CHIÊU SINH KÌ I/2021 CÁC CLB KHOA GIÁO DỤC KỸ NĂNG VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TT BỘ MÔN MIN/
MAX
LỊCH SINH HOẠT PHÒNG  ĐIỀU KIỆN
TUYỂN
MỨC THU GHI CHÚ
GIỜ NGÀY
I. CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC KỸ NĂNG
Bộ môn Giao tiếp mẫu giáo
1 GTMG  12--16 9h45-11h15 CN C301 2014 - 2015 1,170,000/ 18b
 
Bộ môn Can thiệp trẻ đặc biệt
1 Can thiệp trẻ đặc biệt       C301 Từ 2 đến 15 tuổi 180.000/1 giờ can thiệp   
Bộ môn Làm quen chữ cái 
1 LQCC - A 8--10 9h45-11h15 T7 +CN C304 Năm sinh 2015 2.160.000/ 36b
(60.000đ/1b)
 
2 LQCC - B 8--10 15h45-17h15 T7+CN C302  
Bộ môn Bé tự tin vào lớp 1
1 BL1 - A 8--10 9h45-11h15 T7+CN C302 Năm sinh 2015 2.160.000/ 36b
(60.000đ/1b)
 
2 BL1 - B 8--10 17h30-19h00 T7+CN C302 Năm sinh 2015  
Bộ môn Viết đọc (lớp cũ)
1 VĐ1 8--10 15h45-17h15 T7 + CN C304 Năm sinh 2014  
2.160.000/ 36b
(60.000đ/1b)
 
2 VĐ2 8--10 17h30-19h00 T3 + T5 C302  
Bộ môn Nấu ăn cơ bản (lớp cũ)
1 NACB - 4 14--18 17h30-19h00 T3+5 A111 Từ 9 --> 15 tuổi  1.260.000/ 36b
(35.000đ/1b chưa tính nguyên vật liệu)
 
Bộ môn Yoga
1 Kids cơ bản 1   9h45-10h45 T7 + CN B202 Từ 4 --> 15 tuổi 3.420.000/ 36b  
2 Kids cơ bản 2   17h30-18h30  
3 Yoga Bầu 1   17h30-18h30 T2+4+6 Thai từ 22tuần trở lên 4.050.000/ 54b  
II. CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Các bộ môn giáo dục Tiểu học
1 Toán-Tiếng Việt 2 8--12 14h00->17h15 Thứ 7 C306 Lớp 1 lên 2 2,340,000/ 36b
(65.000đ/1b)
 
2 Toán-Tiếng Việt 3 8--12 8h00->11h15 Thứ 7 C305 Lớp 2 lên 3  
3 Văn nâng cao 4 8--12 14h00-15h30 T7 + CN C305 Lớp 3 lên 4    2,700,000/ 36b
(75.000đ/1b)
 
4 Toán nâng cao 4 8--12 15h45-17h15 T7 + CN C305 Lớp 3 lên 4  
5 Văn nâng cao 5 8--12 14h00-15h30 T7 + CN A204 Lớp 4 lên 5  
6 Toán nâng cao 5 8--12 15h45-17h15 T7 + CN A204 Lớp 4 lên 5  
7 Kèm học sinh các môn GD tiểu học 2--4 Liên hệ Cô Yến: 0986692873 170,000/ 1h  
Các bộ môn giáo dục Trung học cơ sở
1 Văn nâng cao 6 8--12 8h00- 11h15 CN C304 Lớp 5 lên 6    2.700.000/36b
(75.000đ/1b)
 
2 Toán nâng cao 6 8--12 17h30-19h00 T2+T3 C304 Lớp 5 lên 6
3 Văn nâng cao 7 8--12 14h00->17h15 CN C303 Lớp 6 lên 7  
4 Toán nâng cao 7 8--12 8h00->11h15 CN C303 Lớp 6 lên 7
5 Văn nâng cao 8 8--12 17h30->20h45 Thứ 7 C304 Lớp 7 lên 8
6 Toán nâng cao 8 8--12 15h45 ->19h00 CN C301 Lớp 7 lên 8
7 Văn nâng cao 9 8--12 15h45->19h00 T7 C401 Lớp 8 lên 9
8 Toán nâng cao 9 8--12 14h00->17h15 CN C401 Lớp 8 lên 9
9 VănNC  10 8--12 14h00->17h15 CN C306 Lớp 9 lên 10
10 ToánNC  10 8--12 8h00->11h15 CN A204 Lớp 9 lên 10
11 Hóa 8 8--12 9h45-11h15 CN C306 Lóp 7 lên 8 1.170.000/ 18b
(65.000đ/1b)
 
12 Lý 8 8--12 8h00-9h30 CN C306 Lớp 7 lên 8  
13 Hóa 9 8--15 8h00-9h30 CN C401 Lớp 8 lên 9  
14 Lý 9 8--15 9h45-11h15 CN C401 Lớp 8 lên 9
15 Kèm học sinh các môn GD Trung học cơ sở   Liên hệ Cô Yến: 0986692873 170,000/ 1h  
I. CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Các bộ môn thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin
1 Tin IC3
(Chương trình tin học Tiểu học theo chuẩn IC3 - Spark)
(bao gồm các ứng dụng Microsoft Words, PowerPoint, Excel; Corel Draw, Photoshop)          
6--9 8h00-9h30 T7 C204 Lớp 1--> 12 1.800.000
/18 buổi
(100.000đ/1b)
 
9h45-11h15 T7 C204
14h-15h30 T7 C203
15h45-17h15 T7 C203
8h00-9h30 Chủ nhật C203
9h45-11h15 Chủ nhật C203
14h-15h30 Chủ nhật C204
15h45-17h15 Chủ nhật C203
2 Thuật toán
(Lớp tạo nguồn, đào tạo chuyên sâu về nền tảng lập trình cơ sở dữ liệu)
6--9 8h00-9h30 Chủ nhật C204 Lớp 6 --> 12
2.250.000
/18 buổi
(125.000đ/1b)
Lớp Thầy Tùng tuyển bổ sung
(trao đổi với Khoa)
6--9 9h45-11h15
18h00-19h30 Thứ 4
3 Thiết kế Video Clip
  14h00-15h30 Chủ nhật C204 Lớp 3 -->12 1.800.000đ
/18 buổi
(100.000đ/1b)
 
4 Lập trình C++   15h45-17h15 Chủ nhật C204 Lớp 6 -->12 1.800.000đ
/18 buổi
(100.000đ/1b)
 
5 Lập trình Scartch
(Sử dụng câu lệnh kéo thả, thiết lập các câu chuyện và trò chơi lập trình, phù hợp với lứa tuổi trẻ nhỏ rèn luyện tư duy lập trình sớm.)
6--9 18h00-19h30 T6 C204 Lớp 1--> 10
1.800.000
/18 buổi
(100.000/1b)
 
17h30-19h00 Thứ 7
17h30-19h00 Chủ nhật
6 Lập trình Arduino
(Lập trình điều khiển tự động hóa các mô hình thông minh như: Đèn giao thông;  Nhà thông minh; Trường học; Ô tô …. với các hệ thống điều khiển qua điện thoại, qua web hoặc cảm ứng)
6--9 17h30-19h00 Thứ 7 C203 Lớp 4 --> 12
2.700.000đ
/18 buổi
(150.000đ/1b)
Chưa bao gồm phí học phẩm 270.000/18b
(15.00đ/1b)
Các bộ môn thuộc lĩnh vực khoa học sáng tạo
1 Trải nghiệm  STEM
(ghi danh đủ học sinh thì mở)
6--9 18h00-19h30 Thứ 6 C301 Lớp 1 --> 5 1.600.000đ
/08 buổi
(200.000đ/1b)
Chưa bao gồm phí học phẩm 200.000/8b
(25.000/1b)
2 Sáng tạo Robot-Huna
(Sáng tạo các con vật, đồ vật bằng các mảnh ghép sắc màu từ bộ robot huna, hình thành cho trẻ kỹ năng làm việc nhóm, tính sáng tạo, tư duy, tỉ mỉ,trong công việc sau này).  
6--9 8h00-9h30 Thứ 7 C203 Từ 4 -->8 tuổi
1.710.000
/18 buổi
(95.000/1b)
Chưa bao gồm phí học phẩm 270.000/18b
(15.000/1b)
9h45-11h15 Thứ 7
14h-15h30 Thứ 7
15h45-17h15 Thứ 7
8h00-9h30 Chủ nhật
9h45-11h15 Chủ nhật
15h45-17h15 Chủ nhật
3 Điện - điện tử
(Tìm hiểu nguyên lý mạch điện,động cơ,... tạo ra các mô hình tự hành đơn giản như: Tàu thủy, ô tô, ngọn hải đăng,...)
6--9 17h30-19h00 Thứ 7 C203 Lớp 4 -->10
1.710.000
/18 buổi
(95.000/1b)
Chưa bao gồm phí học phẩm 450.000/
18b
(25.00đ/1b)
4 Trẻ em sáng tạo
(Bằng các giấy bìa, lon bia, chai nước….giúp các em sáng tạo chúng thành những vật dụng ý nghĩa
6--9 17h30-19h00 Chủ nhật C203 Lớp 1 --> 5
1.080.000
/18 buổi
(60.000/1b)
Chưa bao gồm phí học phẩm 360.000/18b (20.000/1b)
15h45-17h15 Thứ 7
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh