CHIÊU SINH KỲ I NĂM 2021

CHIÊU SINH KỲ I NĂM 2021                                
* Chiêu sinh và thu phí sinh hoạt CLB: Từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 30/02/2021                
* Thời gian: Sáng từ 08h00' -> 11h00'; Chiều và tối từ 14h30' -> 20h00'                
TT CÂU LẠC BỘ/BỘ MÔN ĐIỀU KIỆN TUYỂN MỨC THU GHI CHÚ
KHOA NGHỆ THUẬT & MỸ THUẬT
I CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC PHƯƠNG TÂY
1 Organ Từ 5 -> 12 tuổi 1,620,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
2 Piano Tập thể trình độ A Từ 4 -> 6 tuổi 1,980,000
Piano Tập thể trình độ B đã học 2 năm 6 tháng, 8-12 tuổi 2,070,000
Piano Cá nhân Từ 8 -> 15 tuổi 3,600,000
3 Guitar Tập thể Từ 7 -> 14 tuổi 1,620,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
4 Trống 3,420,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
II CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG
5 Nhạc dân tộc (đàn tranh, đàn bầu) Từ 7 -> 13 tuổi 1,350,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
III CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA
6 Múa chất lượng cao Từ 4 -> 8 tuổi 1,800,000 Tuần 1 buổi/14 buổi
Từ 4 -> 6 tuổi 2,700,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
7 Múa hiện đại Từ 8 -> 15 tuổi 1,620,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
8 Nhảy hiện đại Từ 6 -> 10 tuổi 1,620,000
9 Zumba Từ 8 -> 12 tuổi 1,620,000
10 Khiêu vũ chất lượng cao Từ 6 -> 8 tuổi 2,070,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
IV CÂU LẠC BỘ CA SỸ NHÍ
11 Thanh nhạc Tập thể Từ 7 -> 11 tuổi 1,350,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
2,700,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
12 Thanh nhạc Cá nhân Từ 5 -> 15 tuổi 3,600,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
13 Ca sỹ nhí Từ 5 -> 12 tuổi 2,340,000 Tuần 1 buổi/36 buổi
(Ca đúp)
V CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
14 Dẫn chương trình (MC) Từ 7 -> 13 tuổi 1,350,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
15 Kể chuyện Từ 5 -> 7 tuổi 1,800,000 Tuần 1 buổi/36 buổi
(Ca đúp)
VI CÂU LẠC BỘ HỘI HỌA
16 Hội họa cơ bản, nâng cao Từ 5 -> 15 tuổi 900,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
17 Mỹ thuật sáng tạo Từ 5 -> 12 tuổi 1,260,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
(Chưa bao gồm 540.000đ họa phẩm)
18 CLB Năng khiếu Từ 7 -> 15 tuổi (Thi tuyển sau tuyển sinh) 1,980,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
(Chưa bao gồm 720.000đ họa phẩm)
VI CÂU LẠC BỘ TRÌNH DIỄN - TẠO MẪU THỜI TRANG
19 Trình diễn thời trang (Cơ bản) Từ 4 -> 6 tuổi 990,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
Trình diễn thời trang (Nâng cao) Từ 4 -> 15 tuổi 1,440,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
20 Tạo mẫu thời trang (Cơ bản) Từ 7 -> 15 tuổi 1,980,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
Tạo mẫu thời trang (Cơ bản) 990,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
Tạo mẫu thời trang (Nâng cao) 2,880,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
KHOA GIÁO DỤC KỸ NĂNG VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
I CLB GIÁO DỤC KỸ NĂNG
1 Làm quen chữ cái Sinh năm 2015 2,160,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
2 Viết đọc Sinh năm 2015 2,160,000
3 Bé lớp 1 Sinh năm 2015 2,160,000
4 Yoga kids Từ 4 -> 15 tuổi 1.420.000 (đã bao gồm 250.000 phí dã ngoại) Tuần 1 buổi/18 buổi
Yoga bầu Thai từ 22 tuần trở lên 4.050.000 Tuần 3 buổi/54 buổi
5 Can thiệp cho trẻ đặc biệt Từ 2 -> 15 tuổi 180,000đ/giờ Tính theo giờ
6 Nấu ăn Từ 9 -> 15 tuổi 1.260.000
(chưa tính nguyên vật liệu)
Tuần 2 buổi/36 buổi
II CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Các bộ môn giáo dục Tiểu học
7 Toán - Tiếng việt Lên lớp 2;3 2,340,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
8 Văn nâng cao Lên lớp 4;5 2,700,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
9 Toán nâng cao Lên lớp 4;5 2,700,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
Các bộ môn giáo dục Trung học cơ sở
10 Văn nâng cao Lên lớp 6,7, 8,9,10 2,700,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
11 Toán nâng cao Lên lớp 6;7;8;9;10 2,700,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
12 Hóa Lên lớp 8;9 1,170,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
13 Lên lớp 8;9 1,170,000
14 Kèm học sinh các môn GD Trung học cơ sở Liên hệ cô Yến: 0986692873 170.000đ/1h
12 Đội Nghi lễ măng non (Kèn) Lớp 6, 7 Miễn phí Liên hệ cô Ngọc: 0987813282
Đội Nghi lễ măng non (Trống) Lớp 3, 4, 6
III CLB CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 Tin IC3 Từ lớp 1 -> 12
1,170,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
2 Lập trình Scartch Từ lớp 1 ->10 1,800,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
3 Thuật toán cơ bản, nâng cao Từ lớp 6 -> 12
2,250,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
4 Lập trình C++ cơ bản 1,800,000
5 Thiết kế Video Clip Từ lớp 3 ->12 1,800,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
IV CLB KHOA HỌC SÁNG TẠO
1 MH Máy bay Từ lớp 4 -> 12
1,710,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
2 Sáng tạo Robot-Huna Từ 4 - 8 tuổi
1.710.000
(Chưa bao gồm phí học phẩm 180.000đ/ 18 buổi)
(10.000đ/ 1b)
Tuần 1 buổi/18 buổi
3 Điện - điện tử Lớp 4 ->10
1.710.000
Chưa bao gồm phí học phẩm 270.000đ/ 18 buổi
(15.000đ/ 1b)
Tuần 1 buổi/18 buổi
4 Trẻ em sáng tạo Từ lớp 1->5
1.080.000
Chưa bao gồm phí học phẩm 180.000đ/ 18 buổi
(10.000đ/ 1b)
Tuần 1 buổi/18 buổi
KHOA THỂ DỤC THỂ THAO
1 Võ Taekwondo Từ 6 -> 15 tuổi 1,800,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
2 Võ Karatedo 1,800,000
3 Bóng bàn chất lượng cao Từ 6 -> 15 tuổi 1,620,000 Tuần 1 buổi/18 buổi
4 Thể dục nhịp điệu Từ 4 -> 15 tuổi 1,800,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
5 Cờ vua Từ 6 -> 15 tuổi 990,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
6 Bóng rổ Từ 6 -> 15 tuổi 1,800,000 Tuần 2 buổi/36 buổi
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh