DANH SÁCH HỌC SINH THI SƠ KHẢO FESTIVAL PIANO THIẾU NHI THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THÚ XII NĂM 2019

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI
CUNG THIẾU NHI
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

   Hà Nội, ngày 15 tháng 8  năm 2019

 


CHƯƠNG TRÌNH SƠ KHẢO

FESTIVAL PIANO THIẾU NHI THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ XII

----------------------

Thời gian: ngày 17,18/8/2019

Địa điểm: Rạp Khăn quàng đỏ, Cung Thiếu nhi Hà Nội

 

Thời gian

Nội dung

Ngày 17/8/2019

7h30 – 8h00

8h00 – 8h10

8h10 – 8h15

8h15 – 8h20

8h20 – 11h30

11h30

Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc

Đọc qui chế thi, giới thiệu thành phần Ban giám khảo, Thư ký

Phần dự thi Bảng A + Bảng B (từ SBD 01 đến SBD 29)

Kết thúc

13h15 – 13h30

13h30 – 13h35

13h35 – 13h40

13h40 – 17h00

17h00

Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đọc qui chế thi, giới thiệu thành phần Ban giám khảo, Thư ký

Phần dự thi Bảng B (từ SBD 30 đến SBD 79) + Bảng Hòa tấu

Kết thúc

18h15 – 18h30

18h30 – 18h35

18h35 – 18h40

18h40 – 21h30

21h30

Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đọc qui chế thi, giới thiệu thành phần Ban giám khảo, Thư ký

Phần dự thi Bảng C (từ SBD 01 đến SBD 32)

Kết thúc

Ngày 18/8/2019

7h30 – 8h00

8h00 – 8h10

8h10 – 8h15

8h15 – 11h30

 

11h30

Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đọc qui chế thi, giới thiệu thành phần Ban giám khảo, Thư ký

Phần dự thi Bảng C (từ SBD 33 đến SBD 52)

Phần dự thi Bảng D (từ SBD 01 đến SBD 21)

Kết thúc

13h15 – 13h30

13h30 – 13h35

13h35 – 13h40

13h40 – 17h00

 

17h00

Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đọc qui chế thi, giới thiệu thành phần Ban giám khảo, Thư ký

Phần dự thi Bảng D (từ SBD 22 đến SBD 51)

Phần dự thi Bảng E (từ SBD 01 đến SBD 12)

Kết thúc

18h15 – 18h30

18h30 – 18h35

18h35 – 18h40

18h40 – 21h00

21h00 – 21h30

21h30 – 22h00

 

22h00

Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đọc qui chế thi, giới thiệu thành phần Ban giám khảo, Thư ký

Phần dự thi Bảng E (từ SBD 13 đến SBD 37)

Ban giám khảo hội ý

Trao quà và giấy chứng nhận cho các em tham gia vòng Sơ khảo,

Công bố các em vào Vòng Chung khảo

Kết thúc


DANH SÁCH HỌC SINH THI SƠ KHẢO
"FESTIVAL PIANO THIẾU NHI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LẦN THỨ XII, NĂM 2019"

 

BẢNG A (2014; 2013)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Tác phẩm dự thi

Ghi chú

1

Bùi Minh

An

26/12/2013

 - Sonatina (Beethoven)
 - Bài nhỏ (Gedike)

 

2

Đinh Hoàng Bảo

Anh

18/3/2013

 - Menuet No2 (Bach)
 - Sonatine

 

3

Nguyễn Diệu

Anh

22/10/2103

 - Chiếc chuông thần
 - Donna Donna

 

4

Vũ Nguyễn Bảo

Anh

25/1/2013

 - Chỉ có một trên đời
 - Làng tôi

 

5

Nguyễn Quỳnh

Anh

6/4/2013

 - Mùa xuân
 - Ra chơi vườn hoa

 

6

Ngô Ngọc

Anh

2/1/2014

 - Can can (Offenbach)
 - Le Carrousel (Andrew fling)

 

7

Nguyễn Minh Hiếu

Anh

1/6/2015

 - Dance of Gnomes
 - Điệu nhảy đôi giầy gỗ

 

8

Đặng Khánh Hảo

Anh

28/3/2013

 - CII Sonatine (Beethoven)
 - Ronadinno (Hummel)

 

9

Nguyễn Ngọc Minh

Anh

17/4/2014

 - Vũ điệu thần tiên
 - Kỵ sĩ tí hon

 

10

Nguyễn Duy

Bảo

9/1/2013

 - Chú Hề
 - Sonatina Chương 3 gam C dur (Clementi)

 

11

Cáp Phạm Hoài

Châu

11/6/2013

 -  In May
 - Rain bow

 

12

Lê Tuệ

Chi

27/1/2013

 - Ballade C minor (Burmuller)
 - Funny song (Gedike)

 

13

Phạm Ngọc

8/1/2013

 - Kỵ sỹ tí hon
 - Hoa oải hương xanh

 

14

Lê Thế

Hải

31/1/2013

 - Etude C dur (Leshgorn)
 -  Tango passionis (Barbara Arens)

 

15

Trần Ngọc

Hân

26/3/2013

 - Etude (Czerny)
 - Chương III Sonatine (Clementi)

 

16

Trần Bảo

Huy

11/1/2013

 - Sonatina (Beethoven)
 - Bài nhỏ (Gedike)

 

17

Lê Vũ Gia

Khánh

26/2/2014

 - Kỵ sỹ tí hon
 - Thế giới thần tiên

xin thi giờ
sớm nhất
sáng 17/8

18

Ngô Chung

Kiên

9/3/2013

 - Etude Leshgorn
 - Sonatine (Clementi)

 

19

Lê Hồng

Kỳ

28/3/2014

 - Hoa oải hương xanh
 - Kỵ sĩ tí hon

 

20

Vũ Phạm Hải

Long

30/12/2013

 - A wall clock (Crerny)
 - A shork tale (H.Lichner)

 

21

Nguyễn Phi

Luân

21/6/2013

 - Bernoise (Kozeluch)
 - March Militaire (Schuman)

 

22

Phạm Hồng

Mai

10/5/2014

 - Kỵ sỹ tí hon
 - Mưa cầu vồng

 

23

Đoàn Anh

Minh

5/4/2014

 - Valse (Maikolap)
 - Jive Turkey (Sonny Chua)

 

24

Đỗ Trà

My

5/9/2013

 - Scarborough fair (Dân ca Anh)
 - Mẹ hiền yêu dấu (Maman oh maman)

 

25

Vũ Gia

Nam

5/2/2013

 - Valse alsacienne
 - Romance (Gomez)

 

26

Lê Hải

Nam

17/4/2013

 - Romance
 - Điệu nhảy cung đình

 

27

Trịnh Bảo

Ngọc

24/6/2013

 - Them from Etude No3 (Chopin)
 - Sonatina G (Beethoven)

 

28

Cao Quyên

Nhi

11/7/2013

 - Sonatina C dur (Clementi)
 - Can Can (Offenbach)

 

29

Vũ Hoàng

Phúc

1/8/2013

 - London Bridge
 - Merry Lamd

 

30

Nguyễn Viết

Phúc

16/7/2013

 - Sonatina Op 36.No1 (Clementi)
 - Indian Pony Race (Glover)

 

31

Nguyễn Kiều Thái

Quyên

9/12/2013

 - Mùa xuân
 - Con chim ri

 

32

Phạm Ngọc

Thái

3/3/2013

 - Vào rừng hoa
 - We wish you a merry chrismas

 

33

Nguyễn Sơn

Tùng

1/11/2013

 - Sonatina No3 (Clementi)
 - Flight of the Bumblebee (Kimsky Korsakov)

 

34

Vũ Hải

Vân

26/8/2013

 - Sonatina No1(Kuhlau)
 - March from "The Nutcracker" (Tchaikosky)

 

 

BẢNG B (2011; 2012)

 

STT

Họ và tên

Năm
 sinh

TÁC PHẨM DỰ THI

Ghi chú

1

Mai

An

1/11/2012

 - Chương III Sonatine C (Clementi)
 - Sonate

 

2

Hồ Vũ Phan

Anh

11/1/2011

 - Der Schmettering und die Blume
 - Forty winks - Mark Janner

 

3

Nguyễn Phạm Minh

Anh

30/7/2011

 - Sonatina in F major (Betthoven)
 - Little Prelude in C Minor (Bach)

 

4

Đặng Lê Minh

Anh

28/1/2011

 - Sonatina Op 88, No 3 (F.Kuhlau)
 - Waltz in B minor, Op18, No 6 (Schubert)

 

5

Dương Quỳnh

Anh

26/5/2011

 - Pinocchio
 - Folk dance

 

6

Trần Đức

Anh

1/2/2010

 - Etude
 - Variation (Npanarini)

 

7

Lê Thục

Anh

1/10/2012

 - Minuet in G
 - Chim vành khuyên

 

8

Nguyễn Ngọc Trâm

Anh

15/8/2012

 - Mùa xuân (Mozart)
 - Điệu nhảy cung đình (Gulitt)

xin thi cuối sáng

9

Lê Hoàng

Bách

6/9/2011

 - Spring time
 - The spectre (Alan Walker)

 

10

Lâm Hữu

Bình

6/8/2011

 - Rondo (Clementi)
 - Anh chàng Big Jim (Norton)

 

11

Hoàng Bảo

Châu

5/8/2011

 - Ngày đầu tiên đi học
 - Don Juan

 

12

Mai Bảo

Châu

12/10/2011

 - Invention 13 (Bach)
 - Sonatine No 1 (F.Kuhlau)

 

13

Nguyễn Giang

Châu

3/10/2012

 - Twinke Twinke little star (Mozart)
 - Bobby Binggo (Nursery Rhyme)

 

14

Vũ Linh

Chi

6/9/2011

 -
 -

 

15

Nguyễn Hà

Chi

26/5/2012

 - Sonatina
 - Silent Night

 

16

Nguyễn Ngọc Mai

Chi

5/3/2012

 - Sonatina Op151 No1 (A.Diabelli)
 - Dance of cygnets from Swan lake(Tchaikovsky)

 

17

Hoàng Diệp

Chi

8/10/2011

 - Sonatina No3
 - Dolly

 

18

Nguyễn Ngọc Thùy

Chi

9/12/2011

 - Rondo (Clementi)
 - Menuet (Bach)

 

19

Nguyễn Phát

Đạt

2/1/2011

 - Invention No 8 (Bach)
 - Sonata No8 (Mozart)

 

20

Nguyễn Minh

Đức

17/4/2011

 

 

21

An Chí

Dũng

 

 - Chim vành khuyên
 - Sonate (Clementi)

 

22

Trần Thủy

Giang

26/2/2012

 - Chương III Sonatine C (Clementi)
 - TK Chăm học chăm làm (Nguyễn Hữu Tuấn)

 

23

Nguyễn Phạm Minh

26/10/2011

 - Sonatina Op36 No 3 (Clementi)
 - Tamno Tango (Grant Arnold)

 

24

Vũ Diệu Ngân

21/2/2011

 - Vũ điệu dân gian (Gedybe)
 - Điệu nhảy Cung đình

 

25

Hồ Sĩ

Hải

13/4/2011

 - Rondo (Clementi)
 - Anh chàng Big Jim (Norton)

 

26

Nguyễn Gia

Hân

26/6/2011

 - A wall clock (Crerny)
 - A shork tale (H.Lichner)

 

27

Trần Danh

Hiển

7/5/2011

 - Sonata K545 (Mozart)
 - Theme de Rossini (H.Weilhelm)

 

28

Đặng Uyên

Hương

17/12/2012

 -
 -

 

29

Nguyễn Gia

Huy

31/3/2011

 - Etude (Czecny)
 - Valse Favourite (Mozart)

 

30

Đinh An

Khanh

15/6/2012

 - Sonatine in G (Beethoven)
 - Ecossaise (Hummel)

 

31

Nguyễn Minh

Khánh

4/9/2012

 - Thật đáng yêu (Nhạc Pháp)
 - Over and Over

 

32

Nguyễn Bảo

Khánh

5/11/2012

 - Romance (Gomez)
 - Etude (Czerny)

 

33

Trịnh Đức

Kiên

26/3/2011

 - Don Juan (Mozart)
 - Story Romantic

 

34

Nguyễn Hồng

Kiên

9/4/2011

 - Chương III Sonatine C (Clementi)
 - Valse favorite (Mozart)

 

35

Nguyễn Ngọc Bảo

Lâm

7/4/2011

 - East of Eden (Leonard Roseman)
 - Spring (Mozart)

 

36

Nguyễn Bảo

Linh

4/11/2012

 - Etude
 - New dymic sign

 

37

Vũ Thùy

Linh

22/6/2012

 - Bầu trời xanh
 - Múa cho mẹ xem

 

38

Vũ Phạm Bảo

Linh

24/10/2012

 - Funny song (A Gedike)
 - Little raín drop (A Gedike)

 

39

Nguyễn Trúc

Linh

14/12/2011

 - Once Upon a time
 - Bụi phấn

 

40

Nghiêm Bá Bảo

Linh

11/3/2012

 - Mùa xuân (Mozart)
 - Minka xinh xắn

xin thi cuối sáng

41

Nguyễn Phương

Linh

26/8/2011

 - Sonatine in G
 - Valse Favourite

 

42

Giáp Tuệ

Linh

19/1/2011

  - Waves of the Danube
  - Beautiful in white

 

43

Nguyễn Bảo

Minh

9/9/2012

 - Trống cơm
 - Dance of My Grand Father

 

44

Bùi Anh

Minh

15/3/2011

 - Theme from Symphony No40 (Mozart)
 - Chương I Sonatina (Kuhlau)

 

45

Nguyễn Gia Hà

My

25/4/2012

 - Sonatine No 1, Op36 (Clementi)
 - Valse Favorite (Mozart)

 

46

Quách Hà

My

7/5/2011

 - Sonatina in C (Mozart)
 - Walzt Op No2 (Chopin)

 

47

Vũ Bảo

Nam

24/10/2011

 - Spring (Mozart)
 - Valse Favourite (Mozart)

 

48

Nguyễn Quỳnh

Nga

24/4/2012

 - Arabesque (Burgmiller)
 - Minute G (Bach)

 

49

Kim Bảo Tường

Nghi

16/7/2011

 - Variations (Kytay)
 - Kitten'n mousin's on the keys (Cathernie Rollin)

 

50

Duơng Minh

Ngọc

13/10/2012

 - Vũ khúc thiên nga
 - Nhật ký của mẹ

 

51

Nguyễn Minh

Ngọc

2/11/2012

 - Sonate
 - Spinnliedchen -Abbert Ellmenrich

 

52

Ngô Thảo

Nguyên

5/9/2011

 - Phức điệu (Bach)
 - Sonatina C (Clementin)

 

53

Phùng Quỳnh

Nhi

17/1/2011

 - Điệu nhảy phù thủy (Kabalevsky)
 - Cô bé Annuska

 

54

Nguyễn Hiền

Nhi

3/8/2012

 - Romantic
 - Love is blue

 

55

Trương Nguyễn Quỳnh

Nhi

4/11/2012

 - Sonatine Chimazoza
 - Etude Lemoine

 

56

Đào Uyển

Nhi

19/4/2011

 - Neapolitan song (Tchaikovsky)
 - Chương III Sonatine No3 (Kụhlau)

 

57

Hoàng Phương

Nhi

21/7/2011

 - Le Carrousel (Andrenfling)
 - Fur Elise (Beethoven)

 

58

Đan

Nhi

17/9/2011

 - Allegro (Bach)
 - Summer Rain (Kerin Bailey)

 

59

Ngô Hà

Như

23/3/2011

 - Sonatina (Antonia Diabelli)
 - The sound of silence (Paul Simon)

 

60

Nguyễn Quế

Như

21/3/2011

 - Tiny Cavaliers (Schumann)
 - Romance (Beethoven)

 

61

Trần Gia

Phong

23/4/2011

 - Sonatina
 - Cô bé Anuska

 

62

Trịnh Thiên

Phúc

17/08/2012

 - The Wild Rider (R.Schumann)
 - Sonatina Op 36,No3 (Clementi)

 

63

Hồ Trần Hà

Phương

23/1/2012

 - Badlands (Christine Donkin)
 - Lepetit Rien (Francois Couperin)

 

64

Nguyễn Duy

Quang

18/10/2011

 - Invention No 8 (Bach)
 - Sonata No8 (Mozart)

 

65

Bùi Thục

Quyên

10/10/2011

 - Sonatina in F No1 (Beethoven)
 - Study in G No 26 (Gedike)

 

66

Nguyễn Thị Hải

Quỳnh

15/8/2011

 - Sonatine
 - Vũ khúc thiên nga

 

67

Nguyễn Kim

Thanh

6/2/2012

 - Jingle bell (A.Wang)
 - Scarborough fair - giai điệu dân gian Anh

 

68

Phạm Anh

Thơ

17/1/2012

 - Spring (Antonio Vivaldi)
 - Can Can - Offenbach

 

69

Nguyễn Bảo

Thư

21/10/2011

 - Làng tôi
 - Happy Birthday

 

70

Lê Thanh

Thủy

19/8/2012

 - Romance
 - Âm thanh của sự im lặng

 

71

Nguyễn Minh

Tuệ

28/5/2011

 - Theme from Surprise (Haydn)
 - The Blue Danube (Johann Strausee)

 

72

Đào Đức

Tùng

26/6/2011

 - Điệu nhảy cung đình
 - Mặt trời mọc

 

73

Vũ Tú

Uyên

9/7/2011

 - Sonatine (Clementi)
 - Etude

 

74

Nguyễn Hoàng Phương

Uyên

27/7/2011

 - Don Juan (Mozart)
 - Vũ khúc thiên nga (Tchaikovsky)

 

75

Nguyễn Tường

Vân

1/7/2011

 - Con Culi
 - The God Father

 

76

Bùi Bích

Vân

5/3/2012

 - A wall clock (Crerny)
 - A shork tale (H.Lichner)

 

77

Trần Khánh

Vân

18/10/2012

 - Romance
 - Don Juan

 

78

Phạm Công Minh

Ý

11/2/2011

 - Mouvement de Valse (A.Lemuan)
 -

 

 

 

BẢNG C (2010; 2009)

 

 

STT

Họ và tên

Năm
 sinh

TÁC PHẨM DỰ THI

Ghi chú

 

 

1

Trần Khải

Anh

10/11/2010

 -
 -

 

 

2

Hoàng Nam

Anh

22/4/2010

 - Chương II Sonatina F (Beethoven)
 - By the Limpid Stream (Burgmuller)

 

 

3

Nguyễn Thảo

Anh

28/6/2009

 - Sonatine
 - Khúc nhạc trữ tình

 

 

4

Phạm Minh

Anh

5/7/2009

 -  Sonatine in G
 - Chương III Sonatine in C

 

 

5

Nguyễn Đỗ Đức

Anh

6/7/2010

 - Chương II Sonatine in C (Kuhlau)
 - Poruma Cabeza (Carlos Garden)

 

 

6

Nguyễn Hải

Anh

9/9/2009

 - Bagatelle in C (Beethoven)
 - Chương I Sonatine in C (Clementi)

 

 

7

Lê Xuân

Bách

10/9/2009

 - Valse No6 (Chopin)
 - Chương II Sonatine No5 (Kuhlau)

 

 

8

Nguyễn Ngọc Bảo

Châu

23/12/2010

 - Sonatine C Op36 No3 (Mozart)
 - Valse favourite

 

 

9

Nguyễn Khánh

Chi

5/1/2009

 - Hành khúc kỷ niệm
 - Chương III Sonatine (Clementi)

 

 

10

Phan Việt

Chi

27/8/2010

 - Rondo (Clementi)
 - Chim vành khuyên (Tôn Thất Triêm)

 

 

11

Trương Hạnh

Chi

27/10/2009

 - TK Chăm học chăm làm
 - Sontine in C ( Clementi)

 

 

12

Nguyễn Hà

Chi

17/2/2009

 - Allegro No2 Op52 (Hummel)
 - Rondo (Clementi)

 

 

13

Phạm Vũ Ngọc

Diệp

7/9/2010

 - Sonatina No2 Op 36 (Clementi)
 - Tulip Op111 No4

 

 

14

Trần Ngọc

Diệp

3/5/2010

 - Theme from Symphony No 40 (Mozart)
 - Hội Làng (Gettry)

 

 

15

Nguyễn Hương

Giang

30/9/2010

 - Chương I Sonatine C (Clementi)
 - Romance

 

 

16

Lê Bảo

4/11/2010

 - Sarasponda
 - Romance

 

 

17

Nguyễn Gia

Hân

5/11/2009

 -
 -

 

 

18

Vũ Minh

Hiếu

26/12/2009

 - Sonatine G (Beethoven)
 -

 

 

19

Trần Phương

Hoa

3/12/2010

 - Donjuan (Mozart)
 - Chương I Sonatine in C (Clementi)

 

 

20

Đoàn Danh

Hưng

25/12/2010

 - Sonatine (Beethoven)
 - Cô bé Anuska

 

 

21

Trần Nguyên

Khôi

12/10/2009

 - Sonate in C (Clementi)
 - Invention No 4 (Bach)

 

 

22

Bùi Đăng

Khôi

7/12/2009

 - Sonatina Op 36 No3 (Clementi)
 - Brave rider (Tay đua dũng cảm) (Schuman)

 

 

23

Đặng Trúc

Lam

15/10/2010

 - Ru con (Brahms)
 - Sonatine (Clementi)

 

 

24

Trương Bách

Lâm

8/12/2009

 - Sonatina (Clementi)
 - Can you feel the love tonight

 

 

25

Hoàng Ngọc

Linh

1/6/2010

 - Sonatine
 - Minuet in G

 

 

26

Dương Gia

Linh

27/4/2010

 - Munuet (Bach)
 - Sonatine (Clementi)

 

 

27

Nguyễn Phương

Mai

10/9/2009

 - Rondon
 - Sonata I

 

 

28

Nguyễn Phương

Mai

21/3/2009

 - Sonate No3 (Haydn)
 - Kim tiền (Nguyễn Hữu Tuấn)

 

 

29

Nguyễn Tuấn

Minh

16/10/2009

 - Two part Invention No 14 (Bach)
 - Valse F Op 69 No2 (Chopin)

 

 

30

Nguyễn Tuấn

Minh

29/6/2009

 - Rektor (Witold Lutoslawski)
 - Minuetto (J.B.Loeillet)

 

 

31

Nguyễn Hà

My

9/1/2010

 - Ecossaise (Hummel)
 - Minuet 1 (Bach)

 

 

32

Nguyễn Thiên

My

20/3/2009

 - Invention No11 (Bach)
 - Sonate No5 G (Mozart)

 

 

33

Hữu Nguyễn Trang

Ngân

28/11/2009

 -
 - Etude

 

 

34

Trịnh Long

Nguyên

16/2/2009

 - Sonate Op49 No2 (Beethoven)
 - Venetianisches Gondellied No6 (Mendelssohn)

 

 

35

Nguyễn Hoàng

Nguyên

26/12/2010

 - Sonatine in G
 - Chương II Sonatine

 

 

36

Nguyễn Phúc Vân

Nhi

27/3/2010

 - Fur Elise (Beethoven)
 - Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (Mozart)

 

 

37

Đặng Gia

Phúc

24/12/2009

 - Sonatine in C  Chương II (Clementi)
 - Nhạc rừng

 

 

38

Mai Võ Hồng

Phúc

18/1/2009

 - Rondo (Kuhlau)
 - Souvenir d'enfance

 

 

39

Nguyễn Mai

Phương

21/4/2009

 - Chương I Sonatine in C (Clementi)
 - DonJuan (Mozart)

 

 

40

Cao Phạm Hà

Phương

10/2/2009

 - Sonatine in G (Beethoven)
 - Waltz (Chopin)

 

 

41

Trần Khánh

Phương

30/7/2009

 - Rondo (Clementi)
 - Khúc mùa thu (Tchaikovsky)

 

 

42

Phạm Thị Hà

Phương

9/5/2010

 -
 -

 

 

43

Tạ Nguyễn Hà

Thanh

23/4/2009

 - Sonatine Op 20 No1 (Kuhlau)
 - Fur Elise (Beethoven)

 

 

44

Trần Chí

Thành

5/1/2010

 - Vũ điệu dân gian (Gedike)
 - Romance (Beethoven)

 

 

45

Nguyễn Minh

Thư

6/9/2009

 - Chim vành khuyên
 - Sonata 16

 

 

46

Dương Anh

Thư

21/2/2009

 -
 -

 

 

47

Mai Trọng

Thủy

31/5/2010

 - Long long ago
 - Study in C major

 

 

48

Nguyễn Khánh

Toàn

1/10/2010

 - From the top
 - Child of light 2

 

 

49

Đặng Ngọc Tuấn

Việt

14/12/2009

 - Jingle bell
 - Cây cầu London

 

 

50

Nguyễn Lân

Việt

1/10/2010

 - The Wild Rider Schumann
 - Sonatine Op36 No1 (Clementi)

 

 

51

Nguyễn Long

6/3/2010

 - Germany song
 - Sonatina Op36 No 3 (Clementi)

 

 

52

Hoàng Anh

8/10/2009

 - Sonata No15 C (Mozart)
 - Polonaise No1 (Chopin)

 

 

53

Vũ Phương

Thảo

29/09/2009

 - Etude  No12 (Czerny)
 - Sonatina Op 88 (Kuhlau)

 

 

 

BẢNG D (2008; 2007)

 

STT

Họ và tên

Năm
 sinh

TÁC PHẨM DỰ THI

Ghi chú

1

Phan Khánh

An

8/7/2007

 - Chương I Sonate
 - Polonaise (Chopin)

 

2

Vũ Lan

Anh

18/2/2007

 - Valse Favourite (Mozart)
 - Sonatine No 3 (Kuhlau)

 

3

Trần Ngọc

Anh

27/2/2008

 - Doctor Gradus ad Parnassum (Debussy)
 - Chuơng rondo Sonate No1 (Beethoven)

 

4

Nguyễn Phương

Anh

21/3/2007

 - Sonatina (Mozart)
 - Menuet (Bach)

 

5

Phạm Tường

Anh

1/9/2008

 - Can can
 - Wedding March

 

6

Dương Thùy

Anh

15/12/2007

 - Phức điệu
 - Warbings at Eve

 

7

Ngô Hà

Anh

21/3/2007

 - Nocture (Chopin)
 - Chương I Sonate (Mozart)

 

8

Phạm Nguyễn Hà

Anh

12/11/2007

 - Rondo Sonata in C (Mozart)
 - Waltz B minor (Chopin)

 

9

Nguyễn Phương

Anh

26/9/2007

 - Chương I Sonatine Op55 No1 (Kuhlau)
 - Rondo - Sonatine in C Op20 No1 (Kuhlau)

 

10

Nguyễn Quỳnh

Anh

12/8/2007

 - Chương I,III Sonate (Haydn)
 - Bacarolle (Tchailovsky)

 

11

Nguyễn Xuân

Bách

15/10/2007

 - La Source No5 Op109 (F.Burgmuller)
 - The Maiden's Prayer (Baranowska)

 

12

Đặng Nguyễn Gia

Bảo

17/9/2007

 - Chương I Sonatine in C (Clenmenti)
 - Ánh trăng nói hộ lòng tôi

 

13

Vũ Gia

Bình

22/10/2007

 - A wall clock (Crerny)
 - A shork tale (H.Lichner)

 

14

Đặng Bảo

Chi

26/8/2007

 - Sonatina
 - Mazuka in C

 

15

Nguyễn Hoàng Minh

Đức

9/5/2007

 - Sonatine in C (Clementi)
 - Nhật ký của mẹ (Nguyễn Văn Chung)

 

16

Nguyễn Quang

Dũng

27/7/2007

 - Love story
 - Chương I Sonatine in G (Beethoven)

 

17

Lê Phương

Hân

6/2/2008

 - Study (Stephen Heller)
 - Gavotte (Chaminade)

 

18

Nguyễn Trí

Hiếu

5/10/2007

 - Sonata in A (Scarlatti)
 - Valse (Chopin)

 

19

Đồng Trung

Hiếu

27/7/2008

 - Fur Elise (Beethoven)
 - Etude

 

20

Nguyễn Nam

Khánh

4/4/2007

 - Chương I Sonatine in C (Clenmenti)
 - Song from a secret garden

 

21

Đỗ Hữu

Lâm

22/11/2008

 - Sonatine in F (Beethoven)
 - Vasle Favourite (Mozart)

 

22

Ngô Phương

Lan

17/1/2007

 - Sonatina Op 36 No3
 - La Chevaleresque (Burgmuller)

 

23

Lương Ngọc Hà

Linh

5/11/2007

 - Sonata (Mozart)
 - Canzonetta (Dussex)

 

24

Tạ Khánh

Linh

21/12/2008

 - Let it go (Nhạc film)
 - Canon in D

 

25

Nguyễn Vũ Nhật

Minh

27/10/2007

 - Sonate No17 (Beethoven)
 - Etude No9 Op25 (Chopin)

 

26

Đặng Hạnh

Linh

24/10/2007

 - Sonate Op6 No1 (Anton Eberl)
 - Berceuse (Alfred Hill)

 

27

Nguyễn Khánh

Linh

13/8/2008

 -
 -

 

28

Bùi Ngọc

Mai

13/6/2007

 - Sonata No 8 (Beethoven)
 - Valse (Chopin)

 

29

Nguyễn Thanh

Mai

22/9/2008

 - Lecygne (The Swan) (Saint - Saens)
 - Polonaise

 

30

Nguyễn Phương

Mai

4/7/2008

 - Sonatina in F Op168 (Diabelli)
 - Prelude (Bach)

 

31

Nguyễn Ngọc

Minh

1/9/2007

 - Sonatine in C (Clementi)
 - Romeo & Juliet

 

32

Nguyễn An

Nam

20/7/2008

 - Etude Czerny Op 740
 - Sonata in C (Mozart)

 

33

Lưu Hà

Ngân

7/12/2008

 - Sonatine (Clementi)
 - Doll'dream (Theodore Oesten)

 

34

Nguyễn Thị Minh

Nghiêm

6/9/2007

 - Chương III Sonatine Op88 No3 (Kuhlau)
 - Sarah (Thomas Peter Horas)

 

35

Lại Minh

Ngọc

29/3/2007

 - Sonatina (Kuhlau)
 - Invention No2 (Bach)

 

36

Quách Yến

Ngọc

4/8/2008

 - Sonatine (Clementi)
 - Romane (Gomex)

 

37

Nguyễn Phương

Nguyên

11/11/2008

 -  Secret - Piano duet (Jay Chou)
 - The Entertainer (Scott Joplin)

 

38

Nguyễn Phúc

Nguyên

31/3/2007

 - Sonatina Op36 No1 (Clementi)
 - Barcarolle No22 (Burgmuller)

 

39

Dương Khánh

Phương

2008

 - Sonatine in A Op60 No2 (Kuhlau)
 - Valse a minor (Chopin)

 

40

Nguyễn Lan

Phương

25/2/2007

 - The godfather
 - Song from a secret garden

 

41

Vũ Đỗ Ngọc

Quyên

25/2/2008

 - Sonatine Op20 No1 (Kuhlau)
 - Fur Elise (Beethoven)

 

42

Bùi Thị Diệp

Quỳnh

19/12/2008

 - Sonata No11 (Mozart)
 - Fuga (Bach)

 

43

Nguyễn Vũ Tâm

Tâm

10/5/2007

 - Sonata II
 - Allegro alla Gigue Op6

 

44

Nguyễn Minh

Thư

24/8/2008

 -
 -

 

45

Phạm Anh

Thư

17/3/2007

 - Sonatina (Mozart)
 - Menuet (Bach)

 

46

Nguyễn Phương

Thy

9/1/2008

 - Sonatine in C (Mozart)
 - Polonaise (Chopin)

 

47

Trần Phan Thanh

Trúc

12/8/2008

 - Sonate No2 (Haydn)
 - Sonatine

 

48

Chu Thanh

19/10/2007

 - TK Chăm học chăm làm(Nguyễn Hữu Tuấn)
 - Sonatine No3 (Kuhlau)

 

49

Đào Anh

10/6/2008

 - Chương I Sonatine in G (Clenmenti)
 - Ánh trăng nói hộ lòng tôi

 

50

Vũ Trần Hà

Vy

11/6/2007

 - Chương I Sonatine in C (Clenmenti)
 - Fur Elise (Beethoven)

 

51

Đỗ Đình Khánh

Vy

28/8/2008

 - Sonata No8 Op13 (Beethoven)
 - Agitation (Mendelssohn)

 

52

Nguyễn Khánh

Vy

25/11/2007

 - Study (Stephen Heller)
 - Cantabile and allegro (Johann Baptist Vanhal)

 

 

 

BẢNG E (2006; 2005)

 

STT

Họ và tên

Năm
 sinh

TÁC PHẨM DỰ THI

Ghi chú

 

 

1

Lê Việt

Anh

7/12/2006

 - Sonate in Eb Op 19 No6 Dussek
 -

 

 

2

Nguyễn Phan Lan

Anh

8/11/2006

 - Sonate No14 Moonlight Op27 (Beethoven)
 - Valse a minor (Chopin)

 

 

3

Nguyễn Hoàng Thảo

Anh

27/10/2006

 - Nocture in C (Chopin)
 - Sonate Op13 (Beethoven)

 

 

4

Phan Tùng

Bách

24/11/2005

 - Fur Elise (Beethoven)
 - Comptine d'un autre e'te'

 

 

5

Đặng Gia

Bảo

20/5/2006

 - Hungarian Sonate
 - Chương II  Sonate (Mozart)

 

 

6

Nguyễn Minh

Đức

17/1/2006

 - Invention 1 (Bach)
 - Rondo - Sonatine No1 (Clementi)

 

 

7

Trần Mạnh

Dũng

15/9/2006

 - Sonatine
 - Dân ca Trung Hoa

 

 

8

Nguyễn Hoàng Khánh

Duy

3/11/2006

 - Invetion a minor (Bach)
 - Rondo in D (Mozart)

 

 

9

Nguyễn Vũ

21/7/2005

 - Nocture Op9 No2 (Chopin)
 - Sonate Op13 (Beethoven)

 

 

10

Trịnh Minh

Hiền

17/1/2006

 - Sonata No16 in C (Mozart)
 - Ballade pour Adeline

 

 

11

Vũ Đức

Huy

16/7/2006

 - Chương I Sonatine in C(Clementi)
 - Marriage d' amour

 

 

12

Lê Ngân

Khanh

6/10/2006

 - Valse
 - Sonata No8

 

 

13

Ngô Gia

Khánh

28/11/2005

 -  12 Variotions (Mozart)
 - The Swan - Saint Saens

 

 

14

Trần Khánh

Linh

29/8/2006

 - Chương I Sonata K570 (Mozart)
 - Remote Xianggelila

 

 

15

Nguyễn Trang

Linh

25/7/2006

 - Sonate in C (Mozart)
 - Invention (Bach)

 

 

16

Nguyễn Hiều

Mai

16/5/2005

 - Sonata Op 13 No1 (Beethoven)
 - Waltz in Eb Major Op18 (Chopin)

 

 

17

Nguyễn Tiến

Minh

25/10/2006

 - Sonatin in F (Beetthoven)
 - Fur Elise  (Beetthoven)

 

 

18

Nguyễn Phạm Thanh

Ngân

31/1/2005

 - Chương I Sonate in C (Mozart)
 - Fantasie impromptu Op 66 (Chopin)

 

 

19

Nguyễn Hoàng Minh

Ngân

4/9/2005

 - Sonate in C (Haydn)
 - Sonatine in F (Beethoven)

 

 

20

Trần Bảo

Ngọc

3/2/2006

 - Sonatine (Kuhlau)
 - Song from a secret garden

 

 

21

Nguyễn Bá

Nguyên

5/7/2005

 - Nocture Op9 No2 (Chopin)
 - Invention No8 (Bach)

 

 

22

Lê Thị Minh

Nguyệt

4/3/2006

 - Rondo
 - Chương I Sonatine Op55 No1 (Kuhlau)

 

 

23

Lê Minh

Nhật

19/11/2006

 - Where is My little dog gone?
 - Sing a song of Sixpence

 

 

24

Nguyễn Châu

Nhi

24/7/2005

 - Rondo Sonate No1 (Kuhlau)
 - Schezo D593 No1 (Schubert)

 

 

25

Đàm Hồng

Nhung

24/3/2006

 - Sonatina
 - Right here watting

 

 

26

Lê Lan

Phương

26/6/2005

  - Sonate No16 K545 - Mozart
 - Schezo D593 No1 (Schubert)

 

 

27

Nguyễn Hoàng

Quân

16/6/2006

 - Etude No31 Op 299 (Czerny)
 - Chương II Sonata (Mozart)

 

 

28

Đặng Ninh Ngọc

Quân

12/7/2006

 - Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (Mozart)
 - Sonate (Haydn)

 

 

29

Đặng Thu

Quyên

17/10/2006

 - Sonatine (Beethoven)
 - Musette (Bach)

 

 

30

Lã Thị Thanh

Tâm

4/10/2005

 - Chương I Sonate in F
 - Fur Elise (Beethoven)

 

 

31

Đỗ Minh

Tâm

12/4/2006

 - Sonatine Op 88 (Kuhlau)
 - Polonaise (Ogynski)

 

 

32

Đỗ Thanh

Thảo

21/1/2005

 - Invention No1 (Bach)
 - Sonatine

 

 

33

Đoàn Phương

Thảo

29/8/2006

 - Sonatina (Clementi)
 - The voice of the heart (Henry Van Gael)

 

 

34

Nguyễn Duy

Thông

9/10/2005

 - Sonatine No2 (Beethoven)
 - Sonata No2 (Beethoven)

 

 

35

Nguyễn Anh

Thư

15/1/2006

 - Dòng nước trong (Trần Tất Toại)
 - Chương III Sonata No8

 

 

36

Vũ Tất Hoàng

Tôn

5/2/2005

 - Nocture Op9 No2 (Chopin)
 - Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (Mozart)

 

 

37

Vũ Đức

Tùng

28/2/2005

 - Invention 1 (Bach)
 - Sonata in C (Mozart)

 

 

 

BẢNG Hòa tấu (2014 - 2005)

 

STT

Họ và tên

Năm
 sinh

TÁC PHẨM DỰ THI

Ghi chú

 

 

1

Dương Thùy
Dương Quỳnh

Anh
Anh

2007
2011

 - Cầu vồng
 - Swan lake

 

 

2

Lương Quỳnh
Nguyễn Minh Ngọc

Chi
Diệp

15/5/2008
20/10/2009

 - March Militaire
 - Tis the last rose of the summer

 

 

3

Đỗ Hoàng Bảo
Nguyễn Phương

Khanh
Nguyên

24/08/2008
11/11/2008

 - Secret - Piano duet (Jay Chou)
 - The entertainer (Scott Joplin)

 

 

4

Vũ Bảo
Vũ Phạm Bảo

Nam
Linh

24/10/2011
24/10/2011

 - Spring day (Norton)
 - Clock of my grandfather

 

 

5

Trần Bảo
Nguyễn Hoàng Minh

Ngọc
Ngân

2006
2005

 - Canon in D (Johann Pachelbel)
 - Secret garden

 

 

6

Nguyễn Thị Yến
Nguyễn Minh

Nhi
Hiền

28/3/2010
4/6/2013

 - Điệu Valse vui vẻ
 - Chiếc đồng hồ của ông tôi

 

 

 

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh