CHIÊU SINH KÌ I/2021 CÁC CLB KHOA NGOẠI NGỮ

STT CÂU LẠC BỘ/ BỘ MÔN MIN-MAX LỊCH SINH HOẠT PHÒNG ĐIỀU KIỆN TUYỂN MỨC THU (Kỳ /2021)
GIỜ NGÀY
I. CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH   
1. PHÂN MÔN: TIẾNG ANH TRẺ EM SMART ENGLISH (SE): 25% GVNN                                                                                                    Tuyển bổ sung vào các lớp đã học tại Khoa Ngoại ngữ Tầng 5                                        
1 Kind 1(24/1 học) 12-18 8h00-11h15 CN 508 5 tuổi 2.400.000đ/30buổi +45.000đ phí hỗ trợ tổ chức hoạt động(80.000đ/ buổi)
2 Pri1(23/1 học) 8h00-11h15 T7 511 8 tuổi
3 Pri2 (19/1 học) 17h45+16h15 T3+CN 511 8 tuổi
4 LG2B 17h45+14h30 T6+CN 507 9-11 tuổi 2.880.000đ/36buổi +45.000đ phí hỗ trợ tổ chức hoạt động(80.000đ/ buổi)
5 NK2A 17h45+18h00 T2+T7 510 10-11 tuổi
6 NK2C 17h45+9h45 T5+CN 510 9-11 tuổi
7 NK4B 17h45+16h15 T4+CN 510 10-12 tuổi
8 NK4F 17h45+16h15 T6+CN 507 10-12 tuổi
9 NK8F 19h20+8h00 T6+CN 511 13-15 tuổi
10 Pri3 17h45+16h15 T5+T7 507 9-10 tuổi
11 Kind 3   17h45+18h00 T4+T7 507 7-8 tuổi
TIẾNG ANH PHỔ THÔNG NÂNG CAO (Tuyển bổ sung)  
1 PTNC-5C1   8h00-9h30  T7+CN          510 Sinh năm 2010  1.440.000đ/36buổi +45.000đ phí hỗ trợ tổ chức hoạt động(40.000đ/ buổi) 
2 PTNC-6C2 9h45+17h45  T5+CN          510 Sinh năm 2009
3 PTNC-7C4 18h00-19h30  T7+CN          506 Sinh năm 2008
4 PTNC-8B4 17h45-19h15 T3+T5 506 Sinh năm 2007
5 PTNC-9A4 17h45-19h15 T2+T6 506 Sinh năm 2006
3. PHÂN MÔN: TIẾNG ANH ĐA PHƯƠNG TIỆN
TIẾNG ANH ĐA PHƯƠNG TIỆN:  (Tuyển bổ sung)
  DI-1B(23/1 học) 12,5% gvnn 15h30-17h45 CN 506 Sinh năm 2015 1.800.000đ/30 buổi+ 45.000đ phí hỗ trợ tổ chức hoạt động (60.000đ/1buổi)
1 KI-1 17h45+8h15 T3+T7 507 Sinh năm 2014 2.160.000đ /36buổi + 45.000đ phí hỗ trợ tổ chức hoạt động(60.000đ/1 buổi)
2 KI-2 15h30-17h45 T7 502 Sinh năm 2015
3 DI-2A 15h30-17h45 T7 506 Sinh năm 2011
4 DI-1A 17h45-19h00 T2+T6 503 Sinh năm 2013
5 KF-3(23/1 học) 25% gvnn 16h15-18h30 T7 503 Sinh năm 2016-2017 1.550.000đ/30 buổi+ 45.000đ phí hỗ trợ tổ chức hoạt động (85.000đ/1buổi)
6 KF-1 8h30-11h00 T7 502 Sinh năm 2015 3.060.000đ /36buổi + 45.000đ phí hỗ trợ tổ chức hoạt động (85.000đ/1 buổi)
7 KF-2 17h45-19h00 T2+T6 502 Sinh năm 2014
8 DF-1B 8h30-10h45 CN 506 Sinh năm 2013
9 DF-1A 15h30-17h45 CN 506 Sinh năm 2013
10 DF-2A 15h30-17h45 CN 503 Sinh năm 2012
II.CÂU LẠC BỘ TIẾNG NHẬT  
BỘ MÔN TIẾNG NHẬT ( Tuyển bổ sung ) 1.080.000đ/18 buổi +270.000 phí hỗ trợ hoạt động (60.000đ/1buổi)
1 Nhật A  10-16 8h00-9h30 CN 507 Từ 9-15 tuổi
2 Nhật B           9h45-11h15 CN 507
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh