Khoa Giáo dục Tổng hợp chiêu sinh kì III 2017

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC TỔNG HỢP

*****

CHIÊU SINH KỲ III.2017

STT

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

Giờ học

Ngày

I. CLB Kỹ năng sống (Min 14 - Max 20)

1

GTMG-1

15h45 - 17h15

Chủ nhật

A101

Năm sinh 2011 - 2012

1.085.000đ/14b                 (trong đó 875.000đ tiền học phí và 210.000đ tiền thăm quan thực tế)

2

GTMG-2 (Lớp cũ)

9h45 - 11h15

Thứ 7

3

15h45 - 17h15

Thứ 7

4

9h45 - 11h15

Chủ nhật

5

KNS-TH-1

9h45 - 11h15

Thứ 7

Phòng TT

Năm sinh 2007 - 2010

6

8h00 - 9h30

Chủ nhật

7

KNS-TH-2 (Lớp cũ)

8h00 - 9h30

Thứ 7

8

15h45 - 17h15

Chủ nhật

9

KNS-THCS-1

17h30 - 19h00

Chủ nhật

Năm sinh 2003 - 2006

 

Can thiệp trẻ đặc biệt (Trẻ tự kỷ)

 

A101

Từ 2 đến 15 tuổi

180.000đ/1 giờ

 

Tham vấn tâm lý (Miễn phí)

 

A101

Từ 6 đến 15 tuổi

Đăng ký trực tiếp liên hệ đ/c Huynh. ĐT: 0972176719

II. CLB Văn học

 

Bộ môn Bé tự tin vào lớp 1 (Min 12 - Max 16)

1

Viết đọc-1

08h00 - 09h30

T7+CN

A206a

Năm sinh 2012

1.400.000đ/28b

2

Viết đọc-2

09h45 - 11h15

4

Viết đọc-3

15h45 - 17h15

5

Viết đọc-4

17h30 - 19h00

1

LQCC-1

15h45 - 17h15

T7

A204

1.400.000đ/28b

2

LQCC-2

09h45 - 11h15

CN

A207a

3

LQCC-1 (Lớp cũ)

09h45 - 11h15

CN

A204

4

LQCC-2 (Lớp cũ)

15h45 - 17h15

CN

5

LQCC-3 (Lớp cũ)

09h45 - 11h15

T7

1

BL1-A

8h00- 9h30

T7+CN

A204

Năm sinh 2012

1.400.000đ/28b (Ca đúp/14b)

3

BL1-C

17h30 - 19h00

4

BL1-D

8h00- 11h15

T7 (Ca đúp)

A206a

 

Bộ môn Văn học (CB: Min 8-Max 15; NC: Min 8-Max 12)

1

Văn 2

9h45 - 11h15

T7

A109

Học sinh lớp 2

875.000/14b

2

Văn NC 3

15h45 - 17h15

T7+CN

TT

Học sinh lớp 3

2.100.000/28b

3

Văn 4

8h00- 9h30

T7+CN

TT/A207a

Học sinh lớp 4

1.750.000/28b

4

Văn NC 4

14h00 - 15h30

T7+CN

A206b

Học sinh lớp 4

2.100.000/28b

5

Văn 5

9h45 - 11h15

T7+CN

A207b

Học sinh lớp 5

1.750.000/28b

6

Văn NC 5

15h45 - 17h15

T7+CN

B203b

Học sinh lớp 5

2.100.000/28b

7

Văn NC 6

15h45 - 17h15

T7

TT

Học sinh lớp 6

1.050.000/14b

8

Văn NC 7

17h30 - 19h00

CN

A207a

Học sinh lớp 7

9

Văn NC 8

17h30 - 19h00

T7

A207a

Học sinh lớp 8

10

Văn NC 9

19h15-20h45

T7

A204

Học sinh lớp 9

III. Câu lạc bộ  Khoa học tự nhiên (CB: Min 8-Max 15; NC: Min 8-Max 12)

1

Toán 2

8h00 - 9h30

Thứ 7

A109

Học sinh lớp 2

875.000/14b

2

Toán 4

9h45 - 11h15

T7 + CN

A207a/A109

Học sinh lớp 4

1.750.000/28b

3

Toán 5

8h00 - 9h30

T7 + CN

A207b

Học sinh lớp 5

875.000/14b

4

Toán NC3

14h00 - 15h30

T7 + CN

A207a

Học sinh lớp 3

2.100.000/28b                  (Ca đúp/14b)

5

Toán NC4

15h45 - 17h15

T7 + CN

A206b

Học sinh lớp 4

6

Toán NC5

14h00 - 15h30

T7 + CN

TT B

Học sinh lớp 5

7

Toán NC6

14h00 - 17h15

CN
(ca đúp)

A207b

Học sinh lớp 6

8

Toán NC7

8h00-11h15

CN
(ca đúp)

TT B

Học sinh lớp 7

9

Toán NC8

14h00 - 17h15

CN
(ca đúp)

A202

Học sinh lớp 8

10

Toán NC9

14h00 - 17h15

CN
(ca đúp)

TT A

Học sinh lớp 9

11

Toán 10

Liên hệ cô Yến

 

 

Học sinh lớp 10

2.275.000/28b (Ca đúp/14b)

12

Toán 11

 

 

Học sinh lớp 11

13

Toán 12

17h30-19h00

T7 + CN

A202

Học sinh lớp 12

2.275.000/28b

1

Lý 8

9h45 - 11h15

Chủ nhật

TT A

Học sinh lớp 8

875.000/14b

2

Hóa 8

8h00- 9h30

A202

3

Lý 9

8h00- 9h30

TT A

Học sinh lớp 9

4

Hóa 9

9h45 - 11h15

A202

IV. CLB Bé khéo tay

 

Bộ môn Nấu ăn

1

Nấu ăn (cơ bản)

17h30-19h00

 Thứ 7

A111

Từ 9 ->15 tuổi

525.000/14b

2

Nấu ăn (nâng cao)

17h30-19h00

Chủ nhật

 

Bộ môn Gấp giấy NB

1

Gấp giấy - 1

9h45-11h15

Thứ 7

B203b

Từ 5 -> 8 tuổi

455.000/14b

2

Gấp giấy - 2

15h45-17h15

Thứ 7

3

Gấp giấy - 3

17h30-19h00

CN

Từ 9 ->15 tuổi

 

Bộ môn Đất nặn Hàn Quốc

1

Đất nặn

9h45-11h15

CN

B203b

Từ 11 ->15 tuổi

455.000/14b

V. CLB Đội Nghi lễ Măng non

1

Trống CB-1

14h30 - 16h00

Thứ 7

A109

Lớp 3,4,6

Miễn phí: Đăng ký trực tiếp liên hệ đ/c Ngọc.                        ĐT: 0987813282

2

Trống CB-2

14h30 - 16h00

CN

A109

Lớp 3,4,6

3

Kèn CB-1

14h30 - 16h00

Thứ 7

A111

Lớp 6,7

4

Kèn CB-2

14h30 - 16h00

CN

A111

Lớp 6,7

5

Nghi thức-Đội 1

16h15- 17h45

Thứ 7

Sân

 

6

Nghi thức-Đội 2

16h15- 17h45

CN

Sân

 

7

Trống - Đội tuyển

16h15- 17h45

CN

A109

Lớp 6,7

8

Kèn - Đội tuyển

16h15- 17h45

CN

A101

Lớp 6,7

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh