KHOA NGHỆ THUẬT VÀ MỸ THUẬT CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2019

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

CUNG THIẾU NHI

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Thường 2019

--------------------------

Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo việc tổ chức chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Thường 2019 dành cho thiếu nhi Thủ đô, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019

- Buổi sáng:                 Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối:         Từ 14h30 đến 20h00

2. Thời gian khai giảng: Ngày 16/9/2019

- Thời gian sinh hoạt: + 14 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần

+ 28 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần

3. Thủ tục đăng ký

3.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt

Đề nghị nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019 tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ chậm nhất trước ngày 15/10/2019.

3.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt

- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhihanoi.vn

- Đăng ký và nhận Phiếu xếp bộ môn sinh hoạt các Câu lạc bộ từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019, tại khu vực tuyển sinh. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:

Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ (được tính theo buổi) - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB (tính tại thời điểm phụ huynh đăng ký).

Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.

* LƯU Ý

- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và các quy định về bảo lưu, rút phí.

- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác. Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).

- Miễn phí sinh hoạt Câu lạc bộ áp dụng cho thiếu nhi là con liệt sỹ; thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Có xác nhận của chính quyển địa phương và kết quả kiểm tra của phòng Giáo vụ); thiếu nhi tham gia Câu lạc bộ Nghi lễ măng non. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Giảm 50% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng cho con thương binh, con người có công với cách mạng; con gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn mới; các CLB đội chuyên, đội tuyển, tài năng (tính theo mức phí sinh hoạt CLB nâng cao, chất lượng cao). Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 30% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với thiếu nhi nam tham gia sinh hoạt các CLB thanh nhạc, múa, khiêu vũ, trình diễn thời trang; Con cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung Thiếu nhi. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 05 - 20% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với các trường hợp Thiếu nhi đăng ký sinh hoạt tại Cung thiếu nhi (tính trong 01 năm và thời gian 01 khóa học tối thiểu 03 tháng) thì từ môn thứ 6, 7 được giảm trực tiếp 05% kinh phí của môn 6, 7. Từ môn thứ 8, 9 được giảm trực tiếp 10% kinh phí của môn 8, 9. Từ môn thứ 10, 11 được giảm trực tiếp 15% kinh phí của môn 10, 11. Từ môn thứ 12 trở đi được giảm trực tiếp 20% kinh phí của từng môn.

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại: 024. 39393014 và 024.39387277).

 

HƯỚNG DẪN

Đăng ký chiêu sinh kỳ Thường 2019

---------------------

 

1. Đối tượng chiêu sinh: Là thiếu nhi từ 05 đến 16 tuổi (một số bộ môn có thể từ 04 tuổi).

2. Quy định về thời gian và các ca sinh hoạt

- Thời gian khai giảng: Ngày 16/9/2019

- Thời gian sinh hoạt

+ 14 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần.

+ 28 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần.

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần.

3. Thời gian, địa điểm chiêu sinh, thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ

3.1. Thời gian: Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối: Từ 14h30 đến 20h00

3.2. Địa điểm

- Chiêu sinh: Tại khu vực chiêu sinh Cung Thiếu nhi Hà Nội – Tầng 01 nhà B.

- Tuyển sinh: Đối với các CLB năng khiếu, đội chuyên, đội tuyển..., tuyển sinh trực tiếp tại các khoa chuyên môn.

- Thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ: Tại phòng Tài vụ.

4. Quy trình chiêu sinh

4.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019” tại Khoa.

- Bước 1: Từ ngày 10/8/2019 các khoa phát “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019” đến thiếu nhi đang sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi.

- Bước 2: Phụ huynh, thiếu nhi đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019. Phòng Tài vụ thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ, xuất hóa đơn cho phụ huynh, thiếu nhi và thu lại “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019”.

- Bước 3: Phụ huynh, thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

4.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt tại Cung

- Bước 1: Phụ huynh xem nội dung chiêu sinh, nhận“Phiếu xếp bộ môn kỳ Thường 2019” và đăng ký bộ môn tại bàn tư vấn chiêu sinh.

- Bước 2: Nộp “Phiếu xếp bộ môn kỳ Thường 2019” và đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ tại phòng Tài vụ, giữ lại hóa đơn thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ. Phòng Tài vụ xuất hóa đơn và thu lại “Phiếu xếp bộ môn kỳ Thường năm 2019” của phụ huynh, thiếu nhi.

- Bước 3: Thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

5. Quy trình tuyển sinh: Tại các khoa chuyên môn (có quy định cụ thể).

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

Bộ phận: Nghệ thuật

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2019

Đơn vị: đồng

TT

CÂU LẠC BỘ/
BỘ MÔN

MIN/
MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN

MỨC THU
(Kỳ thường/2019)

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

I

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC PHƯƠNG TÂY

 

Bộ môn: PIANO TẬP THỂ A1 (Bắt đầu)

1

Piano Tập thể A1.16

10 -12

18h30-19h30

Thứ 4

403

4-6 tuổi

1.540.000/14b

 Khai giảng ngày 4/12/2019

2

Piano Tập thể A1.17

10 -12

15h00-16h00

Thứ 7

403

4-6 tuổi

1.540.000/14b

 Khai giảng ngày 7/12/2019

 

Bộ môn: PIANO TẬP THỂ B2(đã học 2 năm 6 tháng)

1

Piano Tập thể  B2.3

10 -12

18h00- 19h00

Thứ 7

403

8-12 tuổi

1.610.000/14b

 Bổ sung

 

Bộ môn: PIANO CÁ NHÂN

1

Piano CN 31

2-2

18h30-19h15

Thứ 5

408

8-15 tuổi

2.800.000/14b

 Tuyển mới

2

Piano CN 32

2-2

18h30-19h15

Thứ 3

408

8-15 tuổi

2.800.000/14b

 Tuyển mới

3

Piano CN 33

2-2

17h15-18h00

Thứ 2

408

8-15 tuổi

2.800.000/14b

 Tuyển mới

4

Piano CN 34

2-2

18h00-18h45

Thứ 2

408

8-15 tuổi

2.800.000/14b

 Tuyển mới

5

Piano CN 35

2-2

18h45-19h30

Thứ 2

408

8-15 tuổi

2.800.000/14b

 Tuyển mới

6

Piano CN 36

2-2

15h00-15h45

Thứ 7

408

8-15 tuổi

2.800.000/14b

 Tuyển mới

7

Piano CN 37

2-2

18h45-19h30

CN

408

8-15 tuổi

2.800.000/14b

 Tuyển mới

 

Bộ môn:ORGAN

 

 

 

 

 

 

1

Organ

7-9

17h00-18h30

T4

410

5-12 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

2

Organ

7-9

17h00-18h30

T5

410

5-12 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

3

Organ

7-9

18h30-20h00

T5

410

5-12 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

4

Organ

7-9

14h00-15h30

T7

410

5-12 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

5

Organ

7-9

18h30-20h00

T7

410

5-12 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

6

Organ

7-9

14h00-15h30

CN

410

5-12 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

7

Organ

7-9

15h30-17h00

CN

410

5-12 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

8

Organ

7-9

17h-18h30

T3

410

5-12 tuổi

1.260.000/14b

 Bổ sung

9

Organ

7-9

9h30-11h00

T7

410

5-12 tuổi

1.260.000/14b

 Bổ sung

10

Organ

7-9

17h-18h30

T7

410

5-12 tuổi

1.260.000/14b

 Bổ sung

 

Bộ môn:GUITAR

 

 

 

 

 

 

1

Guitar 9

7-9

17h00-18h30

T3+T5

414

7-14 tuổi

2.240.000/28b

 Tuyển mới

2

Guitar 10

7-9

8h00-9h30

T7

414

7-14 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

3

Guitar 11

7-9

15h30-17h00

T7

414

7-14 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

4

Guitar 12

7-9

17h00-18h30

T7

414

7-14 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

5

Guitar 13

7-9

18h30-20h00

T7

414

7-14 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

6

Guitar 14

7-9

14h00-15h30

CN

414

7-14 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

7

Guitar 15

7-9

15h30-17h00

CN

414

7-14 tuổi

1.260.000/14b

 Tuyển mới

8

Guitar 7

7-9

17h00-18h30

CN

414

7-14 tuổi

1.260.000/14b

 Bổ sung

9

Guitar 8

7-9

18h30-20h00

CN

414

7-14 tuổi

1.260.000/14b

 Bổ sung

 

Bộ môn: TRỐNG

 

 

 

 

 

 

1

Trống

2-2

14h00-14h45

CN

402

7-14 tuổi

2.660.000/14b

 Tuyển mới

2

Trống

2-2

14h45-15h30

CN

402

7-14 tuổi

2.660.000/14b

 Tuyển mới

II

CLB ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

 

 

 

 

1

Đàn Bầu 1

5-7

17h00-18h30

T3

416

7-13 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

2

Đàn Bầu 2

5-7

18h00-19h30

T7

416

7-13 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

3

Đàn Tranh 3

5-7

18h00-19h30

T6

416

7-13 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

4

Đàn Tranh 4

5-7

8h00-9h30

T7

416

7-13 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

5

Đàn Tranh 5

5-7

9h30-11h00

T7

416

7-13 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

6

Đàn Tranh 6

5-7

8h00-9h30

CN

416

7-13 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

7

Đàn Tranh 7

5-7

9h30-11h00

CN

416

7-13 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

8

Đàn Tranh 8

5-7

17h00-18h30

T4

416

7-13 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

III

CÂU LẠC BỘ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

 

Bộ môn: KỂ CHUYỆN

1

Kể chuyện 1

15-20

8h -10h45

T7

405

5-7 tuổi

1.400.000/28b

Bổ sung

2

Kể chuyện 3

15-20

17h00 -19h45

T6

402

1.400.000/28b

Bổ sung

3

Kể chuyện 5

15-20

17h00-19h45

T3

405

1.400.000/28b

Bổ sung

4

Kể chuyện 7

15-20

14h30-17h15

CN

405

1.400.000/28b

Bổ sung

 

Bộ môn: MC

 

 

 

 

 

 

 

1

MC1

10-15

17h00-18h30

T3

405

7-9 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

2

MC2

10-15

18h00-19h30

T3

405

10-13 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

3

MC3

10-15

17h00-18h30

T5

405

7-9 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

4

MC4

10-15

18h00-19h30

T5

405

10-13 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

5

MC5

10-15

16h30-18h00

CN

402

7-9 Tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

IV

CÂU LẠC BỘ NGHỆ THUẬT MÚA

 

Bộ môn: MÚA

 

 

 

 

 

 

 

1

Múa CLC 12

15-20

17h00-18h15

T2+T5

202

4-6 Tuổi

2.100.000/28b

 Tuyển mới

2

Múa CLC 14

15-20

18h15-19h30

T2+T5

202

4-6 Tuổi

2.100.000/28b

 Tuyển mới

3

Múa CLC 15

15-20

17h00-18h15

T3+T6

202

4-6 Tuổi

2.100.000/28b

 Bổ sung 10hs

4

Múa CLC 5

20-25

14h30-15h45

T7

401

6 -8 Tuổi

1.400.000/14b

 Tuyển mới

5

Múa CLC 6

20-25

15h45-17h00

T7

401

4-6 Tuổi

1.400.000/14b

 Tuyển mới

6

Múa CLC 1

15-20

8h00-9h15

T7

202

4-6 Tuổi

1.400.000/14b

Bổ sung 10hs

7

Múa CLC 3

20-25

8h00-9h15

T7

401

4-6 Tuổi

1.400.000/14b

Bổ sung 10hs

8

Múa CLC 7

20-25

8h00-9h15

CN

401

4-6 Tuổi

1.400.000/14b

Bổ sung 10hs

9

Múa CLC 10

20-25

17h00-18h15

T2

401

4-6 Tuổi

1.400.000/14b

Bổ sung 10hs

 

Bộ môn: MÚA HIỆN ĐẠI

 

 

 

 

 

1

Múa hđ1

15-20

15h45-17h00

CN

401

8-15 Tuổi

1.260.000/14b

Bổ sung 10hs

 

Bộ môn: NHẢY HIỆN ĐẠI

 

 

 

 

 

1

Nhảy hđ 1

15-20

18h00-18h15

T2

407

8-10 tuổi

1.260.000/14b

Bổ sung 10hs

2

Nhảy hđ 2

15-20

18h00-18h15

T4

202

8-10 tuổi

1.260.000/14b

Bổ sung 10hs

3

Nhảy hđ 3

15-20

17h00-18h15

T5

401

6-8 Tuổi

1.260.000/14b

Bổ sung 10hs

4

Nhảy hđ 4

15-20

17h00-18h15

T5

407

6-8 Tuổi

1.260.000/14b

Bổ sung 10hs

5

Nhảy hđ 5

15-20

8h00-9h15

T7

407

8-10 tuổi

1.260.000/14b

Bổ sung 10hs

6

Nhảy hđ 6

15-20

9h15-10h30

T7

407

8-10 tuổi

1.260.000/14b

Bổ sung 10hs

7

Nhảy hđ 7

15-20

15h45-17h00

CN

407

8-10 tuổi

1.260.000/14b

Bổ sung 10hs

8

Nhảy hđ 8

15-20

17h00-18h15

CN

407

8-10 tuổi

1.260.000/14b

Bổ sung 10hs

9

Zumba1

15-20

8h00-9h15

CN

202

8-10 tuổi

1.260.000/14b

Bổ sung 10hs

10

Zumba2

15-20

9h15-10h30

CN

202

10-12 Tuổi

1.260.000/14b

Bổ sung 10hs

 

Bộ môn: KHIÊU VŨ

 

 

 

 

 

 

1

Khiêu vũ CLC 1

8-10

17h00-18h15

T7

202

6-8 Tuổi

1.610.000/14b

Bổ sung 5hs

2

Khiêu vũ CLC 2

8-10

18h15-19h30

T7

202

6-8 Tuổi

1.610.000/14b

Bổ sung 5hs

V

CÂU LẠC BỘ : THANH NHẠC - CA SỸ NHÍ

 

Bộ môn: THANH NHẠC CÁ NHÂN

1

Thanh nhạc cá nhân 1

2-2

14h30 - 15h15

T7

402

5-10 tuổi

2.800.000/14b

 Tuyển mới

2

Thanh nhạc cá nhân 2

2-2

15h15 - 16h00

T7

402

10-15 tuổi

2.800.000/14b

 Tuyển mới

3

Thanh nhạc cá nhân 3

2-2

14h30 -15h15

CN

402

5-10 tuổi

2.800.000/14b

 Tuyển mới

4

Thanh nhạc cá nhân 4

2-2

15h15 -> 16h

CN

402

10-15 tuổi

2.800.000/14b

 Tuyển mới

 

Bộ môn: THANH  NHẠC TẬP THỂ

 

 

 

 

1

Thanh nhạc TT 1

20-25

17h - 18h30

T3+ T5

402

7-11 tuổi

2.100.000/28b

 Bổ sung

2

Thanh nhạc TT 2

20-25

18h30 - 20h

T3+ T5

402

7-11 tuổi

2.100.000/28b

 Bổ sung

3

Thanh nhạc TT 3

20-25

8h00-9h15

T7

402

7-11 tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

4

Thanh nhạc TT 4

20-25

9h30-11h00

T7

402

7-11 tuổi

1.050.000/14b

 Bổ sung

 

Bộ môn: CA SỸ NHÍ

 

 

 

 

 

 

1

Ca sỹ nhí 1 (ca đúp)

17 - 22

16h15 - 17h45

T7

405

5 - 7 tuổi

1.820.000/28b

Bổ sung

18h - 19h30

407

2

Ca sỹ nhí 2 (ca đúp)

17 - 22

16h15 - 17h45

T7

407

8 - 12 tuổi

1.820.000/28b

Bổ sung

17 - 22

18h - 19h30

405

3

Ca sỹ nhí 3 (ca đúp)

17 - 22

7h45 - 9h15

Chủ nhật

405

5 - 7 tuổi

1.820.000/28b

Bổ sung

17 - 22

9h30 -11h00

407

4

Ca sỹ nhí 4 (ca đúp)

17 - 22

7h45 - 9h15

Chủ nhật

407

8 - 12 tuổi

1.820.000/28b

Bổ sung

17 - 22

9h30 -11h00

405

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh