính trong 01 năm và thời gian 01 khóa học tối thiểu 03 tháng) thì từ môn thứ 6, 7 được giảm trực tiếp 05% kinh phí của môn 6, 7. Từ môn thứ 8, 9 được giảm trực tiếp 10% kinh phí của môn 8, 9. Từ môn thứ 10, 11 được giảm trực tiếp 15% kinh phí của môn 10, 11. Từ môn thứ 12 trở đi được giảm trực tiếp 20% kinh phí của từng môn.

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại: 024. 39393014 và 024.39387277).

 

HƯỚNG DẪN

Đăng ký chiêu sinh kỳ Thường 2019

---------------------

 

1. Đối tượng chiêu sinh: Là thiếu nhi từ 05 đến 16 tuổi (một số bộ môn có thể từ 04 tuổi).

2. Quy định về thời gian và các ca sinh hoạt

- Thời gian khai giảng: Ngày 16/9/2019

- Thời gian sinh hoạt

+ 14 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần.

+ 28 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần.

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần.

3. Thời gian, địa điểm chiêu sinh, thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ

3.1. Thời gian: Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối: Từ 14h30 đến 20h00

3.2. Địa điểm

- Chiêu sinh: Tại khu vực chiêu sinh Cung Thiếu nhi Hà Nội – Tầng 01 nhà B.

- Tuyển sinh: Đối với các CLB năng khiếu, đội chuyên, đội tuyển..., tuyển sinh trực tiếp tại các khoa chuyên môn.

- Thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ: Tại phòng Tài vụ.

4. Quy trình chiêu sinh

4.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019” tại Khoa.

- Bước 1: Từ ngày 10/8/2019 các khoa phát “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019” đến thiếu nhi đang sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi.

- Bước 2: Phụ huynh, thiếu nhi đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019. Phòng Tài vụ thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ, xuất hóa đơn cho phụ huynh, thiếu nhi và thu lại “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019”.

- Bước 3: Phụ huynh, thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

4.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt tại Cung

- Bước 1: Phụ huynh xem nội dung chiêu sinh, nhận“Phiếu xếp bộ môn kỳ Thường 2019” và đăng ký bộ môn tại bàn tư vấn chiêu sinh.

- Bước 2: Nộp “Phiếu xếp bộ môn kỳ Thường 2019” và đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ tại phòng Tài vụ, giữ lại hóa đơn thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ. Phòng Tài vụ xuất hóa đơn và thu lại “Phiếu xếp bộ môn kỳ Thường năm 2019” của phụ huynh, thiếu nhi.

- Bước 3: Thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

5. Quy trình tuyển sinh: Tại các khoa chuyên môn (có quy định cụ thể).

 

 

KHOA NGOẠI NGỮ

 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

***

KẾ HOẠCH CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2019

 

 

 

 

 

 

 

STT

TÊN PHÂN ĐỘI

MIN-MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU (28 Buổi)

GIỜ

NGÀY

I. CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

 

1. PHÂN MÔN: TIẾNG ANH ĐA PHƯƠNG TIỆN

Khối mẫu giáo và tiền tiểu học (3-5 tuổi) : 12,5% GVNN

1

KI-A

12-16

17h45-19h00

T3+5

504/502

Sinh năm 2015

1,715,000đ /28b (12b ca đúp)  (Đã bao gồm  35,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

KI-D(Tuyển bổ sung)

15h00-17h15

CN(Ca đúp)

504

Khối tiền tiểu học (5 tuổi): 25% GVNN

2,415,000đ /28b (Đã bao gồm  35,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

1

K2-E

12-16

17h45+15h45

Thứ 6+7

502

Sinh năm 2014

Khối tiểu học (6-11 tuổi) : 25% GVNN

1

D1-E

12-16

8h30-10h45

CN(Ca đúp)

503

Sinh năm 2013

2,415,000đ /28b (Đã bao gồm  35,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

K2-A(Tuyển bổ sung)

17h45-20h00

T2(ca đúp)

502

3

D1-G

17h30-18h45

T7+CN

502

Sinh năm 2012

4

D2-F

15h00-17h15

CN(Ca đúp)

503

Sinh năm 2009-2010

Khối tiếng Anh tăng cường kỹ năng (8,9 tuổi): 25% GVNN

1

GR(Tăng cường các kỹ năng đọc-viết-ngữ pháp)

12-16

17h45-20h15

T2(Ca đúp)

502

Sinh năm 2010-2011

2,555,000đ /28b (Đã bao gồm  35,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

SP(Tăng cường các kỹ năng nghe-nói)

8h00-10h45

T7(Ca đúp)

502

Khối tiếng Anh THCS (12 tuổi) :12,5% GVNN

1

D3-A (Tuyển bổ sung)

12-16

17h45-20h00

T4(Ca đúp)

503

Sinh năm 2007

1,715,000đ /12b ca đúp (Đã bao gồm  35,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2.PHÂN MÔN: TIẾNG ANH SMART ENGLISH (SE): 25% GVNN  (Tuyển bổ sung vào các lớp đã học tại Khoa ngoại ngữ )                                                                                                 

1

Kind2 (2/10 học)

12-18

17h45+8h00

Thứ 4+7

511

Sinh năm 2013-2014

1,950,000đ/24b  (12b ca đúp)         (đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)                   

2

Kind5 (5/10 học)

07h45 -11h00

T7(ca đúp)

509

3

Pri5 (5/10 học)

07h45 -11h00

T7(ca đúp)

510

Sinh năm 2011-2012

4

Pri6 (4/10 học)

19h20+9h45

Thứ 6+CN

509

Sinh năm 2009-2010

3. BỘ MÔN: TIẾNG ANH PHỔ THÔNG - NÂNG CAO

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG NÂNG CAO

1

2C (5/10học)

12-20

17h45+17h30

Thứ 4+CN

506/507

Sinh năm 2012

 990,000đ /24b    (Đã bao gồm 30.000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

3A(Tuyển bổ sung)

8h00+14h00

Thứ 7+CN

507

Sinh năm 2011

 1,155,000đ/28b  (Đã bao gồm  35,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

3

4C (Tuyển bổ sung)

8h00-9h30

Thứ 7+CN

506

Sinh năm 2010

4

5C1(Tuyển bổ sung)

9h45-11h15

Thứ 7+CN

506

Sinh năm 2009

5

6C4(Tuyển bổ sung)

17h30-19h00

Thứ 7+CN

506

Sinh năm 2008

6

7B4(Tuyển bổ sung)

17h45-19h15

Thứ 3+5

506

Sinh năm 2007

7

8A4(Tuyển bổ sung)

17h45-19h15

Thứ 2+6

507

Sinh năm 2006

8

9C (Ghi danh)

17h45+15h45

T6+CN

507/506

Sinh năm 2005

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG - CHẤT  LƯỢNG CAO : 25% GVNN

1

4D-CLC(6/10 học)

12-18

17h45+9h45

T5+CN

507

Sinh năm 2010

 1,830,000đ/24b  (Đã bao gồm  30,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

2

5D-CLC(5/10 học)

17h45+17h30

T4+7

507

Sinh năm 2009

3

3D-CLC(Tuyển bổ sung)

17h45+9h45

T2+7

507

Sinh năm 2011

 2,135,000đ/28b  (Đã bao gồm  35,000đ hỗ trợ tổ chức hoạt động)

4

6D-CLC                (Tuyển bổ sung)

17h45+8h00

T3+CN

507

Sinh năm 2008

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh