Khoa Giáo dục Tổng hợp chiêu sinh kì hè 2017

               CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

         KHOA GIÁO DỤC TỔNG HỢP

***

CHIÊU SINH KỲ II.2017

TT

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ HỌC

NGÀY

I

CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG SỐNG (Min 14 - Max 20)

 

Giao tiếp mẫu giáo

1

GTMG - 1

16h15 - 17h45

Thứ 4

A101

Năm sinh  2011-2012

960.000đ/12 buổi (Bao gồm: 210,000 tiền tham quan)

2

GTMG - 2

18h00 - 19h30

3

GTMG - 3

16h15 - 17h45

Thứ 5

4

GTMG - 4

18h00 - 19h30

5

GTMG - 5

16h15 - 17h45

Thứ  6

6

GTMG - 6

18h00 - 19h30

7

GTMG - 7

07h45 - 09h15

Thứ 7

8

GTMG - 8

09h30 - 11h00

9

GTMG - 9

14h30 – 16h00

10

GTMG - 10

16h15 - 17h45

11

GTMG - 11

07h45 - 09h15

Chủ nhật

12

GTMG - 12

09h30 - 11h00

13

GTMG - 13

16h15 - 17h45

 

Kỹ năng sống Tiểu học A

1

KNS - TH A1

16h15 - 17h45

Thứ  3

A101

Năm sinh         2009 - 2010

960.000 đ/12 buổi (Bao gồm: 210,000 tiền tham quan)

2

KNS - TH A2

18h00 - 19h30

Thứ 4

B202

3

KNS - TH A3

09h30 - 11h00

Thứ 7

4

KNS - TH A4

16h15 - 17h45

5

KNS - TH A5

07h45 - 09h15

Chủ nhật

6

KNS - TH A6

16h15 - 17h45

 

Kỹ năng sống Tiểu học B

1

KNS - TH B1

18h00 - 19h30

Thứ  3

B202

Năm sinh         2007 - 2008

960.000 đ/12 buổi (Bao gồm: 210,000 tiền tham quan)

2

KNS - TH B2

16h15 - 17h45

Thứ 4

3

KNS - TH B3

16h15 - 17h45

Thứ 5

4

KNS - TH B4

18h00 - 19h30

Thứ  6

5

KNS - TH B5

07h45 - 09h15

Thứ 7

6

KNS - TH B6

18h00 - 19h30

7

KNS - TH B7

09h30 - 11h00

Chủ nhật

 

Kỹ năng sống THCS A

1

KNS - THCS A

16h15 - 17h45

Thứ  3

B202

Năm sinh         2005 - 2006

960.000đ/12b (Bao gồm: 210,000 tiền tham quan)

 

Kỹ năng sống THCS B

1

KNS - THCS B1

18h00 – 19h30

Thứ  3

B202

Năm sinh         2003 - 2004

960.000đ/12b (Bao gồm: 210,000 tiền tham quan)

2

KNS - THCS B2

18h00 – 19h30

Chủ nhật

 

Tâm lý Tuổi dậy thì

1

TDT-1

18h00 – 19h30

Thứ 5

B202

Năm sinh         2003 -> 2006

960.000 đ/12b (Bao gồm: 210,000 tiền tham quan)

TT

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ HỌC

NGÀY

 

CLB Từng bước nhỏ (Can thiệp trẻ đặc biệt)

1

Can thiệp trẻ đặc biệt

 

 

A103

Từ 2 đến 15 tuổi

180.000đ/1h can thiệp (đăng ký trực tiếp đ/c Huynh: 0972176719)

 

Tham vấn tâm lý

1

Tham vấn tâm lý

 

 

 

Từ 6 đến 15 tuổi

Miễn phí (đăng ký trực tiếp đ/c Huynh:0972176719)

II

CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC

 

Bé lớp 1 (Min 12 - Max 16)

 

Làm quen chữ cái

1

LQCC - A

09h30 - 11h00

T4

A204

Năm sinh 2012

600.000 đ/12 buổi

2

LQCC - B

16h15 - 17h45

CN

A204

3

LQCC - C

16h15 - 17h45

T4

A206a

 

Bé tự tin vào lớp 1 (mới)

1

BL1 - A

16h15 - 17h45

Thứ 2,4,6

A204

Năm sinh 2011

1.800.000 đ/36 buổi

2

BL1 - B

18h00 - 19h30

Thứ 2,4,6

3

BL1 - C

16h15 - 17h45

Thứ 3,5,7

4

BL1 - D

18h00 - 19h30

Thứ 3,5,7

5

BL1 - E

07h45 - 11h00

T3 + T5

1.200.000 đ/24 buổi

6

BL1 - G

09h30 - 11h00

T2 + T6

A206a

 

Viết đọc (mới) (Min 12 - Max 16)

1

VĐ - 1

07h45 - 09h15

T2 + T6

A206a

Năm sinh 2011

1.200.000 đ/24 buổi

2

VĐ - 2

16h15 - 17h45

T2 + T6

A206a

3

VĐ - 3

09h30 - 11h00

T7 + CN

A207

4

VĐ - 4

18h00 - 19h30

T2 + T6

A206a

 

Viết đọc cũ

1

VĐ1 cũ (Nga,Vân)

07h45 - 09h15

T7 + CN

A204

Năm sinh 2011

1.200.000 đ/24 buổi

2

VĐ2 cũ (Giang)

09h30 - 11h00

T7 + CN

A204

3

VĐ3 cũ (Q.Châu)

07h45 - 09h15

T7 + CN

A206a

 

Luyện chữ lớp 1,2,3,4  (Min 12 - Max 16)

1

LC - 1A

07h45 - 09h15

T3 + T5

A206a

Năm sinh 2011

1.200.000 đ/24 buổi

2

LC - 1B

09h30 - 11h00

T2 + T6

A204

3

LC - 2A

09h30 - 11h00

T3 + T5

A206a

Năm sinh 2010

1.200.000 đ/24 buổi

4

LC - 2B

07h45 - 09h15

T2 + T6

A204

5

LC - 3,4 A

14h30 - 16h00

T3 + T5

A204

Năm sinh 2008, 2009

1.200.000 đ/24 buổi

6

LC - 3,4 B

18h00 - 19h30

T3 + T5

A206a

 

Văn học (CB: Min 8 - Max 15; NC: Min 8 - Max 12)

1

Văn 2B

16h15 - 17h45

T3 + T5

A206a

Lớp 1 lên lớp 2

1,500,000 đ/24 buổi

2

Văn 3B

14h30 - 16h00

T3 + T5

A206a

Lớp 2 lên lớp 3

3

Văn 4B

14h30 - 16h00

T3 + T5

A206b

Lớp 3 lên lớp 4

4

Văn 5B

16h15 - 17h45

T3 + T5

A206b

Lớp 4 lên lớp 5

5

Văn nâng cao 6A

09h30 - 11h00

T7 + CN

A206a

Lớp 5 lên lớp 6

1,800,000 đ/24 buổi

6

Văn nâng cao7A

07h45 - 09h15

T7 + CN

P.TT B

Lớp 6 lên lớp 7

7

Văn nâng cao 8A

16h15 - 17h45

T7 + CN

A206a

Lớp 7 lên lớp 8

8

Văn nâng cao 9

18h00 - 19h30

T7 + CN

A206b

Lớp 8 lên lớp 9

TT

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ HỌC

NGÀY

 

Lớp cũ (bổ sung)

 

 

 

 

 

9

Văn nâng cao 3A

16h15 - 17h45

T7 + CN

P.TT

Lớp 2 lên lớp 3

1,800,000 đ/24 buổi

10

Văn nâng cao 4A

14h30 - 16h00

T7 + CN

A206a

Lớp 3 lên lớp 4

11

Văn nâng cao 5A

9h30 - 11h00

T7 + CN

A202

Lớp 4 lên lớp 5

*

Thư viện

Sáng: 8h-11h    Chiều:14h30-17h

T2 -> T6

A202

Lớp 2 đến lớp 9

120,000 đ/3 tháng

III

CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC TỰ NHIÊN (CB: Min 8 - Max 15; NC: Min 8 - Max 12)

 

Lớp mới

 

 

 

 

 

1

Toán 2B

14h30 - 16h00

T3 + T5

A207a

Lớp 1 lên lớp 2

1,500,000đ/24 buổi

2

Toán 3B

16h15 - 17h45

T3 + T5

A207a

Lớp 2 lên lớp 3

3

Toán 4B

16h15 - 17h45

T3 + T5

A207b

Lớp 3 lên lớp 4

4

Toán 5B

14h30 - 16h00

T3 + T5

A207b

Lớp 4 lên lớp 5

5

Toán 6B

9h30 - 11h00

T7 + CN

P.TT B

Lớp 5 lên lớp 6

6

Toán 7B

16h15- 17h45

T3 + T5

P.TT A

Lớp 6 lên lớp 7

7

Toán 8B

18h00 - 19h30

T3 + T5

A207a

Lớp 7 lên lớp 8

 

Lớp cũ (bổ sung)

 

 

 

 

 

8

Toán nâng cao 3A

14h30 - 16h00

T7 + CN

A207a

Lớp 2 lên lớp 3

1,800,000đ/24 buổi

9

Toán nâng cao 4A

16h15 - 17h45

T7 + CN

A207a

Lớp 3 lên lớp 4

10

Toán nâng cao 5A

14h30 - 16h00

T7 + CN

A 206b

Lớp 4 lên lớp 5

11

Toán nâng cao 6A

7h45 - 9h15

T7 + CN

A207a

Lớp 5 lên lớp 6

12

Toán nâng cao 7A

9h30 - 11h00

T7 + CN

A207a

Lớp 6 lên lớp 7

13

Toán nâng cao 8A

16h15 - 17h45

T7 + CN

A207b

Lớp 7 lên lớp 8

14

Toán nâng cao 9A

18h00 - 19h30

T7 + CN

A207b

Lớp 8 lên lớp 9

15

Toán 10

18h00 - 19h30

T2 + T6

A207a

Lớp 9 lên lớp 10

1,950,000 đ/24 buổi

16

Toán 11

18h00 - 19h45

T3 + T5

A 202

Lớp 10 lên lớp 11

17

Toán 12

18h00 - 19h45

T7 + CN

A 202

Lớp 11 lên lớp 12

 

 

Lý, Hóa

 

 

 

 

 

1

Hóa 8

7h45 - 9h15

CN

A207b

Lớp 7 lên lớp 8

750,000 đ/12 buổi

2

Hóa 9A

9h30 -11h00

CN

A202

Lớp 8 lên lớp 9

3

Lý 8

9h30- 11h00

CN

A206b

Lớp 7 lên lớp 8

4

Lý 9A

7h45- 9h15

CN

A202

Lớp 8 lên lớp 9

*

Kèm học sinh

Liên hệ trực tiếp với cô Yến, số ĐT 0986692873

5.100.000 đ/24 buổi

TT

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ HỌC

NGÀY

IV

CÂU LẠC BỘ BÉ KHÉO TAY (Min 14 - Max 20)

 

Nấu ăn

 

Lớp cơ bản

 

 

 

 

 

1

NACB - 1

7h45 - 9h15

T2 + T6

A111

Từ 9 --> 15 tuổi

840,000 đ/24 buổi

2

NACB - 2

16h15 - 17h45

3

NACB - 3

7h45 - 9h15

T3 + T5

4

NACB - 4

14h30 – 16h00

5

NACB - 5

7h45 - 9h15

T4 + T7

6

NACB - 6

16h15 - 17h45

7

NACB - 7

7h45 - 9h15

CN

450,000 đ/12 buổi

 

Lớp nâng cao

 

 

 

 

 

1

NANC - 1

16h15 - 17h45

T3 + T5

A111

Từ 9 --> 15 tuổi

840,000đ/24 buổi

2

NANC - 2

14h30 – 16h00

T4 + T7

 

Gấp giấy Nhật bản

1

GG - A1

16h15 - 17h45

T4 + T7

B203a

Từ 5 --> 8 tuổi

750,000 đ/24 buổi

2

GG - A2

18h00 - 19h30

T4

390,000 đ/12 buổi

3

GG - A3

16h15 - 17h45

T2 + T6

750,000 đ/24 buổi

4

GG - A4

9h30 - 11h00

CN

390,000 đ/12 buổi

5

GG - B1

18h00 - 19h30

T2 + T6

Từ 9 --> 15 tuổi

750,000 đ/24 buổi

6

GG - B2

16h15 - 17h45

CN

390,000 đ/12 buổi

 

Đất nặn Hàn Quốc

1

ĐN - 1

9h30 - 11h00

T2

B203a

Từ 5--> 9 tuổi

390,000 đ/12 buổi

2

ĐN - 2

16h15 - 17h45

T3

3

ĐN - 3

18h00 - 19h30

T5

4

ĐN - 4

18h00 - 19h30

T3

Từ 10 --> 15 tuổi

5

ĐN - 5

16h15 - 17h45

T5

 

Bóng bay nghệ thuật

1

BBNT - 1

9h30 - 11h00

T4

B203a

Từ 6 --> 15 tuổi

390,000 đ/12 buổi

2

BBNT - 2

18h00 - 19h30

CN

V

CÂU LẠC BỘ NGHI LỄ MĂNG NON

1

Trống

 

 

A109

Lớp 3,4,6

Miễn phí (Đăng ký trực tiếp: đ/c Ngọc: 0987813282)

2

Kèn

 

 

Lớp 6,7

 Ghi chú:
 Đối với Câu lạc bộ Khoa học tự nhiên, lớp nâng cao khối tiểu học đăng ký thi tuyển, cụ thể như sau:

-Đối với khối tiểu học (từ lớp 3 đến lớp 6) Phụ huynh đăng ký với Giáo vụ và đưa con đến thi tuyển vào 17hđến 18h00 ngày 7 tháng 6 năm 2017 (Thời gian làm bài thi 60 Phút)
- Lớp 7, 8 dựa vào điểm tổng kết môn toán cuối năm học 2016 đạt từ 8,5 trở lên.
- Lớp 9 học sinh đều học theo lớp nâng cao để bổ trợ kiến thức ôn luyện vào lớp 10
-  Mọi thắc mắc liên hệ cô Yến theo số 0986692873

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh