KHOA NGHỆ THUẬT VÀ MỸ THUẬT CHIÊU SINH KỲ HÈ NĂM 2019


THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

CUNG THIẾU NHI

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Hè 2019

--------------------------

Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo việc tổ chức chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Hè 2019 dành cho thiếu nhi Thủ đô, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019

- Buổi sáng:            Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối:     Từ 14h00 đến 20h00

2. Thời gian khai giảng: Ngày 03/6/2019

- Thời gian sinh hoạt:

+ 12 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần

+ 24 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần

+ Các nhu cầu khác liên hệ trực tiếp với phòng Giáo vụ.

3. Thủ tục đăng ký

3.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt

Đề nghị nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019 tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ chậm nhất trước ngày 18/6/2019.

3.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt

- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn được niêm yết tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhihanoi.vn

- Đăng ký và nhận Phiếu xếp bộ môn sinh hoạt các Câu lạc bộ từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019, tại khu vực tuyển sinh tầng 1 nhà B. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:

+ Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ (được tính theo buổi) - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB (tính tại thời điểm phụ huynh đăng ký).

+ Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

+ Việc giảm trừ không áp dụng với bạn đọc thư viện.

- Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.

* LƯU Ý

- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và các quy định về bảo lưu, rút phí.

- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác – Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).

- Miễn phí sinh hoạt Câu lạc bộ áp dụng cho thiếu nhi là con liệt sỹ; thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Có xác nhận của chính quyển địa phương và kết quả kiểm tra của phòng Giáo vụ); thiếu nhi tham gia Câu lạc bộ Nghi lễ măng non. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Giảm 50% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng cho con thương binh, con người có công với cách mạng; con gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn mới; các CLB đội chuyên, đội tuyển, tài năng (tính theo mức phí sinh hoạt CLB nâng cao, chất lượng cao). Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 30% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với thiếu nhi nam tham gia sinh hoạt các CLB thanh nhạc, múa, khiêu vũ, trình diễn thời trang; Con cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung Thiếu nhi. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 05 - 20% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với các trường hợp Thiếu nhi đăng ký sinh hoạt tại Cung thiếu nhi (tính trong 01 năm và thời gian 01 khóa học tối thiểu 03 tháng) thì từ môn thứ 6, 7 được giảm trực tiếp 05% kinh phí của môn 6, 7. Từ môn thứ 8, 9 được giảm trực tiếp 10% kinh phí của môn 8, 9. Từ môn thứ 10, 11 được giảm trực tiếp 15% kinh phí của môn 10, 11. Từ môn thứ 12 trở đi được giảm trực tiếp 20% kinh phí của từng môn.

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại: 024. 39393014 và 024.39387277.


 

 


HƯỚNG DẪN

Đăng ký chiêu sinh kỳ Hè 2019

---------------------

1. Đối tượng chiêu sinh: Là thiếu nhi từ 05 đến 16 tuổi (một số bộ môn có thể từ 04 tuổi).

2. Quy định về thời gian và các ca sinh hoạt

- Thời gian khai giảng: ngày 03/6/2019

- Thời gian sinh hoạt:

+12 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần.

+ 24 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần.

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần.

+ Các nhu cầu khác liên hệ trực tiếp với phòng Giáo vụ.

3. Thời gian, địa điểm chiêu sinh, thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ

3.1. Thời gian: Từ ngày 18/5/2019 đến 18/6/2019, cụ thể:

Buổi sáng: Từ 08h00’ > 11h00’         Buổi chiều, tối: Từ 14h00’ > 20h00’

3.2. Địa điểm

- Chiêu sinh: Tại khu vực chiêu sinh Cung – Tầng 01 nhà B.

- Tuyển sinh: Đối với các CLB năng khiếu, đội chuyên, đội tuyển..., tuyển sinh trực tiếp tại các khoa chuyên môn.

- Thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ: Tại phòng Tài vụ.

4. Quy trình chiêu sinh

4.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019” tại Khoa.

- Bước 1: Từ ngày 18/5/2019 các khoa phát “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019” đến thiếu nhi đang sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi.

- Bước 2: Phụ huynh, thiếu nhi đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ từ ngày 18/5/2019 đến hết ngày 18/6/2019. Phòng Tài vụ thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ, xuất hóa đơn cho phụ huynh, thiếu nhi và thu lại “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Hè 2019”.

- Bước 3: Phụ huynh, thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

4.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt tại Cung

- Bước 1: Phụ huynh xem nội dung chiêu sinh, nhận“Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè 2019” và đăng ký bộ môn tại bàn tư vấn chiêu sinh.

- Bước 2: Nộp “Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè 2019” và đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ tại phòng Tài vụ, giữ lại hóa đơn thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ. Phòng Tài vụ xuất hóa đơn và thu lại “Phiếu xếp bộ môn kỳ Hè năm 2019” của phụ huynh, thiếu nhi.

- Bước 3: Thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

5. Quy trình tuyển sinh: Tại các khoa chuyên môn (có quy định cụ thể).

 

BAN GIÁM ĐỐC


KHOA NGHỆ THUẬT & MỸ THUẬT

 

 

 

 

Bộ phận: Mỹ thuật

CHIÊU SINH KỲ HÈ 2019

TT

BỘ MÔN

MIN/MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

I./ CÂU LẠC BỘ HỘI HỌA

1

CB-B2-1

12->18

7h45- 9h15

T2

308

Từ7 – 9 tuổi

600.000đ/12 buổi

 

2

CB-B1-3

T6

308

 

3

CB-B1-12

T3

309

Từ 7-9 tuổi

 

4

CB-C1-4

T3

310

Từ10 – 15 tuổi

 

5

CB-A1-17

T4

308

 Từ5  – 6 tuổi

 

6

CB-B1-21

T4

309

Từ7 – 9 tuổi

 

7

CB-B3-2

T7

305

 

8

CB_B1-17

306

 

9

CB-A1-15

307

Từ5  – 6 tuổi

 

10

CB-A4-1

308

 

11

NC-B5-1

309

Từ7 – 9 tuổi

 

12

NC-C4-1

310

Từ10 – 15 tuổi

 

13

CB-A3-3

311

Từ 5  – 6 tuổi

 

14

CB-A1-33

312

 

15

CB-A1-18

313

 

16

NC- A5-3

CN

307

Từ 5  – 6 tuổi

 

17

CB - A1-26

308

 

18

NC -B5-2

309

Từ7 – 9 tuổi

 

19

NC-C5-1

310

Từ10 – 15 tuổi

 

20

CB-B1-22

 

311

Từ7 – 9 tuổi

 

21

CB-A1-3

12->18

9h30 – 11h

T2

306

Từ5  – 6 tuổi

600.000đ/12buổi

 

22

CB-A2-2

T6

 

23

CB-B2-2

T2

308

Từ7 – 9 tuổi

 

24

CB-B2-3

T6

 

25

CB-A1-11

T3

306

Từ5  – 6 tuổi

 

26

CB-A2-4

T5

 

 

27

CB-B1-9

T3

308

Từ7 – 9 tuổi

 

28

CB-B1-10

T5

 

29

NC-A4-2

T7

308

Từ 5  – 6 tuổi

 

30

CB-C7-2

310

Từ10 – 15 tuổi

 

31

CB-A1-19

311

Từ5  – 6 tuổi

 

32

CB-A2-8

312

 

33

NC- B4-6

T7

313

Từ 7-9 tuổi

 

34

NC-A5-1

CN

307

Từ 5  – 6 tuổi

 

35

CB-A3-6

308

 

36

NC-C5-6

313

Từ 10 – 15 tuổi

 

37

CB-A1-27

311

Từ 5  – 6 tuổi

 

38

NC-B5-7

312

Từ 7-9 tuổi

 

39

CB -A1 -34

12->18

14h30 – 16h

T2

307

Từ 5  – 6 tuổi

600.000đ/12buổi

 

40

CB -A1 -35

T6

 

41

CB - B1- 25

T2

308

Từ 7-9 tuổi

 

42

CB - B1- 26

T6

 

43

CB -A1 -36

T3

307

Từ 5  – 6 tuổi

 

44

CB -A1 -37

T5

 

45

CB - B1- 26

T3

308

Từ 7-9 tuổi

 

46

CB - B1- 27

T5

 

47

CB -A1 -38

T4

308

Từ 5  – 6 tuổi

 

48

CB - B1- 27

Từ 7 – 9 tuổi

 

49

CB - A3-4

T7

306

Từ 5  – 6 tuổi

 

50

NC- B4-1

309

Từ 7 – 9 tuổi

 

51

CB-C2-4

310

Từ 10 – 13 tuổi

 

52

NC-A5-4

CN

305

Từ 5  – 6 tuổi

 

53

NC-B5-3

306

Từ 7 – 9 tuổi

 

54

CB-C1-6

309

Từ 10 – 15 tuổi

 

55

CB-C2-5

310

 

56

CB-B2-4

12->18

16h15 – 17h45

T2

308

Từ 7 – 9 tuổi

600.000đ/12 buổi

 

57

CB-A1-6

T6

306

Từ 5  – 6 tuổi

 

58

CB-B2-5

308

Từ 7 – 9 tuổi

 

59

CB-A2-5

T3

306

Từ 5  – 6 tuổi

 

60

CB-B1-15

308

Từ 7 – 9 tuổi

 

61

CB-A3-1

T5

306

Từ 5  – 6 tuổi

 

62

CB-B2-9

308

Từ 7 – 9 tuổi

 

63

NC-A4-3

T7

308

Từ 5  – 6 tuổi

 

64

NC-B5-6

309

Từ 7 – 9 tuổi

 

65

CB-B1-19

310

 

66

CB-A1-22

311

Từ 5  – 6 tuổi

 

67

CB-A2-9

312

 

68

CB-B2-12

313

Từ 7 – 9 tuổi

 

69

CB-A1-30

CN

307

Từ 5  – 6 tuổi

 

70

NC-A4-5

308

 

71

CB-B3-4

309

Từ 7 – 9 tuổi

 

72

NC-B5-8

310

 

73

CB-A2-10

311

Từ 5  – 6 tuổi

 

74

CB-B1-23

312

Từ 7 – 9 tuổi

 

75

CB-A1-8

12->18

18h – 19h30

T2

306

Từ 5  – 6 tuổi

600.000đ/12 buổi

 

76

CB-B1-7

308

Từ 7 – 9 tuổi

 

77

CB-A2-3

T6

306

Từ 5  – 6 tuổi

 

78

CB-B2-6

308

Từ 7 – 9 tuổi

 

79

CB-A2-6

T3

306

Từ 5  – 6 tuổi

 

80

CB-B2-10

308

Từ 7 – 9 tuổi

 

81

CB-A3-2

T5

306

Từ 5  – 6 tuổi

 

82

CB-B3-1

308

Từ 7 – 9 tuổi

 

83

NC-A4-4

T7

306

Từ 5  – 6 tuổi

 

84

NC-B4-2

307

Từ 7 – 9 tuổi

 

85

CB-B1-21

308

 

86

CB-A1-24

309

Từ 5  – 6 tuổi

 

87

CB-A1-25

310

 

88

CB-A1-31

CN

305

 

89

NC-B5-4

307

Từ 7 – 9 tuổi

 

90

CB-B1-24

308

 

1

CB-A1-1

12->18

7h45- 9h15

T2+T6

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

 

2

CB-A2-1

306

 

3

CB-B1-1

307

Từ 7 – 9 tuổi

 

4

CB-C1-1

310

Từ 10 – 15 tuổi

 

5

CB-A1-9

T3+5

305

Từ 5  – 7 tuổi

 

6

CB-B1-11

307

Từ 7  – 9 tuổi

 

7

CB-B2-8

308

Từ 7 – 9 tuổi

 

8

CB-A1-2

12->18

9h30 – 11h

T2+6

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

 

9

CB-B1-4

307

Từ 7 – 9 tuổi

 

10

CB-C2-1

310

Từ 10 – 15 tuổi

 

11

CB-A1-10

T3+5

305

Từ 5  – 6 tuổi

 

12

CB-B1-8

307

Từ 7 – 9 tuổi

 

13

CB-B2-7

309

 

14

CB-C1-5

310

Từ 10 – 15 tuổi

 

15

CB-A1-32

T4+7

307

Từ 5  – 6 tuổi

 

16

CB-B1-18

309

Từ 7 – 9 tuổi

 

17

CB-A1-4

12->18

14h30 – 16h

T2+6

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

 

18

CB-B1-2

306

Từ 7 – 9 tuổi

 

19

CB-A1-12

T3+5

305

Từ 5  – 6 tuổi

 

20

CB-B1-13

306

Từ 7 – 9 tuổi

 

21

CB-A1-20

T4+7

305

Từ 5  – 6 tuổi

 

22

CB-A1-5

12->18

16h15 – 17h45

T2+6

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

 

23

CB-B1-5

307

Từ 7  – 9 tuổi

 

24

CB-C1-2

309

Từ 10 – 15 tuổi

 

25

CB-C1-3

310

 

26

CB-A1-13

T3+5

305

Từ  5 – 6 tuổi

 

27

CB-B1-14

307

Từ 7 – 9 tuổi

 

28

CB-C2-2

310

Từ 10  – 15 tuổi

 

29

CB-B2-11

T4+7

307

Từ 7 – 9 tuổi

 

30

CB-A1-7

12->18

18h - 19h30

T2+6

305

Từ 5  – 6 tuổi

 

31

CB-B1-6

307

Từ 7 – 9 tuổi

 

32

CB-A1-14

T3+5

305

Từ 5  – 6 tuổi

1.200.000đ/24 buổi

 

33

CB-B1-16

307

Từ 7 – 9 tuổi

 

34

CB-A1-23

T4+7

305

Từ 5  – 6 tuổi

 

1

MTST - A1-1

10->14

9h30 – 11h00

T7

305

Từ 5-6-7 tuổi

840.000đ/12b

Chưa tính tiền họa phẩm 360.000đ

2

MTST - B1-1

306

Từ 8 -11 tuổi

3

MTST - A1-2

16h15 – 17h45

305

Từ 5-6-7 tuổi

4

MTST - B1-2

306

Từ 8 - 11 tuổi

5

MTST - A1-3

7h45 - 9h15

CN

305

Từ 5-6-7 tuổi

6

MTST - B1-3

306

Từ 8 - 11 tuổi

7

MTST - A3-1

9h30 – 11h00

305

Từ 5-6-7 tuổi

8

MTST - B2-1

306

Từ 8 - 11 tuổi

9

MTST - A1-4

16h15 – 17h45

305

Từ 5-6-7 tuổi

10

MTST - B1-4

306

Từ 8 - 11 tuổi

1

NK-B

10->14

9h30 – 11h30

CN

309

Từ 7-10 tuổi

1.320.000đ/12b

Chưa tính tiền họa phẩm 480.000đ

2

NK-C

310

Từ 11-15 tuổi

II. TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

 

1

TDTT Cơ bản B

12->18

7h45 - 9h15

T2 + T6

304

Từ 7 - 9 tuổi

1,320,000đ/24buổi

 

T3 + t5

 

T4 + t7

 

2

TDTT Cơ bản A

12->18

9h30 – 11h

T2 + T6

Từ 4 - 6 tuổi

 

T3 + t5

 

T4 + t7

 

3

TDTT Cơ bản B,C

12->18

14h30 – 16h

T2 + T6

Từ 7 - 15 tuổi

 

T3 + t5

 

T4 + t7

 

4

TDTT Cơ bản A

12->18

16h15-17h45

T2 + T6

Từ 4 - 6 tuổi

 

T3 + t5

 

5

TDTT Cơ bản B

12->18

7h45 - 9h15

CN

Từ 5 - 9 tuổi

660,000đ/12buổi

 

6

TDTT Cơ bảnA

9h30 – 11h

Từ 4 - 6 tuổi

 

7

TDNK B

10-.>15

15h30 - 17h

Từ 7 - 9 tuổi

480,000đ/12buổi

 

8

TDNC A1

10->15

17h – 18h30

Từ 4 - 6 tuổi

960,000đ/12buổi

 

9

TDNC B1

18h00 - 19h30

Từ 7 - 9 tuổi

 

11

TDNCA3

18h00 - 19h30

T5

 

12

TDNK A

10->15

17h – 18h30

T7

480,000đ/12buổi                       (đã giảm 50%)

 

III. TẠO MẪU THỜI TRANG

 

1

TM Cơ bản

12->18

7h45 - 9h15

T2 + T6

302

Từ 7 - 15 tuổi

1.320.000đ/24 buổi

 

T3 + t5

 

T4

660.000 đ/12 buổi

 

T7+CN

1.320.000đ/24 buổi

 

2

TM Cơ bản

12->18

9h30 – 11h

T2 + T6

 

T3 + t5

 

T4

660.000 đ/12 buổi

 

T7+CN

1.320.000đ/24 buổi

 

3

TM Cơ bản

12->18

14h30 – 16h

T2 + T6

 

T3 + t5

 

T4

660.000 đ/12 buổi

 

T7+CN

1.320.000đ/24 buổi

 

4

TM Cơ bản

12->18

16h15-17h45

T2 + T6

 

T3 + t5

 

T4

660.000 đ/12 buổi

 

T7+CN

1.320.000đ/24 buổi

 

5

TM Cơ bản

12->18

18h-19h30

T2 + T6

 

T3 + t5

 

T4

660.000 đ/12 buổi

 

T7+CN

1.320.000đ/24 buổi

 

6

TMTT Nâng Cao

10->15

8h – 11h

T7

303

Từ 7 - 15 tuổi

1.920.000đ/24 buổi

 

14h – 17h

 

17h – 20h

 

7

TMTT Nâng cao

10->15

8h – 11h

CN

 

14h – 17h

 

17h – 20h

 

 


Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh