DÁNH SÁCH HỌC SINH THI CHUNG KHẢO FESTIVAL PIANO THIẾU NHI THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÂN THỨ XII NĂM 2019

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI
CUNG THIẾU NHI
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

   Hà Nội, ngày 21 tháng 8  năm 2019

DANH SÁCH HỌC SINH THI CHUNG KHẢO
"FESTIVAL PIANO THIẾU NHI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LẦN THỨ XII, NĂM 2019"

BẢNG A (2014; 2013)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

TÁC PHẨM DỰ THI

1

Đinh Hoàng Bảo

Anh

18/3/2013

Sơ khảo tại Cung

 - Menuet No2 (Bach)
 - Sonatine (Beethoven)

2

Nguyễn Diệu

Anh

22/10/2103

Sơ khảo tại Cung

 - Chiếc chuông thần
 - Donna Donna

3

Ngô Ngọc

Anh

2/1/2014

Sơ khảo tại Cung

 - Chiếc đu quay (Andrew Fling)
 - Fur Elise (Beethoven)

4

Nguyễn Minh Hiếu

Anh

1/6/2015

Sơ khảo tại Cung

 - Dance of Gnomes (Kevin Costley)
 - Điệu nhảy đôi giầy gỗ (Holzschuhtans)

5

Đặng Khánh Hảo

Anh

28/3/2013

Sơ khảo tại Cung

 - CII Sonatine in G (Beethoven)
 - Ronadinno (Hummel)

6

Nguyễn Ngọc Minh

Anh

17/4/2014

Sơ khảo tại Cung

 - Kỵ sĩ tí hon (French song)
 - Thế giới thần tiên (American song)

7

Nguyễn Duy

Bảo

9/1/2013

Sơ khảo tại Cung

 - Chú Hề
 - Chương 3 Sonatina in C Op 36 No1 (Clementi)

8

Hoàng Hải

Giang

4/2/2013

Trung tâm Piano
TP Hải Dương

 - Etude (Czerny)
 - Minute in G (Bach)

9

Lê Thế

Hải

31/1/2013

Sơ khảo tại Cung

 - Etude C dur (Leshgorn)
 - Tango passionis (Barbara Arens)

10

Trần Ngọc

Hân

26/3/2013

Sơ khảo tại Cung

 - Etude (Czerny)
 - Chương III Sonatine (Clementi)

11

Trần Bảo

Huy

11/1/2013

Sơ khảo tại Cung

 - Chương I Sonatina in G (Beethoven)
 - Bài nhỏ (Gedyke)

12

Lê Hồng

Kỳ

28/3/2014

Sơ khảo tại Cung

 - Kỵ sĩ tí hon (French song)
 - Thế giới thần tiên (American song)

13

Vũ Lê Hà

My

17/9/2013

Trung tâm
World music

 - Valse Favorite (Mozart)
 - Chương III Sonatine (Clementi)

14

Vũ Gia

Nam

5/2/2013

Sơ khảo tại Cung

 - Dojuan (Mozart)
 - Romance (Gomez)

15

Đinh Quốc

Phong

4/2/2013

Cung thiếu nhi
Hà Nội

 - A wall clock (Crerny)
 - A shork tale (H.Lichner)

16

Nguyễn Viết

Phúc

16/7/2013

Sơ khảo tại Cung

 - Chương I Sonatine Op 36 No1 (Clementi)
 - Indian Pony Race (Glover)

17

Phạm Ngọc

Thái

3/3/2013

Sơ khảo tại Cung

 - We wish you a merry chrismas
 - Vào rừng hoa

18

Nguyễn Sơn

Tùng

1/11/2013

Sơ khảo tại Cung

 - Sonatina in C Op 36 No3 (Clementi)
 - Flight of the Bumblebee (Kimsky Korsakov)

BẢNG B (2011; 2012)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

TÁC PHẨM DỰ THI

1

Mai

An

1/11/2012

 Sơ khảo tại Cung

 - Chương III Sonatine in C (Clementi)
 - Chương III Sonatine in C (Kuhlau)

2

Lê Hải Khánh

An

16/8/2011

Cung thiếu nhi
 Hà Nội

 - Wiener Marsch (Czerny)
 - Sonatina No 1 (F.Kuhlau)

3

Đặng Lê Minh

Anh

28/1/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Sonatina Op 88, No 3 (F.Kuhlau)
 - Waltz in B minor, Op18, No 6 (Schubert)

4

Vũ Lê Minh

Anh

28/4/2011

Trung tâm
World music

 - Sonata D dur (Haydn)
 - Valse Op 64 No2 (Chopin)

5

Lâm Hữu

Bình

6/8/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Vũ khúc Rondo (Clementi)
 - Anh chàng Jim Bự (Norton)

6

Vũ Linh

Chi

6/9/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - The Rowboat (KuKuck)
 - Khu vườn kỳ diệu

7

Nguyễn Ngọc Mai

Chi

5/3/2012

 Sơ khảo tại Cung

 - The swan'sdance from Swan lake(Tchaikovsky)
 - Rondo from Sonatina in G Op151 No3 (A.Diabelli)

8

Nguyễn Ngọc Thùy

Chi

9/12/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Vũ khúcRondo (Clementi)
 - Menuet (Bach)

9

Nguyễn Phát

Đạt

2/1/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Invention No 8 (Bach)
 - Sonate No8 KV 310 (Mozart)

10

An Chí

Dũng

27/3/2012

 Sơ khảo tại Cung

 - Chim vành khuyên (soạn Piano:Tôn Thất Triêm)
 - Chương I Sonatina Op36 No 9(Clementi)

11

Trần Thủy

Giang

26/2/2012

 Sơ khảo tại Cung

 - TK Chăm học chăm làm (Nguyễn Hữu Tuấn)
 - Chương III Sonatine C (Clementi)

12

Nguyễn Phạm Minh

26/10/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Chương I Sonatina Op36 No 3 (Clementi)
 - Tamno Tango (Grant Arnold)

13

Vũ Diệu Ngân

21/2/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Điệu nhảy Cung đình
 - Vũ điệu dân gian (Gedybe)

14

Hồ Sĩ

Hải

13/4/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Vũ khúc Rondo (Clementi)
 - Anh chàng Jim bự (Norton)

15

Trần Danh

Hiển

7/5/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Sonata in C No1 K545 (Mozart)
 - Theme de Rossini (H.Weilhelm)

16

Hoàng Trần Minh

Khang

15/10/2012

Trung tâm
VHTT - TT
Đông Anh

 - The Wild Horseman (R.Schumann)
 - Valse Favorite (Mozart)

17

Nguyễn Hồng

Kiên

9/4/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Chương III Sonatine C (Clementi)
 - Valse favorite (Mozart)

18

Nguyễn Trúc

Lam

28/4/2011

Trung tâm
Nghệ thuật
ArtDream

  - Chuột Mickey
 - The old French song (Tchaikovsky)

19

Nguyễn Ngọc Trúc

Lâm

1/7/2011

Trung tâm
Âm nhạc Mozart

 - Sonatine en F majeur (Betthoven)
 - Canzannetta (Dussek)

20

Vũ Phạm Bảo

Linh

24/10/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Những giọt mưa nhỏ (A Gedike)
 - Fur Elise (Beethoven)

21

Bùi Phương

Linh

8/1/2012

Trung tâm
Piano Sonata
TP Hải Phòng

 - Sonatine Op36 No3 (Clementi)
 - Trống cơm (Thái Thị Liên)

22

Phùng Tuệ

Minh

25/5/2011

Trung tâm Piano
TP Hải Dương

 - Chương I Sonatine in C (Clementi)
 - Donjuan (Mozart)

23

Quách Hà

My

7/5/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Sonatina in C K545 (Mozart)
 - Walzt in C Op64 No2 (Chopin)

24

Vũ Bảo

Nam

24/10/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Valse Favourite (Mozart)
 - Chương I Sonatine in F (Beethoven)

25

Kim Bảo Tường

Nghi

16/7/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Variations (Kytay)
 - Kitten'n mousin's on the keys (Cathernie Rollin)

26

Nguyễn Minh

Ngọc

2/11/2012

 Sơ khảo tại Cung

 - Little spinning song -Abbert Ellmenrich
 - Chương I Sonatina No1 Op55 (Kuhlau)

27

Ngô Thảo

Nguyên

5/9/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Phức điệu (Bach)
 - Sonatina in C Op36 No3 (Clementin)

28

Phùng Quỳnh

Nhi

17/1/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Điệu nhảy phù thủy (Kabalevsky)
 - Khúc nhạc chiều của người thổi Trumpet (Spidler)

29

Đan

Nhi

17/9/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Allegro (Bach)
 - Summer Rain (Kerin Bailey)

30

Nguyễn Quế

Như

21/3/2011

 Sơ khảo tại Cung

 - Kỵ sĩ tí hon (Schumann)
 - Romance (Beethoven)

31

Bùi Mai

Phương

13/9/2011

Trung tâm
VHTT - TT
Chương Mỹ

 - Chương I Sonatina in C  (Clenmenti)
 - Donjuan (Mozart)

32

Trần Băng

Tâm

14/1/2011

Trung tâm
Magicmusic

 - Variation on Russian Folk song (Lubarsky)
 - Điệu nhảy (Maykasar)

BẢNG C (2010; 2009)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

TÁC PHẨM DỰ THI

1

Hoàng Nam

Anh

22/4/2010

Sơ khảo tại Cung

 - Burre (Mozart)
 - Chương II Rondo Sonatina in F (Beethoven)

2

Nguyễn Đỗ Đức

Anh

6/7/2010

Sơ khảo tại Cung

 - Chương II Sonatine in C (Kuhlau)
 - Poruma Cabeza (Carlos Garden)

3

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Anh

23/1/2009

Trung tâm
VHTT - TT
Đông Anh

 - Invention No13 (Bach)
 - Sonate No1 (Mozart)

4

Trần Đức

Anh

3/11/2009

Trung tâm
World music

 - Variation (Paganini)
 - Điệu nhảy thổ dân (Khachaturyan)

5

Phạm Lê Tùng

Anh

4/10/2009

Trung tâm
VHTT - TT
Chương Mỹ

 - Chương I Sonatine in C (Clementi)
 - Kèn Vô - lun - ka (Bach)

6

Lê Xuân

Bách

10/9/2009

Sơ khảo tại Cung

 - Chương II Sonatine No1 Op 60 (Kuhlau)
 - Tổ khúc Chăm học chăm làm (Nguyễn Hữu Tuấn)

7

Trần Đức

Anh

1/2/2010

Sơ khảo tại Cung

 - Variation (Paganini)
 - Điệu nhảy thổ dân (Khachaturyan)

8

Nguyễn Gia

Hân

5/11/2009

Sơ khảo tại Cung

 - Sonatina (Diabelli)
 - La candeur Op100 ( Burgmuller)

9

Đào Trọng Nguyên

Huy

24/10/2010

Trung tâm
 Hoàng Cung Art

 - Sonata Op2 No1 (Beethoven)
 - Etude Op25 No2 (Chopin)

10

Bùi Đăng

Khôi

7/12/2009

Sơ khảo tại Cung

 - Sonatina Op 36 No3 (Clementi)
 - Tay đua dũng cảm Op68 No8 (Schuman)

11

Trương Bách

Lâm

8/12/2009

Sơ khảo tại Cung

 - Musette (Bach)
 - Sonatina Op36 No1 (Clementi)

12

Đoàn Chung Nhật

Linh

26/3/2010

Trung tâm
Nghệ thuật ArtDream

 - Sonate in G (Beethoven)
 - Romance Chương III Valse Favorite (Mozart)

13

Trần Quang

Minh

11/7/2010

Trung tâm
Âm nhạc Mozart

 - Sonatine G (Diabelli)
 - Six Variations (Beethoven)

14

Nguyễn Thiên

Mỹ

20/3/2009

Sơ khảo tại Cung

 - Polonaise No11 in G (Chopin)
 - Sonate No5 in G K283 (Mozart)

15

Mai Võ Hồng

Phúc

18/1/2009

Sơ khảo tại Cung

 - Souvenir d'enfance (Paul de Senneville & Olivier Tousaint)
 - Rondo from Sonatine Op 88 No1 (Kuhlau)

16

Cao Phạm Hà

Phương

10/2/2009

Sơ khảo tại Cung

 - Sonatine in G (Beethoven)
 - Waltz in a minor (Chopin)

17

Trần Khánh

Phương

30/7/2009

Sơ khảo tại Cung

 - Khúc mùa thu (Tchaikovsky)
 - Chương II Rondo from Sonatina (Clementi)

18

Tạ Nguyễn Hà

Thanh

23/4/2009

Sơ khảo tại Cung

 - Phức điệu (Bach)
 - Sonatine Op 20 No1 (Kuhlau)

19

Vũ Phương

Thảo

29/09/2009

Sơ khảo tại Cung

 - Etude  No12 Op 849(Czerny)
 - Rondo from Sonatina Op 88 No2 (Kuhlau)

20

Bùi Đình

Trí

6/11/2010

Trung tâm Piano
TP Hải Dương

 - Chương I Sonatine in C (Clementi)
 - Chương II&III Sonatine in C (Clementi)

21

Nguyễn Lân

Việt

1/10/2010

Sơ khảo tại Cung

 - The Wild Rider (Schumann)
 - Sonatine Op36 No1 (Clementi)

22

Hoàng Anh

8/10/2009

Sơ khảo tại Cung

 - Sonata No15 in C (Mozart)
 - Phức điệu No15 (Bach)

BẢNG D (2008; 2007)

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

TÁC PHẨM DỰ THI

 

 

1

Trần Ngọc

Anh

27/2/2008

Sơ khảo tại Cung

 - Chuơng rondo from Sonate No1 (Beethoven)
 - Doctor Gradus ad Parnassum (Debussy)

 

2

Phạm Nguyễn Hà

Anh

12/11/2007

Sơ khảo tại Cung

 - Rondo from Sonata in C K545 (Mozart)
 - Waltz B minor Op69 No2 (Chopin)

 

3

Nguyễn Quỳnh

Anh

12/8/2007

Sơ khảo tại Cung

 - Chương I Sonate (Haydn)
 - Bacarolle (Tchailovsky)

 

4

Trần Quỳnh

Anh

2/3/2007

Trung tâm
World music

 - Sonata No15 in C (Mozart)
 - Nocture (Chopin)

 

5

Nguyễn Huyền

Anh

17/5/2008

Trung tâm Family&Kids

 - Sonatine Op 20 No1 (Kuhlau)
 - Fur Elise (Beethoven)

 

6

Nguyễn Trí

Hiếu

5/10/2007

Sơ khảo tại Cung

 - Sonata in A (Scarlatti)
 - Valse in F (Chopin)

 

7

Hoàng Trần Khánh

Huyền

9/7/2007

Trung tâm
VHTT - TT
Đông Anh

 - Sonatine in D (Clementi)
 - Spanish Dance (E' Dourd LaLo)

 

8

Đặng Hạnh

Linh

24/10/2007

Sơ khảo tại Cung

 - Berceuse (Alfred Hill)
 - Sonate Op5 No1 (Anton Eberl)

 

9

Nguyễn Phương

Mai

4/7/2008

Sơ khảo tại Cung

 - Sonatina Op55 No1 (Kuhlau)
 - Prelude (Bach)

 

10

Nguyễn Vũ Nhật

Minh

27/10/2007

Sơ khảo tại Cung

 - Sonate No17 (Beethoven)
 - Nightingale (Glinka)

 

11

Nguyễn An

Nam

20/7/2008

Sơ khảo tại Cung

 - Etude Czerny Op 740
 - Sonata in C No15 (Mozart)

 

12

Nguyễn Hải

Nam

1/1/2008

Trung tâm
Piano Sonata
TP Hải Phòng

 - Anitra's Dance
 - Canon in D

 

13

Lưu Hà

Ngân

7/12/2008

Sơ khảo tại Cung

 - Sonatine (Clementi)
 - Doll'dream (Theodore Oesten)

 

14

Nguyễn Thị Minh

Nghiêm

6/9/2007

Sơ khảo tại Cung

 - Sonatine (Kuhlau)
 - Fur Elise (Beethoven)

 

15

Nguyễn Trọng

Nhân

12/2/2008

Trung tâm
VHTT - TT
Chương Mỹ

 - Chương I Sonatine (Kuhlau)
 - The God Father (Nino Rota)

 

16

Dương Khánh

Phương

2008

Sơ khảo tại Cung

 - Valse a minor (Chopin)
 - Sonatine in A Op60 No2 (Kuhlau)

 

17

Tống Bảo

Phương

18/3/2008

Trung tâm Piano
TP Hải Dương

 - Moonlight Sonata No14 (Beethoven)
 - Hungarian Sonata (Paulde Seneville)

 

18

Nguyễn Trọng

Sang

12/2/2008

Trung tâm
VHTT-TT
Phú Xuyên

 - Chương I Sonatine (Kuhlau)
 - Symphony No40 (Mozart)

 

19

Nguyễn Vũ Tâm

Tâm

10/5/2007

Sơ khảo tại Cung

 - Chương I Sonata in G No2(Mozart)
 - Allegro alla Gigue Op6 (Bach)

 

20

Nguyễn Minh

Thư

24/8/2008

Sơ khảo tại Cung

 - Canzonetta (Dussek)
 - Andante in A (Haydn)

 

21

Nguyễn Ngọc Bảo

Trân

14/5/2007

Trung tâm  
Nghệ thuật
ArtDream

 - Arabesqne (Claude Achille Debussy)
 - Sonate (Haydn)

 

22

Chu Thanh

19/10/2007

Sơ khảo tại Cung

 - TK Chăm học chăm làm(Nguyễn Hữu Tuấn)
 - Sonatine No3 Op 60 (Kuhlau)

 

BẢNG E (2006; 2005)

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

TÁC PHẨM DỰ THI

 

 

1

Nguyễn Mai Nhật

Anh

24/5/2006

Cung thiếu nhi
Hà Nội

 - Predude & Fugue No2 BTW2 (Bach)
 - Nocturne in Es dur (Glinka)

 

2

Đặng Thùy

Dương

7/7/2005

Trung tâm Piano
TP Hải Dương

 - Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ (Mozart)
 - Chương I Sonatine in C (Kuhlau)

 

3

Nguyễn Hoàng Khánh

Duy

3/11/2006

Sơ khảo tại Cung

 - Rondo in D (Mozart)
 - Invetion a minor (Bach)

 

4

Nguyễn Vũ

21/7/2005

Sơ khảo tại Cung

 - Sonate Op13 (Beethoven)
 - Nocture Op9 No2 (Chopin)

 

5

Ngô Gia

Khánh

28/11/2005

Sơ khảo tại Cung

 -  12 Variotions K265 (Mozart)
 - The Swan - Saint Saens

 

6

Nguyễn Trang

Linh

25/7/2006

Sơ khảo tại Cung

 - Sonate in C No1 (Mozart)
 - Invention (Bach)

 

7

Nguyễn Hà

Linh

3/10/2006

Trung tâm
VHTT - TT
Ứng Hòa

 - Invention 13 (Bach)
 - Rondo - Sonatine Op20 No1 (Kuhlau)

 

8

Nguyễn Hiểu

Mai

16/5/2005

Sơ khảo tại Cung

 - Chương I Sonata Op 13 No1 (Beethoven)
 - Valse in Eb Major Op18 (Chopin)

 

9

Nguyễn Thư

Minh

1/2/2006

Trung tâm
Âm nhạc Mozart

 - Sonatine in G (Beethoven)
 - Ah!Vous Dirai - JE Maman (Mozart)

 

10

Vũ Ánh Hằng

Nga

12/2/2006

Trung tâm
 Music Light
Hằng Nga

 - Polonaise Op 53 (Chopin)
 - Moonlight Sonata No3 (Beethoven)

 

11

Nguyễn Hoàng Minh

Ngân

4/9/2005

Sơ khảo tại Cung

 - Sonate in C (Haydn)
 - Canon in D

 

12

Nguyễn Bá

Nguyên

5/7/2005

Sơ khảo tại Cung

 - Nocture Op9 No2 (Chopin)
 - Sonate Op2 No1 (Beethoven)

 

13

Lã Thị Thanh

Tâm

4/10/2005

Sơ khảo tại Cung

 - Fur Elise (Beethoven)
 - Chương I Sonate in F

 

14

Đỗ Minh

Tâm

12/4/2006

Sơ khảo tại Cung

 - Chương I Sonatine Op 88 No3 (Kuhlau)
 - Polonaise (Oginsky)

 

15

Đỗ Anh

Thư

23/4/2006

Trung tâm
VHTT - TT
Chương Mỹ

 - Chương I Sonatine (Kuhlau)
 - Fur Elise (Beethoven)

 

16

Vũ Tất Hoàng

Tôn

5/2/2005

Sơ khảo tại Cung

 - Sonate No14 Moonlight Op27 No2 (Beethoven)
 - Etude in Gb Op No5 (Chopin)

 

 

BẢNG HÒA TẤU (2014 - 2005)

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

TÁC PHẨM DỰ THI

 

 

1

Nguyễn Trung

Kiên

11/1/2006

Trung tâm
V-Art

Hòa tấu Jazz cùng Band nhạc
- Bosa nova
- All of me (John Legend)

 

2

Đỗ Hoàng Bảo
Nguyễn Phương

Khanh
Nguyên

24/08/2008
11/11/2008

Sơ khảo tại Cung

 - Four hands duet (Jay chou & Obetnego)
 - The entertainer (Scott Joplin)

 

3

Lương Quỳnh
Nguyễn Minh Ngọc

Chi
Diệp

15/5/2008
20/10/2009

Sơ khảo tại Cung

 - March Militaire (Franz Schubert)
 - Tis the last rose of the summer (H.Herz)

 

4

Vũ Bảo
Vũ Phạm Bảo

Nam
Linh

24/10/2011
24/10/2011

Sơ khảo tại Cung

 - Clock of my grandfather (Henry Work)
 - Little red shoes (A.Diabelli)

 

5

Trần Thủy
Nguyễn Phan Hà

Giang
Anh

26/2/2012
15/10/2009

Trung tâm
World music

 Hòa tấu 4 tay:
 - Múa Sạp
 - Ing lả ơi

 

 

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh