NỘI DUNG CHIÊU SINH KÌ HÈ 2017

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CUNG THIẾU NHI

***

CHIÊU SINH KỲ II.2017

 * Chiêu sinh và thu học phí: Từ ngày 15/5/2017 đến hết ngày 19/6/2017

 * Thời gian: Sáng từ 08h00' -> 11h00'; Chiều và tối từ 14h30' -> 20h00'

 

 

 

(Đơn vị tính: đồng)

TT

BỘ MÔN

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

 MỨC THU 

GHI CHÚ

NGHỆ THUẬT

1

Organ

Từ 5 -> 10 tuổi

       1,890,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

Từ 5 -> 12 tuổi

       1,050,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

Organ chất lượng cao

Từ 7 -> 12 tuổi

       2,250,000

2

Piano Tập thể trình độ A

Từ 4 -> 11 tuổi

       1,290,000

Piano Tập thể trình độ B

đã học 2 năm

       1,380,000

Piano Cá nhân

Từ 4 -> 15 tuổi

       2,400,000

Piano Chuyên gia, luyện thi Festival                                (HS đã học từ 2 năm trở lên, thi tuyển năng khiếu)

       3,600,000

3

Guitar Tập thể

Từ 8 -> 15 tuổi

       1,890,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

       1,050,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

Guitar Cá nhân

       2,250,000

4

Trống

5

Nhạc dân tộc (đàn tranh, đàn bầu)

Từ 7 -> 15 tuổi

          900,000

6

Múa cơ bản

Từ 4 -> 8 tuổi

          900,000

       1,350,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

Múa nâng cao

       1,200,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

       1,800,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

Múa hiện đại

Từ 8 -> 15 tuổi

       1,050,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

7

Nhảy hiện đại

8

Thanh nhạc Tập thể

Từ 7 -> 11 tuổi

       1,620,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

Thanh nhạc Cá nhân

Từ 5 -> 15 tuổi

       2,400,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

9

Ca sỹ nhí

Từ 7 -> 12 tuổi

       1,560,000

10

Khiêu vũ cơ bản

Từ 5 -> 12 tuổi

       1,050,000

Khiêu vũ nâng cao

Từ 5 -> 15 tuổi

       1,350,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

11

Dẫn chương trình (MC)

Từ 8 -> 13 tuổi

       1,650,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

          900,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

12

Kể chuyện

Từ 5 -> 7 tuổi

       1,200,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

 Tuần 1 buổi (ca đúp)/12 buổi

KHOA NGOẠI NGỮ

I

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

1

Tiếng Anh phổ thông nâng cao - chất lượng cao                                 (25% giáo viên nước ngoài)

Từ 8 -> 11 tuổi

 1.830.000
(đã bao gồm 30.000đ kinh phí hoạt động)

Tuần 2 buổi/24 buổi

2

Tiếng Anh phổ thông nâng cao

Từ 7 -> 15 tuổi

 990.000
(đã bao gồm 30.000đ kinh phí hoạt động)

3

Tiếng Anh đa phương tiện                  (12.5% giáo viên nước ngoài)

Từ 4 -> 9 tuổi

 1.380.000
(đã bao gồm học phẩm 30.000đ)

Tiếng Anh KINDY                          (50% giáo viên nước ngoài)

Từ 4 -> 5 tuổi

 3.120.000 (đã bao gồm học phẩm 120.000đ (HS tự mua SGK)

 Tuần 1 buổi (Ca đúp)/12 buổi

Tiếng Anh: PLAY TO LEARN

Từ 3-> 4 tuổi

 1.200.000(đã bao gồm học phẩm 60.000đ

 Tuần 1 buổi/12buổi

 2.400.000(đã bao gồm học phẩm 120.000đ

 Tuần 2 buổi/24 buổi

4

Tiếng Anh Năng khiếu: Thi tuyển (25% giáo viên nước ngoài)

Từ 6 -> 9 tuổi

 1.770.000 (đã bao gồm học phẩm 30.000đ (HS tự mua SGK)

Tuần 2 buổi/24 buổi

5

Hoàn thiện kỹ năng Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (PES): Thi tuyển                     (12,5% giáo viên nước ngoài)

10 tuổi (Lớp 4 lên lớp 5)

 1.800.000 (HS tự mua SGK)

6

Tiếng Anh trẻ em (EFC)                     (25% giáo viên nước ngoài)

Từ 5 -> 10 tuổi

 1.980.000 (đã bao gồm học phẩm 30.000đ (HS tự mua SGK)

II

CÂU LẠC BỘ TIẾNG NHẬT-TRUNG

1

Tiếng Nhật

Từ 7 - 15 tuổi

 900.000 (đã bao gồm học phẩm văn hóa 180.000đ)

Tuần 1 buổi/12 buổi

2

Tiếng Trung

Từ 9 -> 14 tuổi

KHOA GIÁO DỤC TỔNG HỢP

1

Kỹ năng sống(GTMG, TH, THCS)

Sinh năm 2003 -> 2012

 960.000 (đã bao gồm 210.000 phí dã ngoại)

 Tuần 1 buổi/12 buổi

Tâm lý tuổi dậy thì

Sinh năm 2003 -> 2006

Can thiệp cho trẻ tự kỷ

Từ 2 -> 15 tuổi

180,000đ/giờ

Liên hệ thầy Huynh: 0972176719

Tham vấn tâm lý

Từ 6 -> 15 tuổi

Miễn phí

2

Làm quen chữ cái

Sinh năm 2012

          600,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

3

Viết đọc

Sinh năm 2011

          600,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

       1,200,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

4

Luyện chữ

Sinh năm 2008 -> 2011

       1,200,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

5

Bé lớp 1

Sinh năm 2011

       1,800,000

Tuần 3 buổi/36 buổi

       1,200,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

6

Văn

Lên lớp 2,3,4,5,8,9

       1,500,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

Văn nâng cao

Lên lớp 3,4,5,6,7

       1,800,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

7

Toán

Lên lớp 2 -> 8

       1,500,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

Lên lớp 10, 11

       1,950,000

Toán nâng cao

Lên lớp 3 -> 9

       1,800,000

8

Hóa

Lên lớp  8,9

          750,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

9

10

Kèm học sinh môn Toán, Lý, Hóa

Liên hệ cô Yến: 0986692873

       5,100,000

 24 buổi

11

Nấu ăn cơ bản

Từ 9 -> 15 tuổi

          450,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

          840,000

Tuần 2 buổi/24 buổi

Nấu ăn  nâng cao

          840,000

Tuần 2 buổi/24 buổi

12

Gấp giấy Nhật Bản (Origami)

Từ 5 -> 15 tuổi

          750,000

          390,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

13

Đất nặn Hàn Quốc

          390,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

14

Bóng bay nghệ thuật

Từ 6 -> 15 tuổi

15

Đội Nghi lễ măng non (Kèn)

Lớp 6, 7

 Miễn phí 

Liên hệ cô Ngọc: 0987813282

Đội Nghi lễ măng non (Trống)

Lớp 3, 4, 6

16

Thẻ thư viện

Lớp 2 -> lớp 9

          120,000

Từ ngày 05/6 đến hết 27/8
(sáng :8-11h, chiều :14h30-17h)

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

1

Võ Taekwondo

Từ 6 -> 15 tuổi

       1,200,000

Tuần 2 buổi/24 buổi

2

Võ Karatedo

3

Võ Nam Hồng Sơn

4

Bóng bàn cơ bản

Từ 7 -> 15 tuổi

       1,200,000

Tuần 2 buổi/24 buổi

Bóng bàn chất lượng cao

Từ 6 -> 13 tuổi

       1,800,000

Bóng bàn nâng cao

Từ 8 -> 13 tuổi

       1,800,000

5

Thể dục nhịp điệu

Từ 4 -> 15 tuổi

       1,200,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

          660,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

6

Cờ vua

Từ 5 -> 15 tuổi

       1,200,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

7

Cờ tướng

Từ 5 -> 10 tuổi

          660,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

8

Bóng rổ

Từ 7 -> 15 tuổi

       1,200,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

9

Cầu lông

10

Bơi lội

 12 buổi

KHOA MỸ THUẬT

1

Trình diễn thời trang (Cơ bản)

Từ 4 -> 15 tuổi

       1,320,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

Trình diễn thời trang (Nâng cao)

Từ 4 -> 9 tuổi

          960,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

Trình diễn thời trang (Đội chuyên)

          960,000

2

Tạo mẫu thời trang (Cơ bản)

Từ 7 -> 15 tuổi

       1,320,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

Tạo mẫu thời trang (Cơ bản)

          660,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

Tạo mẫu thời trang (Nâng cao)

          960,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

3

Hội họa

Từ 5 -> 13 tuổi

          600,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

       1,200,000

 Tuần 2 buổi/24 buổi

4

Mỹ thuật sáng tạo

Từ 5 -> 10 tuổi

          840,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

5

CLB Năng khiếu

Từ 7 -> 15 tuổi        (Thi tuyển sau tuyển sinh)

       1,320,000

 Tuần 1 buổi/12 buổi

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

1

Tin Văn phòng
( Microsoft Words, PowerPoint, Excel)

Từ 6 - 15 tuổi
(sinh 2002 - 2011)

           600,000

Tuần 1 buổi/12 buổi

2

Tin Đồ hoạ
(Corel Draw, Photoshop)

           750,000

3

Thuật toán nâng cao - (lớp cũ)

Từ 11 - 15 tuổi
(sinh 2002-2006)

         1,500,000

Tuần 1 buổi/12 buổi

4

Thuật toán cơ bản - (Lớp cũ)

5

Lập trình C++, thuật toán CB (Lớp mới)

6

Lập trình Pascal Cơ bản

         1,200,000

7

Lập trình PHP(Trên thiết bị di động)

8

Thiết kế Website

Từ 11 - 15 tuổi
(sinh 2002-2006)

         1,200,000

Tuần 1 buổi/12 buổi

9

Xây dựng game hoạt hình bằng đồ hoạ

10

Dựng Videoclip, kỹ xảo điện ảnh

11

Lập trình Scartch

12

MH Máy bay cơ bản (lớp mới)

Từ 10 - 15 tuổi
(sinh 2002-2007)

         1,110,000

Tuần 1 buổi/12 buổi

13

MH Máy bay nâng cao (lớp cũ)

14

Sáng tạo Robot-Huna1

Từ 4 - 6 tuổi
(sinh 2011,2013)

Tuần 1 buổi/12 buổi

15

Sáng tạo Robot-Huna2

Từ 7-8 tuổi
(sinh 2009 - 2010)

16

Thí nghiệm vật lý

Từ 11 - 14 tuổi
( sinh 2003-2006)

17

Điện - điện tử
(Chế tạo Robot đơn giản)

Từ 10 - 15 tuổi
(sinh 2002-2007)

         1,110,000

Tuần 1 buổi/12 buổi

18

Trẻ em sáng tạo

Từ 5 - 8 tuổi
(sinh 2009 - 2012)

           690,000

Tuần 1 buổi/12 buổi

Từ 9 - 12 tuổi
(sinh 2005 - 2008)

19

CLB Robotic

Từ 7-13 tuổi
(sinh 2004-2010)

         2,160,000

Tuần 1 buổi/12 buổi

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh