Thực hiện Chỉ thị 17/CT – UBND ngày 23/7/2021 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mỗi gia đình và các em thiếu nhi là học sinh đang theo học kỳ I/2021 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, từ ngày 9/8/2021 Cung...
05/08/2021, Xem tiếp
1. Thủ tục bảo lưu phí sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB)
1.1. Thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi do nguyên nhân khách quan từ phía Cung Thiếu nhi (không tổ chức được CLB, chuyển đổi ca, ngày giờ sinh hoạt so với lịch...
19/08/2020, Xem tiếp

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh