CHIÊU SINH KÌ I CÁC CLB KHOA THỂ THAO

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CUNG THIẾU NHI

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2020

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2020

(Đối với thiếu nhi mới tham gia sinh hoạt tại Cung)

Đơn vị: đồng

TT

CÂU LẠC BỘ/
BỘ MÔN

MIN/
MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN
(Yêu cầu cụ thể, chi tiết)

MỨC THU(Kỳ thường/2020)

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

I

CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT

Bộ môn: Taekwondo

1

Tae 16

15-18hs

18h00-19h15

T2+6

Tầng 6

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 

2

Tae 17

15-18hs

19h15-20h30

T2+6

Tầng 6

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 

3

Tae 18

15-18hs

18h00-19h15

T4+7

Tầng 6

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 

4

Tae 19

15-18hs

19h15-20h30

T4+7

Tầng 6

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 

5

Tae 20

15-18hs

8h-9h15

T7+CN

Tầng 6

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 

6

Tae 21

15-18hs

9h45-11h

T7+CN

Tầng 6

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 

7

Tae 22

15-18hs

14h-15h15

T7+CN

Tầng 6

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 

8

Tae 23

15-18hs

15h45-17h

T7+CN

Tầng 6

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 

Bộ môn: Karatedo

9

Kar 3

15-18hs

18h00-19h15

T3+5

Tầng 6

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 

II

CÂU LẠC BỘ CỜ

Bộ môn: Cờ vua

1

CV 1

15-18hs

8h-9h15

CN

B204

6-15 tuổi

 990.000đ

 Tuyển mới

2

CV 2

15-18hs

9h30-10h45

CN

B204

6-15 tuổi

 990.000đ

 Tuyển mới

3

CV NC1

15-18hs

8h-9h15

T7

B204

6-15 tuổi

 990.000đ

 Tuyển bổ sung

4

CV NC2

15-18hs

9h30-10h45

T7

B204

6-15 tuổi

 990.000đ

 Tuyển bổ sung

5

CV NC3

15-18hs

16h15-17h30

T7

B204

6-15 tuổi

 990.000đ

 Tuyển bổ sung

6

CV NC4

15-18hs

16h15-17h30

Cn

B204

6-15 tuổi

 990.000đ

 Tuyển bổ sung

III

CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ

1

BR 1

15-18hs

18h-19h15

T2+6

Sân

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển bổ sung

2

BR 2

15-18hs

18h-19h15

T3+5

Sân

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển bổ sung

3

BR 3

15-18hs

18h-19h15

T4+7

Sân

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển bổ sung

4

BR 4

15-18hs

8h00-9h15

T7+CN

Sân

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển bổ sung

5

BR 5

15-18hs

16h30-17h45

T7+CN

Sân

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển bổ sung

6

BR 6

15-18hs

18h00-19h15

T2+6

Sân

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển mới

7

BR 7

15-18hs

18h00-19h15

T3+5

Sân

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển mới

8

BR 8

15-18hs

18h00-19h15

T4+7

Sân

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển mới

9

BR 9

15-18hs

8h-9h15

T7+CN

Sân

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển mới

10

BR 10

15-18hs

16h30-17h45

T7+CN

Sân

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển mới

IV

CÂU LẠC BỘ AEROBIC

1

AE 1

15-18hs

18h-19h15

T2+6

B105

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển bổ sung

2

AE 2

15-18hs

16h30-17h00

T7+CN

B105

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển bổ sung

3

AE 3

15-18hs

18h00-19h15

T3+5

B105

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển mới

4

AE 4

15-18hs

9h45-11h00

T7+CN

B105

6-15 tuổi

 1.800.000đ

 Tuyển mới

V

CÂU LẠC BỘ BÓNG BÀN

1

BB CLC1

7-10hs

8h-9h15

T7

B205

6-15 tuổi

 1.620.000đ

 Tuyển mới

2

BB CLC2

7-10hs

8h-9h15

CN

B205

6-15 tuổi

 1.620.000đ

 Tuyển mới

3

BB CLC5

7-10hs

9h45-11h00

T7

B205

6-15 tuổi

 1.620.000đ

 Tuyển bổ sung

4

BB CLC6

7-10hs

9h45-11h00

CN

B205

6-15 tuổi

 1.620.000đ

 Tuyển bổ sung


Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh