THÔNG BÁO Về việc chiêu sinh các Câu Lạc bộ kỳ I/2021

Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo việc tổ chức chiêu sinh các Câu Lạc bộ kỳ I/2021 dành cho thiếu nhi Thủ đô, cụ thể như sau:  

1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 15/12/2020
- Buổi sáng:         Từ 8h00 đến 11h00
- Buổi chiều, tối:     Từ 14h00 đến 20h00

2. Thời gian khai giảng: Ngày 03/01/2021
- Thời gian sinh hoạt:
+ 18 buổi đối với các Câu Lạc bộ 01 buổi/tuần.
+ 36 buổi đối với các Câu Lạc bộ 02 buổi/tuần.        

3. Thủ tục đăng ký

3.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt
Đề nghị nhận “Thông báo thu phí” tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ chậm nhất trước ngày 10/01/2021.

3.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt
- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhi.org.vn ; fanpage facebook.com/thieunhihanoi.
- Đăng ký và nhận Phiếu đăng ký sinh hoạt các Câu Lạc bộ từ ngày 15/12/2020  tại khu vực tuyển sinh. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu Lạc bộ theo nguyên tắc sau:
Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB
(Được tính theo buổi tại thời điểm phụ huynh đăng ký).
- Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.    
- Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

* LƯU Ý

- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu Lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu Lạc bộ và các quy định về bảo lưu, rút phí.

- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác. Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).

- Miễn phí sinh hoạt Câu Lạc bộ (không quá 4môn/kỳ) áp dụng các trường hợp:
+ Con liệt sỹ (có xác nhận của chính quyền, giấy khai sinh của thiếu nhi)    
+ Con Thường trực Thành đoàn.
+ Con cán bộ cơ quan.
+ Thiếu nhi tham gia Đội Nghi lễ măng (có danh sách được BGĐ duyệt)

- Mức giảm 50% phí sinh hoạt Câu Lạc bộ (không quá 2 môn/kỳ) áp dụng với các trường hợp:
+ Con thương binh, con người có công với cách mạng
+ Thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
+  Con gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn mới
+  Đoàn nghệ thuật Măng non và các đội tuyển của Cung Thiếu nhi (được BGĐ duyệt).
(có xác nhận của chính quyền địa phương, giấy khai sinh của thiếu nhi)

- Mức giảm 30% phí sinh hoạt Câu Lạc bộ (không quá 2 môn/kỳ) bộ áp dụng với các trường hợp:
+ Con lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp Thành đoàn; Con cán bộ Thành đoàn
+ Con Cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung Thiếu nhi Hà Nội
(có xác nhận của đơn vị, giấy khai sinh của thiếu nhi)

- Mức giảm  20% phí sinh hoạt Câu Lạc bộ áp dụng đối với các trường hợp:
+ Thiếu nhi là con cán bộ đang công tác tại Thành ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các Sở, Ngành Thành phố Hà Nội.
+ Con các đối tác hỗ trợ, tài trợ có hiệu quả trong các hoạt động Cung Thiếu nhi.
(có xác nhận của cơ quan, giấy khai sinh của thiếu nhi)

- Mức giảm 10% phí sinh hoạt Câu Lạc bộ áp dụng đối với các trường hợp:
+ Một số ca học được Ban Giám đốc phê duyệt.
- Trường hợp đặc biệt do Giám đốc cơ quan quyết định (Ghi rõ lí do miễn, giảm để báo cáo tại hội nghị giao ban cơ quan cuối kỳ).
- Chỉ được nhận một trong số các trường hợp miễn, giảm trên

Để biết thêm thông tin chi tiết:
Vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc qua số điện thoại:
024. 39393014 và 024.39387277
    

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh