Khoa Kỹ thuật Công nghệ chiêu sinh kì hè 2017

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

***

CHIÊU SINH KỲ II.2017

TT

TÊN PHÂN ĐỘI

LỊCH HỌC

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

GIỜ HỌC

NGÀY

I.

CLB Công nghệ Thông tin

 

 

 

 

 

 

1

Tin Văn phòng
( Microsoft Words, PowerPoint, Excel)

7h45-9h15

Thứ 2 đến CN

A112

Từ 6 - 15 tuổi
(sinh 2002 - 2011)

600.000đ
/12 b

 

2

9h30-11h00

3

16h15-17h45

4

18h-19h30

1


Tin Đồ hoạ
(Corel Draw, Photoshop)

7h45-9h15

Thứ 2 đến CN

A112

Từ 6 - 15 tuổi
(sinh 2002 - 2011)

750.000đ/
12b

 

2

9h30-11h00

3

16h15-17h45

4

18h-19h30

5

Thuật toán nâng cao - lớp cũ

7h45-9h15

CN

A112

Từ 11 - 15 tuổi
(sinh 2002-2006)

1.500.000đ
/12 buổi

Lớp cũ Thầy Tùng
(trao đổi với Khoa)

6

Thuật toán cơ bản - Lớp cũ

9h30-11h00

7

Lập trình C++, thuật toán CB
(Lớp mới)

18h-19h30

Thứ 5

Lớp mới Thầy Tùng
(trao đổi với khoa)

8

Lập trình Pascal Cơ bản

18h-19h30

Thứ 6

1.200.000đ
/12 buổi

 

9

Lập trình php
(Trên thiết bị di động)

16h15-17h45

CN

18h-19h30

10

Thiết kế Website

16h15-17h45

Thứ 7

A112

Từ 11 - 15 tuổi
(sinh 2002-2006)

1.200.000đ
/12 buổi

 

11

Xây dựng game hoạt hình bằng đồ hoạ

18h-19h30

Thứ 4

12

Dựng Videoclip,
kỹ xảo điện ảnh

18h-19h30

Thứ 3

9h30-11h00

Thứ 2, 6

13

Lập trình Scartch

7h45-9h15

Thứ 4

9h30-11h00

18h-19h30

Thứ 7

TT

TÊN PHÂN ĐỘI

LỊCH HỌC

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

GIỜ HỌC

NGÀY

II.

CLB Khoa học sáng tạo

 

 

 

 

 

 

1

MH Máy bay cơ bản (lớp mới)

7h45-9h15
9h30-11h00

Thứ 5

A112

Từ 10 - 15 tuổi
(sinh 2002-2007)

1.110.000đ
/12 buổi

Chưa bao gồm phí học phẩm 90.000đ/12 buổi

Thứ 7

2

MH Máy bay nâng cao (lớp cũ)

7h45-9h15
9h30-11h00

Chủ nhật

3

Sáng tạo Robot-Huna1

9h30-11h00
16h15-17h45
18h00-19h30

Thứ 3
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

Từ 4 - 6 tuổi
(sinh 2011-2013)

1.110.000đ
/12 buổi

Chưa bao gồm phí học phẩm 90.000đ/12 buổi

4

Sáng tạo Robot-Huna2

7h45-9h15
14h30-16h00

Thứ 3
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật

Từ 7-8 tuổi
(sinh 2009 - 2010)

1.110.000đ
/12 buổi

Chưa bao gồm phí học phẩm 90.000đ/12 buổi

5

Thí nghiệm vật lý

7h45-9h15

Thứ 7

Từ 11 - 14 tuổi
( sinh 2003-2006)

1.110.000đ
/12 buổi

Chưa bao gồm phí học phẩm 90.000đ/12 buổi

9h30-11h00

6

Điện - điện tử
(Chế tạo Robot đơn giản)

18h-19h30

Thứ 5

A112

Từ 10 - 15 tuổi
(sinh 2000-2006)

1.110.000đ
/12 buổi

Chưa bao gồm phí học phẩm 90.000đ/12 buổi

16h15-17h45

Thứ 7

18h-19h30

7

Trẻ em sáng tạo

7h45-9h15

Thứ 7

Từ 5 - 8 tuổi
(sinh 2009 - 2012)

690.000đ
/12 buổi

Chưa bao gồm phí học phẩm 60.000đ/12 buổi

9h30-11h00

Thứ 5

14h30-16h00

CN

7h45-9h15

Thứ 5

Từ 9 - 12 tuổi
(sinh 2005 - 2008)

9h30-11h00

Thứ 7

16h15-17h45

Chủ nhật

8

CLB Robotic

7h45-9h15

Thứ 4
Thứ 5

Từ 7-13 tuổi
(sinh 2004-2010)

2.160.000đ/12 buổi

Lớp theo HĐLK

9h30-11h00

Điện thoại liên hệ: 0916925575 - 0439345701

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh