CHIEU SINH KI I CÁC CLB NGHỆ THUẬT 2020

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CUNG THIẾU NHI

 

 

 

 

 

***

KHOA NGHỆ THUẬT VÀ MỸ THUẬT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2019

 

 

 

 

 

 

Bộ phận: Nghệ thuật

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2020

Đơn vị: đồng

TT

CÂU LẠC BỘ/
BỘ MÔN

MIN/
MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU
(Kỳ thường/2020)

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

I

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC PHƯƠNG TÂY

 

Bộ môn: PIANO TẬP THỂ A1 (Bắt đầu)

1

Piano Tập thể A1.16

10 -12

18h30-19h30

Thứ 4

403

4-6 tuổi

1.980.000/18b

 Tuyển mới

2

Piano Tập thể A1.17

10 -12

16h30-17h30

CN

403

4-6 tuổi

1.980.000/18b

 Tuyển mới

 

Bộ môn: PIANO TẬP THỂ A2 (đã học 6 tháng)

1

Piano Tập thể A2.1

10 -12

17h30-18h30

Thứ 2

403

4-6 tuổi

1.980.000/18b

 bs 4hs

2

Piano Tập thể A2.2

10 -12

17h30-18h30

Thứ 4

403

4-6 tuổi

1.980.000/18b

 bs 2hs

3

Piano Tập thể A2.3

10 -12

17h30-18h30

Thứ 5

403

4-6 tuổi

1.980.000/18b

 bs 4hs

 

Bộ môn: PIANO TẬP THỂ A3 (đã học 12 tháng)

1

Piano Tập thể A3.1

10 -12

15h30-16h30

CN

403

4-6 tuổi

1.980.000/18b

 bs 2hs

 

Bộ môn: PIANO TẬP THỂ A4 (đã học 1năm 6 tháng)

1

Piano Tập thể A4.1

10 -12

18h30-19h30

Thứ 3

403

4-6 tuổi

1.980.000/18b

 bs 3hs

2

Piano Tập thể A4.2

10 -12

9h30-10h30

Thứ 7

403

4-6 tuổi

1.980.000/18b

 bs 3hs

3

Piano Tập thể A4.3

10 -12

8h30-9h30

CN

403

4-6 tuổi

1.980.000/18b

 bs 3hs

 

Bộ môn: PIANO TẬP THỂ B2 (đã học 2 năm)

1

Piano Tập thể  B2.2

10 -12

8h30-9h30

Thứ 7

403

7-12 tuổi

2070.000/18b

 Bổ sung3hs

2

Piano Tập thể  B2.3

11 -12

18h00- 19h00

Thứ 7

404

7-12 tuổi

2070.000/18b

 Bổ sung 2hs

 

Bộ môn: PIANO TẬP THỂ B3 (đã học 2 năm 6 tháng)

1

Piano Tập thể  B3.1

10 -12

18h00- 19h00

Thứ 5

403

8-12 tuổi

2070.000/18b

 Bổ sung3hs

2

Piano Tập thể  B3.2

11 -12

17h00- 18h00

Thứ 7

404

8-12 tuổi

2070.000/18b

 Bổ sung 2hs

 

Bộ môn: PIANO CÁ NHÂN

3

Piano CN 12

2-2

18h30-19h15

Thứ 6

408

7-15 tuổi

3.600.000/18b

 Tuyển mới

4

Piano CN 15

2-2

10h15-11h

Thứ 7

408

7-15 tuổi

3.600.000/18b

 Tuyển mới

5

Piano CN 4

2-2

10h15-11h

CN

408

7-15 tuổi

3.600.000/18b

 Tuyển mới

6

Piano CN 5

2-2

15h45-16h30

CN

408

7-15 tuổi

3.600.000/18b

 bs 1

 

Bộ môn: ORGAN TẬP THỂ

1

Organ TT 1

7-9

17h-18h30

T3

410

5-15 tuổi

1.620.000/18b

 Bổ sung

2

Organ TT 3

7-9

9h30-11h00

T7

410

5-15 tuổi

1.620.000/18b

 Bổ sung

3

Organ TT 5

7-9

9h30-11h00

CN

410

5-15 tuổi

1.620.000/18b

 Bổ sung

4

Organ TT 7

7-10

17h-18h30

CN

410

5-15 tuổi

1.620.000/18b

 Bổ sung

5

Organ TT 9

7-9

18h30-20h00

CN

410

5-15 tuổi

1.620.000/18b

 Tuyển mới

 

Bộ môn: ORGAN CÁ NHÂN

1

Organ CN1

7-9

17h15-18h00

Thứ 4

410

7-15 tuổi

3.420.000/18b

 Tuyển mới

 

Bộ môn: GUITAR

2

Guitar 6

7-9

8h00-9h30

T7

414

8-15 tuổi

1.620.000/18b

 Tuyển mới

3

Guitar 7

7-9

9h30-11h00

T7

414

8-15 tuổi

1.620.000/18b

 Tuyển mới

4

Guitar 1

7-9

8h-9h30

CN

414

8-15 tuổi

1.620.000/18b

 bsung

5

Guitar 2

7-9

9h30-11h00

CN

414

8-15 tuổi

1.620.000/18b

 Tuyển mới

6

Guitar 3

7-9

14h00-15h30

CN

414

8-15 tuổi

1.620.000/18b

 bổ sung

7

Guitar 4

7-9

15h30-17h00

CN

414

8-15 tuổi

1.620.000/18b

 bổ sung

8

Guitar 5

7-9

17h00-18h30

CN

414

8-15 tuổi

1.620.000/18b

 Bổ sung

 

Bộ môn: TRỐNG

1

Trống 1

2-2

17h-17h45

CN

402

8-15 tuổi

3.420.000/18b

 Bsung

2

Trống 2

2-2

17h45-18h30

CN

402

8-15 tuổi

3.420.000/18b

 Tuyển mới

II

CLB ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

1

Đàn Bầu 1

5-7

17h00-18h30

T4

416

7-13 Tuổi

1.350.000/18b

 Bổ sung

2

Đàn Bầu 2

5-7

18h00-19h30

T7

416

7-13 Tuổi

1.350.000/18b

 Bổ sung

3

Đàn Tranh 3

5-7

18h00-19h30

T6

416

7-13 Tuổi

1.350.000/18b

 Bổ sung

4

Đàn Tranh 4

5-7

8h00-9h30

T7

416

7-13 Tuổi

1.350.000/18b

 Bổ sung

5

Đàn Tranh 5

5-7

9h30-11h00

T7

416

7-13 Tuổi

1.350.000/18b

 Bổ sung

6

Đàn Tranh 6

5-7

8h00-9h30

CN

416

7-13 Tuổi

1.350.000/18b

 Bổ sung

7

Đàn Tranh 7

5-7

9h30-11h00

CN

416

7-13 Tuổi

1.350.000/18b

 Bổ sung

8

Đàn Tranh 8

5-7

18h30-20h00

T4

416

7-13 Tuổi

1.350.000/18b

 Bổ sung

III

CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

 

Bộ môn: KỂ CHUYỆN

1

Kể chuyện 1

15-20

8h -10h45

T7

405

5-7 tuổi

1.800.000/36b

 Bổ sung

2

Kể chuyện 3

15-20

17h00 -19h45

T5

402

1.800.000/36b

 Tuyển mới

4

Kể chuyện 2

15-20

14h30-17h15

CN

405

1.800.000/36b

 Bổ sung

 

Bộ môn: MC

3

MC1

10-15

17h00-18h30

T5

405

7-9 Tuổi

1.350.000/18b

 Bổ sung

4

MC2

10-15

18h00-19h30

T5

405

10-13 Tuổi

1.350.000/18b

 Bổ sung

5

MC3

10-15

16h30-18h00

CN

402

7-9 Tuổi

1.350.000/18b

 Bổ sung

5

MC4

10-15

18h-19h30

CN

402

8-10 Tuổi

1.350.000/18b

 Tuyển mới

IV

CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA

 

Bộ môn: MÚA

1

Múa CLC 1

15-20

8h00-9h15

T7

202

4-6 Tuổi

1.800.000/18b

Bổ sung 10hs

2

Múa CLC 2

15-20

9h15-10h30

T7

202

6-8 tuổi

1.800.000/18b

Bổ sung 10hs

3

Múa CLC 3

20-25

8h00-9h15

T7

401

4-6 Tuổi

1.800.000/18b

Bổ sung 10hs

4

Múa CLC 4

20-25

9h15-10h30

T7

401

6-8 tuổi

1.800.000/18b

Bổ sung 10hs

5

Múa CLC 5

20-25

14h30-15h45

T7

401

6-8 Tuổi

1.800.000/18b

Bổ sung 10hs

6

Múa CLC 6

20-25

15h45-17h00

T7

401

4-6 Tuổi

1.800.000/18b

Bổ sung 10hs

7

Múa CLC 7

20-25

8h00-9h15

CN

401

4-6 Tuổi

1.800.000/18b

Bổ sung 10hs

8

Múa CLC 8

20-25

9h15-10h30

CN

401

4-6 Tuổi

1.800.000/18b

Bổ sung 10hs

9

Múa CLC 9

20-25

18h15-19h30

CN

401

4-6 Tuổi

1.800.000/18b

Bổ sung 10hs

10

Múa CLC 10

20-25

17h30-18h45

T2

401

4-6 tuổi

1.800.000/18b

Bổ sung 10hs

11

Múa CLC 15

20-25

17h-18h15

T3+T6

401

4-6 tuổi

2.700.000/18b

Bổ sung 5hs

12

Múa CLC 16

15-20

18h15-19h30

T3+T6

401

6-8 Tuổi

2.700.000/18b

 Bổ sung 5hs

 

Bộ môn: MÚA HIỆN ĐẠI

1

Múa hđ1

15-20

15h45-17h00

CN

401

8-15 Tuổi

1.260.000/14b

Tuyển mới

1

Múa hđ2

15-20

17h -18h15

CN

401

8-15 Tuổi

1.260.000/14b

Bổ sung 5hs

 

Bộ môn: NHẢY HIỆN ĐẠI

3

Nhảy hđ 1

15-20

17h00-18h15

T5

401

6-8 Tuổi

1.620.000/18b

Bổ sung 10hs

5

Nhảy hđ 2

15-20

8h00-9h15

T7

407

8-10 tuổi

1.620.000/18b

Bổ sung 10hs

6

Nhảy hđ 3

15-20

9h15-10h30

T7

407

8-10 tuổi

1.620.000/18b

Bổ sung 10hs

7

Nhảy hđ 4

15-20

15h45-17h00

CN

407

8-10 tuổi

1.620.000/18b

Bổ sung 10hs

8

Nhảy hđ 5

15-20

17h00-18h15

CN

407

8-10 tuổi

1.620.000/18b

Bổ sung 10hs

9

Zumba1

15-20

8h00-9h15

CN

202

8-10 tuổi

1.620.000/18b

Bổ sung 10hs

10

Zumba2

15-20

9h15-10h30

CN

202

10-12 Tuổi

1.620.000/18b

Bổ sung 10hs

 

Bộ môn: KHIÊU VŨ

1

Khiêu vũ CLC 1

8-10

17h00-18h15

T7

202

6-8 Tuổi

2.070.000/18b

Bổ sung 5hs

2

Khiêu vũ CLC 2

8-10

18h15-19h30

T7

202

6-8 Tuổi

2.070.000/18b

Bổ sung 5hs

V

CÂU LẠC BỘ : THANH NHẠC - CA SỸ NHÍ

 

Bộ môn: THANH NHẠC CÁ NHÂN

1

Thanh nhạc cá nhân 1

2-2

14h30 - 15h15

T7

402

5-15 tuổi

3.600.000đ/18 b

 Tuyển mới

2

Thanh nhạc cá nhân 2

2-2

15h15 - 16h00

T7

402

5-15 tuổi

3.600.000đ/18 b

 Bổ sung

3

Thanh nhạc cá nhân 3

2-2

14h30 -15h15

CN

402

5-15 tuổi

3.600.000đ/18 b

 Tuyển mới

4

Thanh nhạc cá nhân 4

2-2

15h15 -> 16h

CN

402

5-15 tuổi

3.600.000đ/18 b

 Bổ sung

 

Bộ môn: THANH  NHẠC TẬP THỂ

1

Thanh nhạc TT 1

20-25

17h - 18h30

T2+ T6

402

5-10 tuổi

 

 Ghi danh

2

Thanh nhạc TT 2

20-25

18h30 - 20h

T2+ T6

402

10-15 tuổi

 

 Ghi danh

3

Thanh nhạc TT 3

20-25

8h00-9h15

CN

402

5-10 tuổi

 

 Ghi danh

4

Thanh nhạc TT 4

20-25

9h30-11h00

CN

402

10-15 tuổi

 

 Ghi danh

 

Bộ môn: CA SỸ NHÍ

1

Ca sỹ nhí 1 (ca đúp)

17 - 22

17h00 - 18h30

T7

405

5 - 7 tuổi

2.340.000/36b

Bổ sung

18h30 - 20h00

407

2

Ca sỹ nhí 2 (ca đúp)

17 - 22

17h00 - 18h30

T7

407

8 - 12 tuổi

2.340.000/36b

Bổ sung

17 - 22

18h30 - 20h00

405

3

Ca sỹ nhí 3 (ca đúp)

17 - 22

8h00 - 9h30

Chủ nhật

405

5 - 7 tuổi

2.340.000/36b

Bổ sung

17 - 22

9h30 -11h00

407

4

Ca sỹ nhí 4 (ca đúp)

17 - 22

8h00 - 9h30

Chủ nhật

407

8 - 12 tuổi

2.340.000/36b

Bổ sung

17 - 22

9h30 -11h00

405


Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh