Chiều ngày 16/11/2023, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, đã diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về công tác cán bộ.
16/11/2023, Xem tiếp
Sáng 1/11/2023, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của thủ trưởng cơ quan Thành đoàn Hà Nội về công tác cán bộ, tại hội nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội đã trao Quyết định...
14/11/2023, Xem tiếp

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh