Cổng bình chọn thí sinh The Face Kid đã mở

Cổng bình chọn thí sinh The Face Kid đã được mở. Thời gian bình chọn: Mở cổng từ ngày 28/01/2022 đến 13h00 chiều ngày 04/02/2022
Hãy ấn vào đường link phía dưới để bình chọn cho các thí sinh

https://thefacekid.voting.vn/?gidzl=MOGlHJ8o7aXMcYb0FoySIrUOBqqaBKr0IybvJtKk7K1Ecov8TIfAJn6KBKKf9XaQ5Pb-431TXWO-DZGGGm
Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh