CHIÊU SINH KÌ I/2020 CÁC CLB KHOA NGOẠI NGỮ

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CUNG THIẾU NHI

 

 

 

 

***

 

 

 

 

KHOA NGOẠI NGỮ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2019

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

CÂU LẠC BỘ
/ BỘ MÔN

MIN-MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU
(Kỳ thường/2020)

GIỜ

NGÀY

I. CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

 

1. PHÂN MÔN: TIẾNG ANH TRẺ EM SMART ENGLISH (SE): 25% GVNN                                                                                                    Tuyển bổ sung vào các lớp đã học tại Khoa Ngoại ngữ Tầng 5                                      

 

1

Kind 2 (15/2 học)

12-18

17h45+8h00

T4+7

511

5-6 tuổi

1.965.000đ/24buổi (Đã bao gồm 45.000đ phí hỗ trợ hoạt động)

2

Kind 5 (15/2 học)

08h00-11h15

T7(Ca đúp)

509

5-6 tuổi

3

Pri 5 (15/2 học)

08h00-11h15

T7(Ca đúp)

510

7-8 tuổi

4

Pri 6 (16/2 học)

19h20+09h45

T6+CN

509

9-10 tuổi

2. PHÂN MÔN: TIẾNG ANH PHỔ THÔNG - NÂNG CAO

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG NÂNG CAO

 

 

 

1

PTNC-3C (5/3 học)

12-20

17h45+17h30

T5+CN

507+511

Sinh năm 2011

 1.005.000đ/24buổi (Đã bao gồm 45.000đ phí tổ chức hoạt động)

2

PTNC-4C (Tuyển BS)

08h-09h30

T7+CN

506

Sinh năm 2010

 1.485.000đ/36buổi (Đã bao gồm 45.000đ phí tổ chức hoạt động)

3

PTNC-5C1(Tuyển BS)

09h45-11h15

T7+CN

506

Sinh năm 2009

4

PTNC-6C4(Tuyển BS)

17h30-19h00

T7+CN

506

Sinh năm 2008

5

PTNC-7B4(Tuyển BS)

17h45-19h15

T3+5

506

Sinh năm 2007

6

PTNC-8A4(Tuyển BS)

17h45-19h15

T2+6

506

Sinh năm 2006

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG - CHẤT  LƯỢNG CAO : 25% GVNN

 

 

1

CLC-4D (2/3 học)

12-18

17h45-19h15

T2+6

503

Sinh năm 2010

 1.845.000đ/24buổi (Đã bao gồm 45.000đ phí tổ chức hoạt động)

2

CLC-5D (4/3 học)

17h45+09h45

T4+7

510

Sinh năm 2009

3

CLC-3D (Tuyển BS)

08h00-11h15

T7(Ca đúp)

507

Sinh năm 2011

 2.745.000đ/36buổi (Đã bao gồm 45.000đ phí tổ chức hoạt động)

4

CLC-6D (Tuyển BS)

17h45+08h00

T3+CN

507

Sinh năm 2008

3. PHÂN MÔN: TIẾNG ANH ĐA PHƯƠNG TIỆN

TIẾNG ANH ĐA PHƯƠNG TIỆN: 12,5% GVNN (Tuyển bổ sung các lớp đã học tại khoa NN- Tầng 5)

1

KI-3 (12/1 học)

12-16

15h00-17h15

CN

502

Sinh năm 2015

2.085,000đ /34buổi (17b ca đúp)  (Đã bao gồm  45.000đ phí tổ chức hoạt động)

2

RS1 (Tăng cường kỹ năng đọc-viết)  11/1 học

15h00-17h15

T7

503

Sinh năm 2011-2012

3

GR1 (Tăng cường ngữ pháp) 12/1 học

08h30-10h45

CN

503

Sinh năm 2011-2012

TIẾNG ANH ĐA PHƯƠNG TIỆN: 25% GVNN (Tuyển bổ sung các lớp đã học tại khoa NN- Tầng 5)

1

KF 3 (11/1 học)

12-16

17h30-18h45

T7+CN

504

Sinh năm 2013-2014

2,935,000đ /34b 17b(ca đúp)
(Đã bao gồm 45,000đ phí tổ chức hoạt động)

2

KF 2 (Tuyển BS) 3/1 học

17h45-19h00

T2+6

502

Sinh năm 2014

3.105,000đ /36b 18b(ca đúp)
(Đã bao gồm 45,000đ phí tổ chức hoạt động)

3

DF 1C (Tuyển BS) 4/1 học

15h00-17h15

T7(Ca đúp)

502

Sinh năm 2012

4

DF 2B (Tuyển BS) 5/1 học

15h00-17h15

CN(Ca đúp)

504

Sinh năm 2012

5

SP1(Tăng cường kỹ năng nghe-nói)    4/1 học

08h30-10h45

T7(Ca đúp)

502

Sinh năm 2010-2011

3.285.000đ /36b 18b(ca đúp)
(Đã bao gồm 45,000đ phí tổ chức hoạt động)

II.CÂU LẠC BỘ TIẾNG NHẬT

 

 

 

 

BỘ MÔN TIẾNG NHẬT ( Tuyển bổ sung )

1.350.000đ/18b (Đã bao gồm  270.000đ phí tổ chức hoạt động)

1

Nhật A

10-16

08h-09h30

CN

506

Từ 9-15 tuổi

2

Nhật B         

09h45-11h15

CN

509

3

Nhật C

14h00-15h30

CN

509


Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh