Khoa Thể dục Thể thao chiêu sinh kì I/2018

CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


 

KHOA TDTT

***

CHIÊU SINH KỲ III-2017 (HỌC SINH MỚI)

Đơn vị: đồng

TT

PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

CTV

GIỜ

NGÀY

BÓNG BÀN

CLB BB Cơ bản;Min = 15; Max = 18 /CLB;

1

BB CB 1

14h30-15h45

Thứ 7

B205

10-> 12 tuổi

 990.000/18b

2

BB CB 2

16h15-17h30

7- > 9 tuổi

 990.000/18b

3

BB CB3

14h30-15h45

Chủ nhật

10-> 12 tuổi

 990.000/18b

4

BB CB4

16h15-17h30

7- > 9 tuổi

 990.000/18b

CLB Chất lượng cao;Min = 7; Max = 10 /CLB

5

BB CLC 1

8h00-9h15

Thứ 7

B205

7 -> 9 tuổi

 1.350.000/18b

6

BB CLC 2

9h45-11h00

10 -> 12 tuổi

 1.350.000/18b

7

BB CLC 3

8h00-9h15

Chủ nhật

7 -> 9 tuổi

 1.350.000/18b

8

BB CLC 4

9h45-11h00

10 -> 12 tuổi

 1.350.000/18b

VÕ TAEKWONDO

1

Tae19

19h15-20h30

T2+6

Tầng 6

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Hiếu

2

Tae20

18h00-19h15

T4+7

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Hiếu

3

Tae21

19h15-20h30

T4+7

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Hiếu

4

Tae22

8h-9h15

T7+CN

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Thịnh

5

Tae23

9h45-11h

T7+CN

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Huy

6

Tae24

14h-15h15

T7+CN

Tuyển mới 6-10 tuổi

 1.800.000/36b

Vinh

7

Tae25

15h45-17h

T7+CN

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Huy

VÕ KARATEDO

1

Kar 8

18h00-19h15

T3 + T5

 

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Trang

2

Kar 9

19h15-20h30

T3 + T5

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Trang

TT

PHÂN ĐỘI

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN TUYỂN

MỨC THU

GIỜ

NGÀY

AEROBIC

1

AE 1

18h00-19h15

T2 + T6

B105

Tuyển bổ xung 4->10t

 1.800.000/36b

Thu

2

AE 2

18h00-19h15

T3 + T5

Tuyển bổ xung 4->10t

 1.800.000/36b

Nhung

3

AE 3

18h00-19h15

T4

Tuyển bổ xung 4->10t

 990.000/18b

Thu

4

AE 4

8h00-9h15

T7+CN

Tuyển bổ xung 4->10t

 1.800.000/36b

Thu

5

AE 5

9h45-11h00

T7+CN

Tuyển bổ xung 7->15t

 1.800.000/36b

Thu

6

AE 6

14h00-15h15

T7+CN

Tuyển bổ xung 7->15t

 1.800.000/36b

Hòa

7

AE 7

15h45-17h00

T7+CN

Tuyển bổ xung 4->10t

 1.800.000/36b

Khanh

8

AE 8

18h00-19h15

T7+CN

Tuyển bổ xung 7->15t

 1.800.000/36b

Khanh

CỜ VUA & CỜ TƯỚNG

1

CV Cơ bản 2

15h30-16h45

T7

B204

Tuyển bổ xung 5->8t

 990.000/18b

Minh

2

CV Nâng cao 1

14h00-15h15

T7

Tuyển bổ xung 5->8t

 990.000/18b

Biên

3

CV Nâng cao 2

15h30-16h45

CN

Tuyển bổ xung 5->8t

 990.000/18b

Minh

4

CV Nâng cao 3

17h00-18h15

CN

Tuyển bổ xung 8->12t

 990.000/18b

Phương

5

CV Nâng cao 4

8h00-9h15

T7+CN

Tuyển bổ xung 8->15t

 1.800.000/36b

Biên

BÓNG RỔ

1

Bro 8

18h00-19h15

T2+6

Sân

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Mai

2

Bro 9

18h00-19h15

T3+5

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

3

Bro 10

18h00-19h15

T4+7

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Hải

4

Bro 11

8h00-9h15

T7+CN

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Dương

5

Bro 12

9h30-10h45

T7+CN

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Hoan

6

Bro 13

16h15-17h30

T7+CN

Tuyển mới 6-15 tuổi

 1.800.000/36b

Tuấn

Phó Trưởng Khoa

Đỗ Thùy Dương


Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh