Dự kiến Chiêu sinh sau đợt nghỉ dịch Covid 19

Nhằm chuẩn bị cho công tác Chiêu sinh sau đợt nghỉ dịch Covid 19. Cung Thiếu nhi Hà Nội thông báo tới quý phụ huynh lịch giảng dạy dự kiến khi có quyết định học trở lại chính thức.
1.    Lịch giảng dạy và chiêu sinh khoa TDTT phụ huynh bấm vào đường link phía dưới
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuOjz9zaWCTYAMPSN6qaM1BVlEQAIKa4CLm82Wl21Dg/edit?usp=sharing

2.    Lịch giảng dạy và chiêu sinh khoa Giáo dục Kỹ năng và Khoa học công nghệ phụ huynh bấm vào đường link phía dưới
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DTtnkEBspcmuRb0_TO53owcO4XHlrDS05FO4i1A8BnY/edit?usp=sharing

3.Lịch giảng dạy và chiêu sinh khoa Ngoại Ngữ phụ huynh bấm vào đường link phía dưới
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MhufP8xB5eNHIDTJUUJTroMsJiLbwXwi5hRHCiWe7g4/edit?usp=sharing

4.Lịch giảng dạy và chiêu sinh khoa Nghệ thuật Mỹ Thuật phụ huynh bấm vào đường link phía dưới
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QO8C_MO1SGOqdP7fzxLDu72NqpGSbJpoGxXAx_AgTkM/edit?usp=sharing
Tài liệu đính kèm
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh