Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt (học sinh cũ) Nhận “Thông báo thu phí” tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng...
05/05/2024, Xem tiếp
Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt (học sinh cũ) Nhận “Thông báo thu phí” tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng...
05/05/2024, Xem tiếp
Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt (học sinh cũ) Nhận “Thông báo thu phí” tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại...
05/05/2024, Xem tiếp
Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt (học sinh cũ) Nhận “Thông báo thu phí” tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại...
05/05/2024, Xem tiếp
Tiếp nối thành công “Liên hoan giao lưu cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”. Năm nay, liên hoan giao lưu cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 sẽ diễn ra
29/03/2024, Xem tiếp
KHOÁ HỌC TÂM LÝ - KỸ NĂNG SỐNG “PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CẢM XÚC – XÃ HỘI”  Chưa bao giờ các bậc cha mẹ phải chịu đựng và đối phó với nhiều áp lực, thách thức trong “sự nghiệp...
15/05/2023, Xem tiếp

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh