Thực hiện Chỉ thị 17/CT – UBND ngày 23/7/2021 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mỗi gia đình và các em thiếu nhi là học sinh đang theo học kỳ I/2021 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, từ ngày 9/8/2021 Cung...
05/08/2021, Xem tiếp
Hiện nay Quý phụ huynh có thể ghi danh vào các môn học thuộc 04 Khoa đào tạo gồm Khoa TDTT, Khoa Ngoại Ngữ, Khoa Nghệ thuật Mỹ thuật, Khoa Giáo dục Kỹ năng và Khoa học Công nghệ.
01/07/2021, Xem tiếp
Nhằm chuẩn bị cho công tác Chiêu sinh sau đợt nghỉ dịch Covid 19. Cung Thiếu nhi Hà Nội thông báo tới quý phụ huynh lịch giảng dạy dự kiến khi có quyết định học trở lại chính thức.
01/07/2021, Xem tiếp
1. Thủ tục bảo lưu phí sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB)
1.1. Thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi do nguyên nhân khách quan từ phía Cung Thiếu nhi (không tổ chức được CLB, chuyển đổi ca, ngày giờ sinh hoạt so với lịch...
19/08/2020, Xem tiếp

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh