CHIÊU SINH KHOA NGOẠI NGỮ HÈ 20232. Địa điểm chiêu sinh: Sảnh tầng 1 nhà 6 tầng – Cung Thiếu nhi Hà Nội – 36 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội.
3. Thời gian học cụ thể theo từng lớp, từng môn

4. Thủ tục đăng ký

4.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt (học sinh cũ)

Nhận “Thông báo thu phí” tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ .

4.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt (học sinh mới)

- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhihanoi.org.vn ; Fanpage: https://www.facebook.com/thieunhihanoi;

- Đăng ký và nhận Phiếu đăng ký sinh hoạt các Câu lạc bộ  tại khu vực chiêu sinh. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:

Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB

(Được tính theo buổi tại thời điểm phụ huynh đăng ký).

- Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.                           

* LƯU Ý

- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và KHÔNG RÚT HỌC PHÍ trong mọi trường hợp.

- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác. Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).

 (Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại: 

024. 39393014   Hotline: 0989995934 – 0943671788 – 0949799679)

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh