THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC CÂU LẠC BỘ THUỘC BỘ MÔN NGHỆ THUẬT KỲ HÈ NĂM 2024

Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo
Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt (học sinh cũ)
Nhận “Thông báo thu phí” tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ
Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt (học sinh mới)
- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn tại Cung Thiếu nhi
Đăng ký và nhận Phiếu đăng ký sinh hoạt tại khu vực chiêu sinh. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:
Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB (Được tính theo buổi tại thời điểm phụ huynh đăng ký).
Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.
Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và KHÔNG RÚT HỌC PHÍ trong mọi trường hợp
Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác. Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).
(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại: 024. 39393014


Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tin tức

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh